Skontaktuj się z nami: +48 75 75 102 23

Redukcja kosztów w dziale zakupów

Redukcja dostawców

BOOST.Tower

Zamówienia

Sytuacja wyjściowa

Dział zakupów w obrębie przedsiębiorstwa ma dzisiaj wyraźnie więcej do zrobienia niż uporanie się z samymi zadaniami związanymi tylko z zakupem. Kupujący musi wyszukać artykuł, sprawdzić specyfikacje, zebrać oferty, dokonać porównania cen, złożyć zamówienia, opracować reklamacje, ewentualnie prowadzić rozmowy o warunkach na cały rok. Liczba dostawców, z którymi współpracuje przedsiębiorstwo, wydaje się być nieskończona.

Przede wszystkim w przypadku źródeł pozyskiwania o niskim wolumenie dochodzi do tego trudna pozycja negocjacyjna i ujednolicenie procesów. Przy niewielkich wolumenach zakupowych nie jest możliwe otrzymanie długich terminów płatności lub utworzenie interfejsów EDI jest zbyt pracochłonne.

Kupowanie poprzez wielu pojedynczych dostawców stwarza dodatkowo procesy i nakład pracy
w działach logistyki i księgowości. Wielkie wyzwanie przedstawia realizacja w ustandaryzowanych procesach, takich jak wytyczne wysyłkowe czy jednolite warunki płatności.

Lingemann pomoże Wam przy transformacji działu zakupów!

Analiza wykonana przez Lingemanna

Nasz klient posiadający ponad 30 lokalizacji w 14 krajach i należący do stu poddostawców branży samochodowej na całym świecie o najwyższych obrotach zwrócił się do nas dokładnie z tym zapotrzebowaniem. W pierwszym rzędzie chodziło o redukcję liczby dostawców oraz o zapewnienie niezawodnego zaopatrzenia w części C.

Przedsiębiorstwo to odnosi korzyści z magazynu konsygnacyjnego Lingemanna, gdyż potrzebny towar jest zawsze w zasięgu ręki. Długie okresy dostaw lub opóźnienia, prowadzące aż do problemów materiałowych mogących znacznie wpłynąć na produkcję, należą już do przeszłości. Dzięki magazynowi konsygnacyjnemu znajdującemu się w bezpośredniej bliskości terenu zakładu nasz klient może zaoszczędzić na kosztach inwestycyjnych własnego magazynu towarów czy części. Kolejną zaletą jest uproszczone rozliczanie w stałych okresach, co minimalizuje nakłady pracy administracyjnej.

Realizacja

Najpierw zoptymalizowano strategię dostawczą ze zwróceniem szczególnej uwagi na zaopatrzenie w towary. Lingemann mógł zastąpić łącznie ponad 1000 dostawców poprzez zaimplementowanie magazynów konsygnacyjnych. Ponadto w poszczególnych lokalizacjach znalazł się magazyn prowadzony przez personel Lingemanna. Ustawienie naszych automatów wydawczych BOOST.Tower, wraz z serwisem uzupełniającym znacznie wspiera pracowników w pracy operacyjnej. Dodatkowo wprowadziliśmy komisjonowanie zleceń, zarządzanie kontrolne w zapotrzebowaniu bezpiecznych ilości, realizację napraw oraz wewnętrzne rozprowadzanie towarów według miejsc powstawania kosztów i zgłaszających zapotrzebowanie.

Ponieważ nasz klient dysponuje także zakładami poza Europą, Lingemann funkcjonuje jako podmiot wspierający proces clenia i wysyłania towarów do zakładów poza UE. Zamówienia dokonywane są przy tym poprzez indywidualny dla klienta katalog ARIBA, który w międzyczasie pokrywa ponad 90% zapotrzebowania na części C. Zakupy specjalne czy też jednorazowe oraz propozycje oszczędności i substytuty produktów są przez nas wyszukiwane, katalogowane i przekazywane klientowi do dyspozycji. Po dokonanej dostawie i zaksięgowaniu przyjęcia towaru następuje płatność w procedurze rozliczania za pomocą not uznaniowych.

Eksploatacja i bieżąca optymalizacja

Po zaledwie 12 miesiącach osiągnięto wszystkie cele projektu i podłączono każdy zakład. Pierwsze działania związane z dostawami podjęliśmy już po kilku dniach, nawet w tych zakładach, które nie dysponowały jeszcze dostępem do ARIBA.

Nasz klient odnosi korzyści z uproszczonego rozliczania w stałych okresach, co znacznie obniża nakłady administracyjne. Poza tym całościowa kontrola ogólnego procesu zamówień jest również możliwa, podobnie jak ukierunkowana standaryzacja procesów pracy w logistyce.

Na następne miesiące zaplanowano rozszerzenie automatyzacji poprzez dodatkowe systemy wydawcze takie jak BOOST.Tower, BOOST.Box i BOOST.Sensor.

Wymierny sukces

Wdrożone działania umożliwiły oszczędność czasu naszego klienta w księgowości, dziale zakupów, logistyce i na przyjęciu towaru. Pracownicy musieli wyraźnie mniej bezcelowo się nachodzić i odpadło utrzymywanie magazynu dla zdefiniowanego towaru. Dodatkowo okresy dostaw zostały skrócone dzięki prostym procedurom zatwierdzającym, a poza tym dział zakupów oraz controlling dostały miesięczne zestawienia kosztów.

Ogółem nasz klient w zakresie części C zredukował ponad 1000 dostawców. Nie było dalszego wstępnego finansowania magazynów w zakresie części C oraz inwentaryzacji.

Studium przypadku (PDF)

Pobierz Studium przypadku (dokument PDF)

WASZA OSOBA KONTAKTOWA W SPRAWIE INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ

Maciej Królik

Telefon +48 75 75 102 23

Kolejne projekty

Twój sukces jest naszą pasją

Od 75 lat pasja oznacza dla nas dokładne przyjrzenie się Państwa firmie i jej wyzwaniom biznesowym, współpracę z Państwem w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy oraz opracowanie praktycznych rozwiązań dostosowanych do Państwa działalności.

Do górnej części strony