Skontaktuj się z nami: +48 75 75 102 23

Transgraniczna przejrzystość w dziale zakupów

Przejrzystość

Zamówienia

Sytuacja wyjściowa

Fuzje przedsiębiorstw sprawiają, że granice regionalne i narodowe stają się bardziej przepuszczalne dla szans, ale także dla ryzyka. Stałe niegdyś stosunki z dostawcami zmieniły się w dynamiczne sieci dostaw. Kto chce zachować przegląd sytuacji, musi w sposób ukierunkowany i stały śledzić zmiany. Konieczne jest postrzeganie całej sieci dostawców.

Jak dalece przejrzyste są sieci dostaw poprzez kilka stopni tworzenia wartości dodanej, jakie informacje o dostawcach bezpośrednich i pośrednich istnieją już w sieci? Jeżeli dostawcy czy produkty nie są jednoznacznie identyfikowalni ze względu na bariery językowe i systemowe, sterowanie tymi zapotrzebowaniami staje się trudne, a odpowiedzialność – ryzykiem.

Lingemann może pomóc przy monitoringu Waszego działu zakupów działającego w zakresie międzynarodowym.

Analiza wykonana przez Lingemanna

Dla naszego klienta, globalnego lidera rynku w zakresie zabezpieczenia mobilności, fundamentalną ważność posiada możliwość porównywania czynników generowania kosztów ponad granicami krajów.

Odpowiednią uwagę często poświęca się ważnym z punktu widzenia produkcji i/lub strategicznie ważnym dostawcom dopiero ze względu na wartościowy zakres stosunków handlowych lub rosnące ryzyko przestoju w produkcji. W przeciwieństwie do tego rzadziej postrzega się kooperantów w zakresie pośrednich towarów lub usług, a w zarządzaniu ryzykiem często się ich nie uwzględnia. Dokładnie ten brak przejrzystości prowadzi do brakującej porównywalności miejsc powstawania kosztów i rodzajów kosztów między lokalizacjami. Wynikiem tego nie jest prowadzone skuteczne budżetowanie, które dodatkowo powinno stać w rozsądnej relacji do takich współczynników jak produkowane ilości, liczba zatrudnionych itp. W razie wątpliwości każda lokalizacja produkcyjna planuje koszty dla samej siebie i posługuje się wartościami roku ubiegłego jako podstawą orientacyjną. 

Realizacja

Podejmując relację w roku 2010 w Aradzie (Rumunia) z naszą spółką córką założoną w 2008 roku - Lingemann Beschaffungssysteme S.R.L. – klient mógł stale zwiększać udział w zakupach. Najpierw w 2013 roku wybudowano magazyn konsygnacyjny z ośmioma pracownikami na terenie zakładu oraz zaimplementowano wewnątrzzakładowy rozdział towarów. W następnym kroku dokonano nawiązania stosunków biznesowych między krajową spółką klienta w Niemczech oraz Lingemann GmbH. W następnych latach nawiązano stosunki biznesowe w Polsce i przeprowadzono ekspansję na Węgrzech i w Czechach. Dla obu ostatnich lokalizacji specjalnie założono po jednej nowej spółce krajowej. Zadeklarowanym celem wszystkich poprzednich działalności było dokonanie obejmującego całą Europę powiązania działań zakupowych w ramach zakupów pośrednich z kilkoma dostawcami i uzyskanie związanej z tym przejrzystości wszystkich czynności związanych z zakupami.

Było to ambitne zadanie, aby w obrębie koncernu zaimplementować duży zakres działań zakupowych ze skutecznym i ponadnarodowym controllingiem. Okoliczności takie jak systemy gospodarki towarowej nie komunikujące się ze sobą nawzajem, różne języki i waluty, różne systemy prawne oraz heterogeniczne kultury i zwyczaje postawiły wszystkich uczestników przed wielkimi wyzwaniami.

Eksploatacja i bieżąca optymalizacja

Aby móc wprowadzić dostawców systemowych, było niezwykle ważne, aby dostawcy ci dysponowali specjalistycznym know how, mogli przedkładać rzeczowe raporty i ewentualnie dysponowali gotowością do inwestowania. Nasz Klient otrzymuje tym samym miesięczne raporty, z których wynika aktualny status oraz porównanie z wartościami planowanymi. Centralne narzędzie controllingu tworzone jest w języku kraju centrali europejskiej lub w języku angielskim, przez co bariery językowe są pomijalne. Dodatkowo prowadzona jest kompetentna obsługa procesów zakupowych na miejscu w danym języku krajowym. Niezbędna jest przy tym adekwatna lokalna baza dostawców.

Perspektywicznie należy się skupić na konsekwentnej standaryzacji.

Wymierny sukces

Ponad 17 000 różnych produktów i średnio 3000 pozycji zamawianych w miesiącu jest dokonywanych przez Lingemann w całej Europie i to w sposób absolutnie przejrzysty. 

Ważne jest, aby uwzględnić, że implementacja ponadnarodowej strategii zakupów i dostaw jest założeniem długoterminowym. Krótkoterminowe sukcesy na początku raczej nie mogą uzasadnić nakładów. Jednakże w przeciwieństwie do tego średnio- i długoterminowe potencjały oszczędności są ogromne.

Dzięki współpracy z Lingemannem nasz klient mógł pokonać liczne przeszkody i znacząco obniżyć swój nakład pracy.

Studium przypadku (PDF)

Pobierz Studium przypadku (dokument PDF)

WASZA OSOBOWA KONTAKTOWA W SPRAWIE INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ

Anna Fiedorowicz

Telefon +48 75 75 102 23

Kolejne projekty

Twój sukces jest naszą pasją

Od 75 lat pasja oznacza dla nas dokładne przyjrzenie się Państwa firmie i jej wyzwaniom biznesowym, współpracę z Państwem w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy oraz opracowanie praktycznych rozwiązań dostosowanych do Państwa działalności.

Do górnej części strony