Skontaktuj się z nami: +48 75 75 102 23

Obniżanie kosztów przez zastępowanie produktów

Oszczędzanie produktów

Zamówienia

Sytuacja wyjściowa

W rocznym rozmowie dotyczącej planowania przed działem zakupów postawiono wyzwanie, aby przyczynił się on do sukcesu przedsiębiorstwa przez dodatkowe oszczędności. Ponieważ nie da się uniknąć podwyżek cen, a wiele cen produktów ze względu na przetargi z lat ubiegłych już znajduje się na niskim poziomie, wyzwanie to staje się zadaniem dla Herkulesa.

Nierzadko istnieje życzenie, aby oszczędzać na kosztach dzięki substytutom produktów. Portfolio jest często nieprzejrzyste, poszczególne pozycje są trudne do zidentyfikowania, a przestawienie się na inne produkty kryje w sobie wiele ryzyk. Na początku przetargu lub przed współpracą z nowym partnerem systemowym stoi więc pracochłonny proces poszukiwania produktów i harmonizacji danych.

Lingemann chętnie Was przy tym wesprze.

Analiza wykonana przez Lingemanna

Temat substytucji produktów traktujemy w sposób zróżnicowany i starannie sprawdzamy dla tak zwanych propozycji oszczędnościowych wszystkie czynniki mające na nie wpływ. Ulubionym asortymentem produktów są tutaj środki ochrony pracy. Wymagania i wydatki na bezpieczeństwo pracy stale wzrastają, a różnorodność produktów jest niezwykła. Dla odpowiedzialnych za koszty przedsiębiorstwa istnieją często pozycje, jak na przykład rękawice robocze, których potrzeba w dużej liczbie sztuk, a redukcja cen detalicznych szybko prowadzi do znaczącej oszczędności.

Prawie zawsze da się znaleźć alternatywny produkt, jednakże w tym samym momencie sprawdzamy, dlaczego ta alternatywa jest tańsza. Często stoją tutaj znani producenci o mocnej pozycji rynkowej, z którymi Lingemann od lat owocenie współpracuje w pełnym zaufaniu przeciwko mniejszym importerom o bardziej szczupłych strukturach. Po stwierdzeniu, że zastosowane materiały
i właściwości produktów są porównywalne, różnica w cenie musi mieć inne pochodzenie.

Różnica może polegać na stałej jakości, dyspozycyjności towaru, uwarunkowaniach produkcyjnych lub po prostu na subiektywnym postrzeganiu przez użytkowników.

Dlatego przed przestawieniem się na nowy produkt rozważamy możliwie najdokładniej wszystkie możliwości wraz z naszym Klientem i producentami. Jeśli choć jeden jedyny wypadek przy pracy będzie skutkował obrażeniami ze względu na problem jakościowy, to oszczędność na cenie jest bezwartościowa.

Realizacja

Nasz klient zidentyfikował proces roboczy, w którym ma być wypróbowana nowa rękawica robocza. Przed każdym przestawieniem się na nowy produkt zbieramy najpierw wszystkie informacje i analizujemy dane. Z naszymi partnerami i źródłami pozyskiwania wybieramy teraz możliwe produkty i organizujemy egzemplarze wzorcowe.

Podczas prób noszenia stwierdza się, czy nowy model rękawicy odpowiada wymaganiom. Czynniki takie jak oddziaływanie ochronne, dopasowanie, komfort noszenia, zapach rękawicy, ewentualnie oddziaływania na przebieg produkcji trzeba sprawdzić i udokumentować. Jeśli sprawdzian wypadnie pomyślnie, należy wyjaśnić szczegóły handlowe: kupowane ilości, zobowiązania odbiorowe, warunki gwarancji.

Jeśli warunki ramowe są spełnione, można osiągnąć ogromne oszczędności. W taki sposób z jednym klientem wypracowaliśmy oszczędność ponad 18 000 euro przy rocznym zapotrzebowaniu na ok. 13 000 par. Ponadto dzięki naszym automatom wydawczym BOOST.Tower udało się zredukować zużycie o dalsze 18%: pełny sukces!

Eksploatacja i bieżąca optymalizacja

Chętnie towarzyszymy naszym klientom przy projektach dotyczących zmian i wspieramy ich w realizacji operacyjnej. Wymiana poglądów z producentami i uzgadnianie terminów prezentacji należą dla nas tak samo do naszych zadań jak dokumentowanie i dalsze śledzenie projektów oszczędnościowych. W tym celu w naszym ERP zintegrowaliśmy własny bank danych.

Liczy się dla nas to, że podchodzimy do optymalnego rozwiązania dla każdego poszczególnego przypadku. Obojętnie, czy dotyczy to innego modelu rękawicy, nowego filtra czy części maszyn o dłuższych okresach trwałości bądź krótszych okresach konserwacji: stawimy czoła wyzwaniu.

Wymierny sukces

Dzięki owocnym projektom oszczędnościowym udało nam się uzyskać duże oszczędności. Nawet jeśli oszczędność nie jest do zrealizowania, to jednak prowadzono analizy, sprawdzono je
i udokumentowano. Te informacje mogą dać ważne argumenty na przyszłość.

Studium przypadku (PDF)

Pobierz Studium przypadku (dokument PDF)

WASZA OSOBOWA KONTAKTOWA W SPRAWIE INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ

Anna Fiedorowicz

Telefon +48 75 75 102 23

Kolejne projekty

Twój sukces jest naszą pasją

Od 75 lat pasja oznacza dla nas dokładne przyjrzenie się Państwa firmie i jej wyzwaniom biznesowym, współpracę z Państwem w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy oraz opracowanie praktycznych rozwiązań dostosowanych do Państwa działalności.

Do górnej części strony