Skontaktuj się z nami: +48 75 75 102 23

Minimalny stan magazynowy a optymalne bezpieczeństwo zaopatrzenia – czy to sprzeczność?

Redukcja stanów magazynowych / bezpieczeństwo zaopatrzenia

Zamówienia

Sytuacja wyjściowa

Często różne rozbieżne interesy, przede wszystkim między controllingiem a produkcją, prowadzą do konfliktów w zarządzaniu stanami. Z jednej strony dąży się do możliwie małego związania kapitału w postaci stanów magazynowych. Przeciwnie zaś produkcji zależy na tym, aby na wszelki wypadek mieć wystarczający zapas materiałów. Nikt nie przyjmie chętnie odpowiedzialności za spowodowanie kosztownych przestojów w produkcji i wynikające z tego procesy zakupowe ad hoc. 

Aby utrzymać ten rozdźwięk na możliwie niskim poziomie, zaleca się zautomatyzowane i nowoczesne administrowanie magazynem. Oznacza to wspierane elektronicznie nadzorowanie stanów, zautomatyzowane procesy dysponowania oraz jednoznacznie zdefiniowane odpowiedzialności.

Lingemann może Wam przy tym pomóc wybierając indywidualne rozwiązanie.

Analiza wykonana przez Lingemanna

Nie tylko zakup części C stawia wiele przedsiębiorstw przed wyzwaniem, lecz także magazynowanie i związaną z tym dyspozycyjność. Artykuły higieniczne i środki czystości, produkty BHP lub potrzebne do utrzymywania w dobrym stanie technicznym muszą być dostępne zawsze w wystarczającej ilości i na właściwym miejscu. Często powierzchnie magazynowe są przepełnione częściami C i nie można efektywnie wykorzystać miejsc magazynowych. Także domówienia i koordynacja są bardzo kosztowne i czasochłonne. Profesjonalne zarządzanie częściami C rozpoczyna się więc nie tylko przy optymalizacji kosztów w dziale zakupów, lecz także w administracji, logistyce i magazynowaniu. Dzięki redukcji wewnętrznych stanów magazynowych powierzchnie magazynowe mogą być wykorzystane w najlepszy możliwy sposób, a związanie kapitału zmniejszone. Niezawodna logistyka i skrojone na miarę zapasy ważnych produktów dają ponadto w efekcie krótsze czasy dostaw.

Realizacja

Żaden projekt magazynowy nie jest podobny do innego. Każdy projekt jest opracowywany indywidualnie pod kątem uwarunkowań i życzeń naszych klientów. Oferujemy efektywne rozwiązania składów w postaci magazynów konsygnacyjnych lub magazynów poddostawców aż do indywidualnych systemów shop in shop. Składowany strategiczny asortyment towarowy ustala się na początku każdego projektu między klientem a Lingemannem i tworzy regulacje umowne. W przypadku towaru chodzi o powtarzające się zapotrzebowanie klienta. Trzeba zapewnić jego dyspozycyjność, aby nie zagrażać bezpieczeństwu produkcji. W celu ustalenia indywidualnego zapotrzebowania klienta analizowane są liczby dotyczące zużycia z lat ubiegłych oraz przyszłe prognozy. Z tego wynika asortyment artykułów z aktualnymi wskaźnikami. Dopasowania do faktycznego zapotrzebowania następują w regularnych odstępach z uzgodnieniem i zatwierdzeniem przez klienta. Oczywiście każdy projekt jest profesjonalnie prowadzony i wspierany technicznie.

W przypadku magazynu konsygnacyjnego, który znajduje się na terenie zakładu lub w jego bezpośredniej bliskości, klient może zdać się na to, że krytyczne produkty są zmagazynowane i w ciągu uzgodnionych okresów dostaw mogą być dostarczone flotą Lingemanna.

Nasz indywidualny stan magazynowy klienta o wartości ok. 5 000 000 EUR jest podzielony na 65 miejsc magazynowania i magazyny klientów oraz na naszą logistykę centralną w Brühl w Nadrenii Północnej-Westfalii.  

Eksploatacja i bieżąca optymalizacja

W tym zakresie nasi klienci czerpią korzyści z długoletniego know how ze strony Lingemanna. Już w 1988 roku zbudowano pierwszy magazyn konsygnacyjny u klienta z przemysłu samochodowego i od tej chwili ciągle ulepszamy nasze rozwiązania. Od 2018 roku rozwijamy i produkujemy własne rozwiązania techniczne, aby spełniać coraz to nowsze wymagania naszych klientów oraz potrzeby wynikające z transformacji cyfrowej. W tym celu nieustannie sprawdzamy wskaźniki naszych miejsc magazynowych i uzgadniamy ilości zapasów dla poszczególnych produktów i klientów z faktycznymi zapotrzebowaniami.

Wymierny sukces

Poprzez włączenie prowadzonego przez Lingemann magazynu konsygnacyjnego nasi klienci odnoszą korzyści z krótkich czasów dostaw strategicznie ważnych artykułów. Dodatkowo produkty są do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy, co przedstawia sobą optymalne bezpieczeństwo zaopatrzenia. Zmniejsza się związanie kapitału, a dodatkowo nie trzeba tworzyć własnego stanu magazynowego. Lingemann redukuje także nakłady na realizację, gdyż prowadzimy regularny serwis uzupełniający w zakładach naszych klientów, a naliczanie pobrań następuje przykładowo co miesiąc.

Już na samym początku pandemii sprawdziliśmy zapotrzebowanie naszych klientów możliwie najdokładniej pod kątem krytycznych artykułów, których zakupienie ze względu na panującą sytuację mogło prowadzić do problemów. W tym przypadku wyprzedzająco podwyższyliśmy ilości zapasów, aby zagwarantować bezpieczeństwo zaopatrzenia. Materiały krytyczne zostały przewiezione z naszej logistyki centralnej bezpośrednio do naszych klientów, aby w przypadku kwarantanny nie powstały problemy z zaopatrzeniem.

Case Study (PDF)

Pobierz Studium przypadku (dokument PDF)

WASZA OSOBA KONTAKTOWA W SPRAWIE INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ

Maciej Królik

Telefon +48 75 75 102 23

Kolejne projekty

Twój sukces jest naszą pasją

Od 75 lat pasja oznacza dla nas dokładne przyjrzenie się Państwa firmie i jej wyzwaniom biznesowym, współpracę z Państwem w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy oraz opracowanie praktycznych rozwiązań dostosowanych do Państwa działalności.

Do górnej części strony