Skontaktuj się z nami: +48 75 75 102 23

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrona danych

Sporządziliśmy niniejszą Politykę prywatności (wersja 27.11.2020-311235402), aby oświadczyć Państwu według wytycznych Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (WE) 2016/679, jakie informacje zbieramy, jak wykorzystujemy dane i jakie możliwości decydowania mają Państwo jako odwiedzający tę stronę internetową.

Niestety w naturze rzeczy jest to, że takie dokumenty brzmią bardzo technicznie, jednak podczas jej tworzenia staraliśmy się najważniejsze rzeczy opisać tak prosto
i jasno jak to tylko możliwe.

Automatyczne Gromadzenie danych 

Kiedy wchodzą Państwo na strony internetowe, pewne informacje są tworzone i gromadzone automatycznie i tak jest to również na tej stronie internetowej.

Jeśli wchodzą Państwo na naszą stronę internetową tak jak teraz, nasz serwer WWW (komputer, na którym zapisana jest ta strona internetowa) rejestruje automatycznie w plikach (dziennik zdarzeń serwera WWW) takie dane jak:

 • adres (URL) wywołanej strony internetowej
 • przeglądarkę i wersję przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • adres (URL) poprzednio odwiedzonej strony (referrer-URL)
 • nazwę hostu i adres IP urządzenia, z którego uzyskiwany jest dostęp
 • datę i godzinę.

Z reguły dzienniki zdarzeń serwera WWW są zapisywane na dwa tygodnie, a następnie automatycznie usuwane. Nie przekazujemy tych danych dalej, jednak nie możemy wykluczyć, że dane te mogą dostać się do wglądu w przypadku działań niezgodnych z prawem.

Cookies 

Nasza strona internetowa stosuje cookies http, aby gromadzić dane właściwe dla danego użytkownika.

Poniżej objaśnimy, czym są cookies i dlaczego się ich używa, aby mogli Państwo lepiej zrozumieć następującą politykę prywatności.

Czym właściwie są cookies? 

Surfując po Internecie zawsze używacie przeglądarki. Znanymi przeglądarkami są przykładowo Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer i Microsoft Edge. Większość stron internetowych zapisuje w Waszej przeglądarce małe pliki tekstowe. Pliki te nazywa się cookies.

Jednemu nie da się zaprzeczyć: cookies to naprawdę pożyteczni pomocnicy. Prawie wszystkie strony internetowe używają cookies. Dokładniej zaś są to HTTP cookies, gdyż są także inne cookies do pozostałych zastosowań. HTTP cookies są małymi plikami, które nasza strona internetowa instaluje na Waszym komputerze. Te pliki cookies są automatycznie umieszczane w segregatorze na cookies, pewnego rodzaju “mózgu” Waszej przeglądarki. Jedno cookie składa się z jednej nazwy
i jednej wartości. Przy definiowaniu jednego cookie trzeba podać dodatkowo jeden lub więcej atrybutów.

Cookies gromadzą pewne Wasze dane użytkownika, takie jak przykładowo język lub osobiste ustawienia strony. Wchodząc ponownie na naszą stronę, Wasza przeglądarka przekazuje informacje „odnoszące się do użytkownika“ z powrotem na naszą stronę. Dzięki cookies nasza strona internetowa wie, kim jesteście i oferuje Państwu Wasze zwyczajowe ustawienia standardowe. W niektórych przeglądarkach każde cookie ma własny plik, w innych zaś, jak przykładowo w Firefox, wszystkie cookies są zgromadzone w jednym jedynym pliku.

Są zarówno oferenci cookies jako „osoby pierwsze”, jak i oferenci cookies jako „osoby trzecie”. Cookies od „osób pierwszych” są tworzone bezpośrednio przez naszą stronę, cookies od „osób trzecich” tworzone są przez strony internetowe partnerów (np. Google Analytics). Każde cookie należy oceniać indywidualnie, gdyż każde cookie gromadzi inne dane. Także okres trwałości cookies trwa od kilku minut aż do kilku lat. Cookies nie są programami i nie zawierają wirusów, koni trojańskich czy innych „szkodników“. Cookies nie mogą też sięgać po informacje zawarte
w Waszym PC.

Tak mogą na przykład wyglądać dane cookie:

 • nazwa: _ga
 • okres trwałości: wygasa po 2 latach
 • zastosowanie: rozróżnianie wizytujących stronę internetową
 • przykładowa wartość: GA1.2.1326744211.152311235402

Przeglądarka powinna wspierać następujące wielkości minimalne:

 • cookie powinno móc zawierać przynajmniej 4096 bitów
 • na domenę powinno być zapamiętywane przynajmniej 50 cookies
 • łącznie powinna być możliwość zapamiętania przynajmniej 3000 cookies

Jakie są rodzaj cookies?

Kwestia, jakie dokładnie cookies stosujemy, zależy od zastosowanych usług i jest wyjaśniona w następujących rozdziałach polityki prywatności. W tym miejscu chcielibyśmy pokrótce opisać różne rodzaje HTTP cookies.

Można wyróżnić 4 rodzaje cookies:

Bezwzględnie konieczne cookies 

Te cookies są konieczne, aby zabezpieczyć zasadnicze funkcje strony internetowej. Na przykład potrzeba tych cookies, jeśli użytkownik włoży produkt do koszyka, potem dalej surfuje na innych stronach, a dopiero później przechodzi do kasy. Dzięki tym cookies kosz nie jest usuwany, nawet wtedy, gdy użytkownik zamyka okno swojej przeglądarki.

Cookies funkcyjne

Te cookies zbierają informacje o zachowaniu użytkownika i czy użytkownik otrzymuje ewentualne zgłoszenia błędów. Dodatkowo za pomocą tych cookies mierzony jest także czas ładowania i zachowanie strony internetowej w różnych przeglądarkach.

Cookies zorientowane na dany cel

Te cookies zajmują się lepszą przyjaznością dla użytkowników. Zapamiętywane są przykładowo wprowadzone miejsca, wielkości czcionki czy dane formularzy.

Cookies reklamowe

Te cookies nazywane są także cookies targetujące. Służą one do tego, aby dostarczać użytkownikowi indywidualnie dopasowaną reklamę. Może to być bardzo praktyczne, ale też bardzo denerwujące.

Zazwyczaj przy pierwszym wejściu na stronę internetową pada pytanie, jakie rodzaje cookies chcą Państwo dopuścić. I oczywiście decyzja ta jest zapamiętywana
w cookie.

Jak mogę usunąć cookies? 

Decydujecie Państwo sami o tym, jak i czy chcecie stosować cookies. Niezależnie
z jakiego serwisu czy z jakiej strony internetowej pochodzą cookies, macie zawsze możliwość usunięcia cookies, dopuścić je tylko częściowo lub dezaktywować. Na przykład możecie zablokować cookies od oferentów trzecich, ale dopuścić wszystkie inne cookies.

Jeśli chcielibyście stwierdzić, jakie cookies zostały zachowane w Waszej przeglądarce, jeśli chcecie zmienić lub usunąć ustawienia cookies, możecie znaleźć to wszystko w Waszej przeglądarce:

Chrome: czyszczenie i włączanie plików cookie w Chrome oraz zarządzanie nimi

Safari: wymazywanie historii i plików cookie w przeglądarce Safari  

Firefox: usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox  

Internet Explorer: usuwanie plików cookie w przeglądarce Internet Explorer  

Microsoft Edge: usuwanie plików cookie w przeglądarce Microsoft Edge  

Jeśli zasadniczo nie chcecie mieć cookies, możecie ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zawsze Was informowała, jeśli jakieś cookie ma zostać umieszczone. W taki sposób możecie przy każdym poszczególnym cookie zdecydować, czy zezwalacie na to cookie czy nie. Sposób postępowania jest różny w zależności od przeglądarki. Najlepiej, abyście wyszukali instrukcję w Google pod hasłem “usuwanie cookies w Chrome” lub “dezaktywowanie cookies w Chrome” w przypadku przeglądarki Chrome lub zamienić słowo “Chrome” na nazwę Waszej przeglądarki, np. Edge, Firefox, Safari.

Jak wygląda moja ochrona danych? 

Od 2009 roku istnieją tak zwane „wytyczne dotyczące cookies“. Zapisano w nich, że gromadzenie cookies wymaga Waszej zgody. W krajach UE istnieją jednakże jeszcze bardzo różne reakcje na te wytyczne. W Niemczech wytyczne dotyczące cookies nie zostały wprowadzone jako prawo krajowe. Zamiast tego nastąpiła realizacja tej wytycznej w dużej mierze w § 15 ust.3 [niemieckiej] Ustawy o telemediach (TMG).

Jeśli chcą Państwo wiedzieć więcej o cookies, a nie boicie się dokumentacji technicznej, polecamy https://tools.ietf.org/html/rfc6265, Request for Comments
z Internet Engineering Task Force (IETF) o nazwie “HTTP State Management Mechanism”.

Gromadzenie danych osobowych 

Dane osobowe, które przekazują nam Państwo elektronicznie na tej stronie internetowej, takie jak na przykład nazwisko, adres e-mail, adres lub inne dane osobowe w ramach przekazania formularza lub komentarzy w blogu, będą przez nas stosowane wspólnie w momencie i z adresem IP tylko do każdorazowo podanego celu, bezpiecznie przechowywane i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Tym samym korzystamy z Waszych danych osobowych tylko w celu komunikowania się z tymi gośćmi, którzy wyraźnie życzą sobie kontaktu i w celu realizacji oferowanych na tej stronie internetowej usług i produktów. Bez zgody nie przekazujemy Waszych danych osobowych dalej, jednak nie możemy wykluczyć, że do danych zostanie uzyskany wgląd w przypadku działania niezgodnego z prawem.

Jeśli wysyłają nam Państwo dane osobowe e-mailem – a tym samym poza tą stroną internetową – nie możemy zagwarantować bezpiecznego przekazania i ochrony Waszych danych. Zalecamy, aby dane poufne nigdy nie były przekazywane przez
e-mail w sposób niezaszyfrowany.

Podstawa prawna istnieje według artykułu 6 ustęp 1 a RODO (Zgodność przetwarzania z prawem) w tym, że dają nam Państwo zezwolenie na przetwarzanie wprowadzonych przez Państwa danych. Mogą Państwo odwołać tę zgodę w każdej chwili – wystarczy e-mail bez zachowania szczególnej formy, nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce redakcyjnej.

Prawa według rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

Według postanowień RODO przysługują Państwu zasadniczo następujące prawa:

 • prawo do sprostowania danych (artykuł 16 RODO)
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym“) (artykuł 17 RODO)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (artykuł 18 RODO)
 • obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania (artykuł 19 RODO)
 • prawo od przenoszenia danych (artykuł 20 RODO)
 • prawo do sprzeciwu (artykuł 21 RODO)
 • zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie (artykuł 22 RODO)

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Waszych danych jest sprzeczne z prawem ochrony danych lub Wasze prawa z zakresu ochrony danych zostały naruszone
w inny sposób, mogą się Państwo zwrócić do [niemieckiego] Federalnego pełnomocnika ochrony danych osobowych i wolności informacyjnej (BfDI) .

Analiza zachowania gości 

W poniższej Polityce prywatności informujemy Państwa o tym, czy i jak analizujemy dane z Waszej wizyty na tej stronie internetowej. Analiza zebranych danych dokonywana jest z reguły anonimowo i na podstawie Waszego zachowania na tej stronie internetowej nie możemy wysnuwać wniosków co do Waszej osoby.

Więcej o możliwościach wyrażenia sprzeciwu wobec tej analizy danych z wizyty dowiecie się w poniższej Polityce prywatności.

Szyfrowanie TLS przez https 

Stosujemy https, aby przenosić dane w Internecie tak, aby były zabezpieczone przed podejrzeniem (ochrona danych w fazie projektowania artykuł 25 ustęp 1 RODO). Stosując TLS (Transport Layer Security), protokół szyfrujący do bezpiecznego przenoszenia danych w Internecie, możemy zapewnić ochronę poufnych danych. Rozpoznają one korzystanie z tego zabezpieczenia przenoszenia danych poprzez mały symbol kłódki na górze po lewej stronie w przeglądarce i stosowanie schematu https (zamiast http) jako części naszego adresu internetowego.

Polityka prywatności Google Maps

Na naszej stronie internetowej używamy Google Maps firmy Google Inc. Za wszystkie usługi Google na rynek europejski odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia). Za pomocą Google Maps możemy Wam pokazywać lokalizacje, a tym samym dostosowywać nasz serwis do Waszych potrzeb. Dzięki zastosowaniu Google Maps dane są przekazywane do Google i gromadzone na serwerach Google. Tutaj chcemy bardziej szczegółowo opisać, czym są Google Maps, dlaczego korzystamy z tej usługi Google, jakie dane są gromadzone i jak mogą Państwo temu zapobiec.

Czym jest Google Maps? 

Google Maps jest internetową usługą map firmy Google. Dzięki Google Maps można online z komputera, tabletu lub aplikacji wyszukiwać dokładne lokalizacje miast, zabytków, noclegów lub przedsiębiorstw. Jeśli przedsiębiorstwa są reprezentowane  na Google My Business, to oprócz lokalizacji wyświetlane są jeszcze inne informacje o firmie. Aby wyświetlić możliwość dojazdu, na stronę internetową można wgrać wycinki map z lokalizacją za pomocą kodu HTML. Google Maps pokazuje powierzchnię Ziemi jako mapę drogową lub jako obraz z lotu ptaka bądź satelity. Dzięki Street View Bilder i zdjęciom satelitarnym wysokiej jakości możliwe są bardzo dokładne odwzorowania.

Dlaczego stosujemy Google Maps na naszej stronie internetowej? 

Wszystkie nasze starania na niniejszej stronie mają na celu, aby zaoferować Wam pożyteczny i sensownie spędzony czas na naszej stronie internetowej. Dzięki użyciu Google Maps możemy Wam przekazać najważniejsze informacje dotyczące różnych lokalizacji. Jednym rzutem oka dowiadujecie się, gdzie mamy siedzibę naszej firmy. Opis drogi pokazuje Wam zawsze najlepszą bądź najszybszą drogę do nas. Drogę dojazdu możecie pobrać dla samochodu, środków transportu publicznego, na nogach lub rowerem. Dla nas udostępnianie Google Maps jest częścią naszego serwisu dla klienta.

Jakie dane są gromadzone przez Google Maps? 

Aby Google Maps mogło kompletnie oferować swoją usługę, przedsiębiorstwo musi pobrać od Państwa dane i zgromadzić je. Zaliczają się do tego między innymi wprowadzane zapytania, Wasz adres IP, a także współrzędne szerokości bądź długości. Jeśli używacie także funkcji planowania trasy, zapisywany jest także wprowadzany adres początkowy. To gromadzenie danych dokonywane jest jednakże na stronach internetowych Google Maps. Możemy Państwa o tym tylko poinformować, ale nie mamy na to wpływu. Ponieważ wmontowaliśmy Google Maps w naszą stronę internetową, Google umieszcza na Waszej przeglądarce przynajmniej jedno cookie (nazwa: NID). To cookie gromadzi dane o Waszym zachowaniu jako użytkownika. Google wykorzystuje te dane w pierwszym rzędzie po to, aby optymalizować własne usługi i przygotowywać dla Was indywidualną, spersonalizowaną reklamę.

Na Waszej przeglądarce zostanie umieszczone następujące cookie ze względu na włączenie Google Maps do Waszej przeglądarki:

Nazwa: NID

Wartość: 188=h26c1Ktha7fCQTx8rXgLyATyITJ311235402-5

Przeznaczenie: NID jest stosowane przez Google, aby dopasować reklamy do Waszego wyszukiwania w Google. Za pomocą cookie Google „przypomina sobie“
o Waszych najczęściej wprowadzanych zapytaniach lub o Waszej wcześniejszej interakcji z ogłoszeniami. W ten sposób otrzymują Państwo zawsze reklamy „skrojone na miarę”. Cookie zawiera jedyne w swoim rodzaju ID wykorzystywane przez Google, aby zbierać Wasze osobiste ustawienia do celów reklamowych.

Okres trwałości: wygasa po 6 miesiącach

Uwaga: W przypadku informacji ze zgromadzonych danych nie możemy gwarantować ich kompletności. Specjalnie przy stosowaniu cookies nigdy nie można wykluczyć zmian. Aby zidentyfikować cookie NID, została założona własna strona testowa, gdzie zostały wprowadzone wyłącznie Google Maps.

Jak długo i gdzie gromadzone są dane? 

Serwery Google znajdują się w centrach obliczeniowych na całym świecie. Najwięcej serwerów znajduje się jednakże w Ameryce. Z tego powodu Wasze dane są gromadzone przede wszystkim w USA. Tutaj możecie dokładnie się zapoznać
z lokalizacją centrów obliczeniowych Google: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de  

Google rozdziela dane na różne nośniki danych. Dzięki temu dane można uzyskiwać szybciej i są one lepiej chronione przez ewentualnymi próbami manipulacji. Każde centrum obliczeniowe ma także specjalne programy awaryjne. Jeśli na przykład są problemy ze sprzętem Google lub serwer zablokuje katastrofa naturalna, to dane mimo to pozostają dość dobrze chronione.

Niektóre dane Google gromadzi na pewien określony okres. W przypadku innych danych Google oferuje jedynie możliwość ich usuwania w sposób ręczny. Ponadto przedsiębiorstwo anonimizuje także informacje (jak na przykład dane reklamowe)
w protokołach serwerowych, usuwając część adresu IP i informacji o cookie po
9 bądź 18 miesiącach.

Jak mogę usunąć swoje dane bądź zapobiec gromadzeniu danych? 

Wraz z wprowadzoną w 2019 roku automatyczną funkcją usuwania danych dotyczących lokalizacji i aktywności informacje dotyczące wyznaczania lokalizacji i aktywność w sieci/w aplikacjach – zależnie od Państwa decyzji – jest gromadzona albo przez 3, albo przez 18 miesięcy, a potem usuwana. Dodatkowo dane te można poprzez konto Google usunąć z obiegu w każdej chwili także manualnie. Jeśli chcą Państwo całkowicie zapobiec rejestrowaniu swojej lokalizacji, muszą Państwo na koncie Google wyczyścić rubrykę „aktywność sieciowa i aplikacyjna“. Kliknijcie „dane i personalizację“, a następnie opcję „ustawienie aktywności“. Tutaj możecie włączyć lub wyłączyć aktywności.

W Waszej przeglądarce możecie też ponadto dezaktywować, usunąć lub zarządzać poszczególnymi cookies. W zależności od tego, jakiej przeglądarki używacie, funkcjonuje to zawsze nieco inaczej. Następujące instrukcje ukazują, jak możecie zarządzać cookies na swojej przeglądarce:

Chrome: czyszczenie i włączanie plików cookie w Chrome oraz zarządzanie nimi  

Safari: wymazywanie historii i plików cookie w przeglądarce Safari  

Firefox: usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox

Internet Explorer: usuwanie plików cookie w przeglądarce Internet Explorer  

Microsoft Edge: usuwanie plików cookie w przeglądarce Microsoft Edge  

Jeśli zasadniczo nie chcecie mieć żadnych cookies, możecie swoją przeglądarkę ustawić tak, aby zawsze Was informowała, jeśli ma być umieszczone jakieś cookie. W taki sposób przy każdym poszczególnym cookie możecie decydować, czy na to zezwalacie, czy nie.

Google jest aktywnym uczestnikiem EU-U.S. Privacy Shield Framework, dzięki czemu regulowany jest poprawny i bezpieczny transfer danych osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat przetwarzania danych przez Google, polecamy Państwu własną Politykę prywatności tego przedsiębiorstwa pod https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Polityka prywatności Google Analytics

Na naszej stronie internetowej stosujemy narzędzie analityczne śledzenia Google Analytics (GA) amerykańskiego przedsiębiorstwa Google Inc. Za wszystkie usługi Google na rynek europejski odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia). Google Analytics zbiera dane o Waszych działaniach na naszej stronie internetowej. Jeśli przykładowo klikniecie link, działanie to zostanie zachowane w cookie i wysłane do Google Analytics. Za pomocą raportów, które otrzymujemy od Google Analytics, możemy lepiej dopasować do Waszych życzeń naszą stronę internetową i nasz serwis. Poniżej opiszemy dokładniej narzędzie śledzące i poinformujemy Was przede wszystkim, o tym jakie dane są gromadzone i jak możecie temu zapobiec.

Czym jest Google Analytics? 

Google Analytics jest narzędziem śledzącym służącym do analizy ruchu danych naszej strony internetowej. Aby Google Analytics działało, w kod naszej strony internetowej wbudowany jest kod śledzący. Odwiedzając naszą stronę internetową, kod ten zapisuje różne działania, jakie prowadzicie na naszej stronie internetowej. Skoro tylko opuścicie naszą stronę internetową, dane te zostaną przesłane do serwera Google Analytics i tam zgromadzone.

Google przetwarza dane, a my otrzymujemy raporty o Waszym zachowaniu jako użytkownika. Może przy tym chodzić o następujące raporty:

 • raporty o grupie docelowej: poprzez raporty o grupie docelowej lepiej poznajemy naszego użytkownika i wiemy dokładniej, kto się interesuje naszym serwisem.
 • raporty zgłoszeniowe: poprzez raporty zgłoszeniowe łatwiej możemy analizować naszą reklamę online i poprawiać ją.
 • raporty akwizycyjne: raporty akwizycyjne dają nam pomocne informacje o tym, jak więcej ludzi może się zachwycić naszym serwisem.
 • raporty o zachowaniu: tutaj dowiadujemy się, w jaką interakcję wchodzicie
 • z naszą stroną internetową. Możemy prześledzić, jaką drogę przechodzicie na naszej stronie i w jakie linki klikacie.
 • raporty konwersyjne: konwersją nazywa się działanie, w którym na podstawie wiadomości marketingowej wykonujecie pożądane działanie, na przykład jeśli staniecie się ze zwykłego gościa strony internetowej kupującym lub abonentem newslettera. Za pomocą tych raportów dowiadujemy się więcej o tym, jak nasze działania marketingowe do Was docierają. W taki sposób chcemy wzmacniać nasz wskaźnik konwersji.
 • raporty w czasie rzeczywistym: tutaj zawsze dowiadujemy się natychmiast, co się właśnie dzieje na naszej stronie internetowej. Widzimy na przykład, ilu użytkowników właśnie czyta ten tekst.

Dlaczego stosujemy Google Analytics na naszej stronie internetowej? 

Nasz cel związany z tą stroną internetową jest jasny: chcemy zaoferować Wam najlepszy możliwy serwis. Statystyki i dane Google Analytics pomagają nam osiągnąć ten cel.

Statystycznie przeanalizowane dane ukazują nam jasny obraz wad i zalet naszej strony internetowej. Z jednej strony możemy zoptymalizować naszą stronę tak, aby zainteresowane nią osoby łatwiej mogły ją znaleźć na Google. Z drugiej strony dane pomagają nam lepiej Was zrozumieć jako gości. Tym samym wiemy bardzo dokładnie, co musimy poprawić na naszej stronie internetowej, aby zaoferować Wam najlepszy serwis. Dane służą nam także do tego, aby nasze działania reklamowo-marketingowe prowadzić bardziej indywidualnie i korzystniej kosztowo. W końcu pokazywanie naszych produktów i usług ludziom ma sens tylko wtedy, gdy te osoby się tym interesują.

Jakie dane gromadzone są przez Google Analytics?

Google Analytics tworzy za pomocą kodu śledzącego przypadkowy, jednoznaczny ID, który jest połączony z cookie Waszej przeglądarki. W taki sposób Google Analytics rozpoznaje Was jako nowego użytkownika. Odwiedzając naszą stronę po raz kolejny zostaniecie rozpoznani jako użytkownik „powracający”. Wszystkie zebrane dane gromadzone są razem z tym ID użytkownika. W taki sposób jest
w ogóle możliwe przeanalizowanie anonimowych profili użytkowników.

Wasze interakcje mierzone są na naszej stronie internetowej dzięki takim oznaczeniom jak cookies i instancji aplikacji ID. Interakcjami są wszystkie rodzaje działań, jakie wykonujecie na naszej stronie internetowej. Jeśli korzystacie także
z innych systemów Google (jak np. konto Google), dane wygenerowane poprzez Google Analytics mogą być łączone z cookies oferentów trzecich. Google nie przekazuje dalej danych z Google Analytics, chyba że my jako operator strony internetowej to zatwierdzimy. Może dojść do wyjątków wtedy, gdy jest to konieczne
z powodów prawnych.

Następujące cookies są stosowane przez Google Analytics:

Nazwa: _ga

Wartość: 2.1326744211.152311235402-5

Cel stosowania: Standardowo analytics.js stosuje cookie _ga, aby zgromadzić ID użytkowników. Zasadniczo służy to do odróżniania gości na stronie internetowej.

Okres ważności: wygasa po 2 latach

Nazwa: _gid

Wartość: 2.1687193234.152311235402-1

Cel stosowania: Cookie służy także do odróżniania gości na stronie internetowej.

Okres ważności: wygasa po 24 godzinach

Nazwa: _gat_gtag_UA_<property-id>

Wartość: 1

Cel stosowania: jest stosowany do obniżania zapotrzebowania. Jeśli Google Analytics jest udostępniany przez Google Tag Manager, to cookie otrzymuje nazwę _dc_gtm_ <property-id>.

Okres ważności: wygasa po 1 minucie

Nazwa: AMP_TOKEN

Wartość: brak danych

Cel stosowania: cookie ma token, którym ID użytkownika może być wywołane przez usługę AMP-Client-ID. Inne możliwe wartości wskazują na odmeldowanie, zapytanie lub błąd.

Okres ważności: wygasa po 30 sekundach do jednego roku

Nazwa: __utma

Wartość: 1564498958.1564498958.1564498958.1

Cel stosowania: tym cookie można śledzić Wasze zachowanie na stronie internetowej i mierzyć wydajność. Cookie jest aktualizowane za każdym razem, kiedy wysyłane są informacje do Google Analytics.

Okres trwałości: wygasa po 2 latach

Nazwa: __utmt

Wartość: 1

Cel stosowania: Cookie jest tak jak _gat_gtag_UA_<property-id> stosowane do tłumienia zapotrzebowania.

Okres trwałości: wygasa po 10 minutach

Nazwa: __utmb

Wartość: 3.10.1564498958

Cel stosowania: to cookie jest stosowane, aby ustalać nowe sesje. Jest ono aktualizowane za każdym razem, kiedy nowe dane bądź informacje wysyłane są do Google Analytics.

Okres trwałości: wygasa po 30 minutach

Nazwa: __utmc

Wartość: 167421564

Cel stosowania: to cookie jest stosowane, aby ustalać nowe sesje dla powracających gości. Chodzi przy tym o cookie sesyjne i jest ono gromadzone dopóki nie zamkniecie przeglądarki.

Okres trwałości: wygasa po zamknięciu przeglądarki

Nazwa: __utmz

Wartość: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/

Cel stosowania: to cookie jest stosowane, aby identyfikować źródło wejść gości na naszej stronie internetowej. Oznacza to, że cookie gromadzi informacje, skąd weszliście na naszą stronę internetową. Może to być inna strona bądź wejście z reklamy.

Okres trwałości: wygasa po 6 miesiącach

Nazwa: __utmv

Wartość: brak danych

Cel stosowania: to cookie jest stosowane, aby gromadzić zdefiniowane dane użytkownika. Jest aktualizowane zawsze, gdy wysyłane są informacje do Google Analytics.

Okres trwałości: wygasa po 2 latach

Uwaga: ten katalog nie jest kompletny, gdyż Google stale zmienia wybór swoich cookies.

Tutaj pokazujemy Państwu przegląd najważniejszych danych, pobieranych przez Google Analytics:

Heatmaps: Google zakłada tak zwane heatmaps. Poprzez heatmaps widać dokładnie te zakresy, które klikacie. Tak otrzymujemy informacje, gdzie znajdujecie się na naszej stronie „w drodze“.

Czas trwania sesji: jako trwanie sesji Google określa czas, jaki spędzacie na naszej stronie nie opuszczając jej. Jeśli byliście nieaktywni przez 20 minut, sesja kończy się automatycznie.

Współczynnik odrzuceń (ang. bounce rate): od odrzuceniu mowa jest wtedy, gdy na naszej stronie internetowej oglądacie tylko jedną stronę, a potem opuszczacie naszą stronę internetową.

Tworzenie konta: jeśli na naszej stronie internetowej tworzycie konto bądź dokonujecie zamówienia, Google Analytics pobiera te dane.

Adres IP: adres IP przedstawiany jest tylko w formie skróconej, aby nie było możliwe jednoznaczne przyporządkowanie.

Lokalizacja: poprzez adres IP można wyznaczyć kraj lub Waszą przybliżoną lokalizację. Proces ten określa się także jako wyznaczanie lokalizacji IP.

Informacje techniczne: do informacji technicznych zaliczają się między innymi Wasz typ przeglądarki, Wasz dostawca Internetu czy rozdzielczość ekranu.

Źródło pochodzenia: Google Analytics względnie nas interesuje oczywiście także to, poprzez jaką stronę internetową czy jaką reklamę weszliście na naszą stronę.

Dalsze dane są danymi kontaktowymi, na przykład ocenami, odgrywanie mediów (np. jeśli odtwarzacie film wideo poprzez naszą stronę), dzielenie treści poprzez media społecznościowe lub dodawanie do ulubionych. Wyliczenie to nie jest katalogiem zamkniętym i służy tylko do ogólnej orientacji o gromadzeniu danych przez Google Analytics.

Jak długo i gdzie gromadzone są dane? 

Google posiada serwery rozsiane po całym świecie. Większość serwerów znajduje się w Ameryce i tym samym Wasze dane są najczęściej gromadzone na serwerach amerykańskich. Tutaj możecie przeczytać, gdzie dokładnie znajdują się centra obliczeniowe Google: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de  

Wasze dane są umieszczane na różnych fizycznych nośnikach danych. Ma to tę zaletę, że dane można szybciej pobrać i są one lepiej chronione przed manipulacjami. W każdym centrum obliczeniowym Google są odpowiednie programy awaryjne dla Waszych danych. Jeśli przykładowo nastąpi awaria sprzętu w Google lub serwery ulegną awarii wskutek katastrof naturalnych, to ryzyko przerwania usług od Google i tak jest niewielkie.

Standardowo w Google Analytics ustawiony jest czas przechowywania Waszych danych użytkownika przez okres 26 miesięcy. Potem Wasze dane użytkownika są usuwane. Jednakże mamy możliwość wybrać sami okres przechowywania przydatnych danych. Mamy pięć wariantów do dyspozycji:

 • usunięcie po 14 miesiącach
 • usunięcie po 26 miesiącach
 • usunięcie po 38 miesiącach
 • usunięcie po 50 miesiącach
 • brak automatycznego usunięcia

Jeśli minie ustalony okres, dane usuwane są raz w miesiącu. Ten okres przechowywania obowiązuje dla Waszych danych powiązanych z cookies, rozpoznawaniem użytkownika i reklamowymi ID (np. cookies domeny DoubleClick). Wyniki raportów bazują na zagregowanych danych i gromadzone są niezależnie od danych użytkownika. Zagregowane dane są zebraniem pojedynczych danych w jedną większą jednostkę.

W jaki sposób mogę usunąć moje dane bądź zapobiec gromadzeniu danych? 

Według prawa ochrony danych Unii Europejskiej mają Państwo prawo do otrzymania informacji o swoich danych, aktualizować, usuwać lub ograniczać je. Za pomocą przeglądarki add-on do dezaktywacji JavaScript od Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js) zapobiegacie temu, aby Google Analytics używało Waszych danych. Przeglądarkę add-on możecie pobrać pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  i zainstalować ją. Proszę uwzględnić, że przez to add-on dezaktywowane jest tylko pobieranie danych przez Google Analytics.

Jeśli zasadniczo chcecie dezaktywować, usunąć lub zarządzać cookies (niezależnie od Google Analytics), dla każdej przeglądarki jest osobna instrukcja:

Chrome: czyszczenie i włączanie plików cookie w Chrome oraz zarządzanie nimi

Safari: wymazywanie historii i plików cookie w przeglądarce Safari  

Firefox: usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox  

Internet Explorer: usuwanie plików cookie w przeglądarce Internet Explorer  

Microsoft Edge: usuwanie plików cookie w przeglądarce Microsoft Edge  

Google Analytics jest aktywnym uczestnikiem EU-U.S. Privacy Shield Framework, dzięki któremu regulowany jest poprawny i bezpieczny transfer danych osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&tid=311235402. Mamy nadzieję, że mogliśmy przybliżyć Państwu najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych przez Google Analytics. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o usłudze śledzenia, oferujemy te dwa linki: http://www.google.com/analytics/terms/de.html oraz https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Analytics – anonimizacja IP 

Na tej stronie internetowej zaimplementowaliśmy adres do anonimizacji IP od Google Analytics. Funkcja ta została zaprojektowana przez Google, aby ta strona internetowa mogła dotrzymać obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych i zaleceń lokalnych organów ochrony danych, jeśli te zabronią gromadzenia kompletnych adresów IP. Anonimizacja bądź maskowanie IP ma miejsce wtedy, skoro tylko adresy IP dotrą w sieci rejestrowania danych Google Analytics i zanim będzie miało miejsce gromadzenie lub przetwarzanie danych.

Więcej informacji dotyczących anonimizacji IP znajdziecie na https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de.

Raporty Google Analytics dotyczące cech demograficznych i zainteresowań 

W Google Analytics włączyliśmy funkcje do raportów reklamowych. Raporty dotyczące cech demograficznych i zainteresowań zawierają dane dotyczące wieku, płci i zainteresowań. Tym samym możemy stworzyć sobie lepszy obraz naszych użytkowników nie mogąc tych danych dopasować do poszczególnych osób. Więcej
o funkcjach reklamowych dowiedzą się Państwo na https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad.

Korzystanie z aktywności i informacji Waszego konta Google możecie zakończyć
w sekcji “Ustawienia do reklamy” na https://adssettings.google.com/authenticated poprzez checkbox.

Link do dezaktywacji Google Analytics

Klikając na poniższy link dezaktywacyjny możecie zapobiec zarejestrowaniu przez Google dalszych wizyt na tej stronie internetowej. Uwaga: usunięcie cookies, korzystanie z trybu incognito/prywatnego Waszej przeglądarki lub korzystanie z innej przeglądarki prowadzi do tego, że dane będą znowu pobierane.

Dezaktywacja Google Analytics

Google Analytics – dodatek do przetwarzania danych 

Z Google zawarliśmy umowę dla klienta bezpośredniego dotyczącą stosowania Google Analytics, w którym zaakceptowaliśmy “Dodatek do przetwarzania danych”
w Google Analytics.

Więcej o dodatku do przetwarzania danych dla Google Analytics znajdziecie tutaj:

https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad  

Polityka prywatności Google Analytics Google Signale

W Google Analytics aktywowaliśmy Google Signale. W taki sposób aktualizowane są istniejące funkcje Google Analytics (raporty reklamowe, remarketing, raporty ze wszystkich urządzeń oraz raporty dotyczące zainteresowań i cechy demograficzne), aby otrzymywać od Was zebrane w całość i zanonimizowane dane, o ile zezwoliliście na spersonalizowane ogłoszenia na Waszym koncie Google.

To, co jest w tym szczególne, to że chodzi przy tym o cross device tracking. Oznacza to, że Wasze dane mogą być analizowane niezależnie od urządzenia. Dzięki aktywizacji Google Signale dane są rejestrowane i łączone z kontem Google. Google może przez to na przykład rozpoznać, kiedy oglądacie na naszej stronie internetowej produkt poprzez smartfon, a dopiero później kupujecie ten produkt na laptopie. Dzięki aktywizacji Google Signale możemy rozpoczynać niezależne od urządzeń kampanie remarketingowe, które w przeciwnym razie nie byłyby możliwe w tej formie. Remarketing oznacza, że możemy Wam pokazać naszą ofertę także na innych stronach internetowych.

W Google Analytics rejestrowane są dodatkowo przez Google Signale inne dane gości, takie jak lokalizacja, przebieg wyszukiwania, historia przeglądania YouTube
i dane o Waszych działaniach na naszej stronie internetowej. Dzięki temu uzyskujemy od Google lepsze raporty reklamowe i bardziej pożyteczne dane dotyczące Waszych zainteresowań i cech demograficznych.

Należy do tego Wasz wiek, jakim językiem się posługujecie, gdzie mieszkacie i do jakiej płci należycie. Do tego dochodzą także kryteria społeczne, takie jak Wasz zawód, stan cywilny czy dochód. Wszystkie te cechy pomagają Google Analytics definiować grupy osób bądź grupy docelowe.

Raporty pomagają nam też lepiej ocenić Wasze zachowanie, życzenia
i zainteresowania. Dzięki temu możemy zoptymalizować i dopasować dla Was nasze usługi i produkty. Dane te wygasają standardowo po 26 miesiącach. Proszę uwzględnić, że to pobieranie danych następuje tylko wtedy, gdy dopuściliście spersonalizowaną reklamę na Waszym koncie Google. Chodzi przy tym zawsze
o skondensowane i anonimowe dane, nigdy o dane poszczególnych osób. Na Waszym koncie Google możecie zarządzać tymi danymi lub również usunąć je.

Polityka prywatności - Facebook automatyczne rozszerzone parowanie

W ramach funkcji Facebook Pixel aktywowaliśmy także automatyczne rozszerzone parowanie (ang. Automatic Advanced Matching). Ta funkcja pikselowania umożliwia nam wysyłanie hasztagowanych e-maili, nazwisk, płci, miasta, kraju związkowego, kodu pocztowego i daty urodzenia lub numeru telefonu jako informacji dodatkowych do Facebooka, o ile przekazaliście nam te dane do dyspozycji. Ta aktywacja umożliwia nam dopasowanie kampanii reklamowych na Facebooku jeszcze dokładniej do ludzi interesujących się naszymi usługami lub produktami.

Polityka prywatności Google Tag Manager

Dla naszej strony internetowej stosujemy Google Tag Manager przedsiębiorstwa Google Inc. Za wszystkie usługi Google dla rynku europejskiego odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia). Tag Manager jest jednym z wielu pomocnych produktów marketingowych Google. Poprzez Google Tag Manager możemy centralnie wbudowywać i zarządzać fragmentami kodów różnych narzędzi śledzących, jakie stosujemy na naszej stronie internetowej.

W niniejszej Polityce prywatności chcemy Państwu dokładniej wyjaśnić, co robi Google Tag Manager, dlaczego go stosujemy i w jakiej formie przetwarzane są dane.

Czym jest Google Tag Manager? 

Google Tag Manager jest narzędziem organizacyjnym, którym możemy włączać centralnie tagi strony internetowej i zarządzać nimi poprzez interfejs użytkownika. Mianem tagów określa się małe fragmenty kodów, rejestrujące (śledzące) przykładowo Wasze aktywności na naszej stronie internetowej. W tym celu stosowane są w tekście źródłowym naszej strony fragmenty kodu JavaScript. Tagi pochodzą często z wewnętrznych produktów Google, takich jak Google Ads czy Google Analytics, ale także tagi z innych przedsiębiorstw mogą być powiązane poprzez menedżera i zarządzane. Takie tagi przejmują różne zadania. Mogą one zbierać dane z przeglądarek, zasilać narzędzia marketingowe danymi, załączać przyciski, wstawiać cookies, a także śledzić użytkowników przez kilka stron internetowych.

Dlaczego stosujemy Google Tag Manager dla naszej strony internetowej? 

Jak to się ładnie mówi: organizacja to połowa czynszu! I dotyczy to oczywiście także prowadzenia naszej strony internetowej. Aby stworzyć naszą stroną internetową tak dobrze jak to tylko możliwe - dla Was i wszystkich zainteresowanych naszymi produktami i usługami – potrzebujemy różnych narzędzi do śledzenia, jak przykładowo Google Analytics. Pobrane dane z tych narzędzi pokazują nam, co jest dla Was najbardziej interesujące, gdzie możemy poprawić nasze usługi i którym ludziom należałoby jeszcze pokazać nasze oferty. Aby więc to śledzenie działało, musimy wprowadzić odpowiednie kody JavaScript do naszej strony internetowej. Zasadniczo moglibyśmy wbudować każdy fragment kodu poszczególnego narzędzia śledzącego osobno do naszego tekstu źródłowego. To wymaga jednakże stosunkowo dużo czasu i łatwo stracić orientację. Dlatego więc korzystamy z Google Tag Manager. Potrzebne skrypty możemy po prostu wbudować i zarządzać nimi
z jednego miejsca. Dodatkowo Google Tag Manager oferuje łatwy w obsłudze interfejs użytkownika i nie jest potrzebna wiedza z zakresu programowania. W ten sposób udaje nam się utrzymywać porządek w naszej dżungli tagów.

Jakie dane gromadzone są przez Google Tag Manager? 

Manager tagów sam jest domeną, która nie wstawia cookies i nie gromadzi danych. Funkcjonuje on tylko jako „zarządca“ zaimplementowanych tagów. Dane rejestrują poszczególne tagi różnych sieciowych narzędzi analitycznych. Dane w Google Tag Manager są niejako przerzucane do poszczególnych narzędzi śledzących i nie są gromadzone.

Zupełnie inaczej wygląda to jednak w przypadku wbudowanych tagów różnych sieciowych narzędzi analitycznych, jak na przykład Google Analytics. W zależności od narzędzia analitycznego najczęściej za pomocą cookies są zbierane, gromadzone i przetwarzane różne dane o Waszym zachowaniu w sieci. W tym celu proszę przeczytać nasze teksty dotyczące ochrony danych osobowych w poszczególnych narzędziach analitycznych i śledzących, jakie stosujemy na naszej stronie internetowej.

W ustawieniach konta Tag Managera pozwoliliśmy Google na to, aby Google otrzymywał od nas zanonimizowane dane. W tym przypadku chodzi jednak tylko
o stosowanie i korzystanie z naszego Tag Managera, a nie o Wasze dane gromadzone poprzez fragmenty kodów. Umożliwiamy Google i innym otrzymywanie wybranych danych w formie zanonimizowanej. Zgadzamy się tym samym na anonimowe przekazywanie danych z naszej strony internetowej. Mimo długich dociekań nie mogliśmy się dowiedzieć, jakie dokładnie skondensowane i anonimowe dane zostały przekazane dalej. W każdym bądź razie Google usuwa przy tym wszystkie informacje mogące zidentyfikować naszą stronę internetową. Google zbiera dane z setkami innych anonimowych danych ze stron internetowych
i tworzy w ramach środków porównujących trendy użytkowników. W przypadku analizy porównawczej wyniki własne porównuje się z wynikami konkurencji. Na bazie pobranych informacji można zoptymalizować procesy.

Jak długo i gdzie gromadzone będą dane? 

Google gromadząc dane, umieszcza je na własnych serwerach Google. Serwery są rozproszone po całym świecie. Większość z nich znajduje się w Ameryce. Pod https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de możecie przeczytać, gdzie dokładnie znajdują się serwery Google.

Jak długo poszczególne narzędzia śledzące gromadzą Wasze dane, dowiedzą się Państwo z naszych indywidualnych tekstów dotyczących ochrony danych
i poszczególnych narzędzi.

Jak mogę usunąć swoje dane bądź zapobiec gromadzeniu danych?

Sam Google Tag Manager nie umieszcza cookies, lecz zarządza tagami różnych śledzących stron internetowych. W naszych tekstach dotyczących ochrony danych do poszczególnych narzędzi śledzących znajdziecie szczegółowe informacje, jak możecie usunąć swoje dane bądź zarządzać nimi.

Google jest aktywnym uczestnikiem EU-U.S. Privacy Shield Framework, dzięki któremu regulowany jest poprawny i bezpieczny transfer danych osobowych.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie na

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&tid=311235402. Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć więcej na temat Google Tag Manager, polecamy Państwu FAQ pod adresem https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html.

Polityka prywatności Google Site Kit

Do naszej strony internetowej włączyliśmy WordPress-Plugin Google Site Kit amerykańskiego przedsiębiorstwa Google Inc. Za wszystkie usługi Google na rynek europejski odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia). Dzięki Google Site Kit bezpośrednio
w naszym WordPress-Dashboard możemy szybko i łatwo oglądać statystyki pochodzące z różnych produktów Google, takich jak Google Analytics. Narzędzie to, względnie włączone do Google Site Kit narzędzia zbierają między innymi także Państwa dane osobowe. W niniejszej Polityce prywatności wyjaśnimy Państwu, dlaczego używamy Google Site Kit, jak długo i gdzie gromadzone są dane i jakie dalsze teksty dotyczące ochrony danych są dla Was w związku z tym istotne.

Czym jest Google Site Kit? 

Google Site Kit jest wtyczką do Content Management System WordPress. Dzięki tej wtyczce możemy oglądać ważne statystyki dotyczące analizy strony internetowej na naszym pulpicie. Chodzi przy tym o statystyki pobierane przez inne produkty Google, przede wszystkim przez Google Analytics. Oprócz Google Analytics z Google Site Kit mogą być także połączone Services Google Search Console, Page Speed Insight, Google AdSense, Google Optimize i Google Tag Manager.

Dlaczego stosujemy na naszej stronie internetowej Google Site Kit? 

Naszym zadaniem jako usługodawcy jest zaoferowanie Państwu na naszej stronie internetowej możliwie najlepszych wrażeń. Na naszej stronie internetowej powinni się Państwo czuć dobrze oraz szybko i łatwo znaleźć dokładnie to, czego szukacie. Analizy statystyczne pomagają nam lepiej Was poznać i dopasować naszą ofertę do Waszych życzeń i zainteresowań. Do tych analiz wykorzystujemy różne narzędzia Google. W związku z tym Site Kit bardzo ułatwia naszą pracę, gdyż możemy oglądać i analizować statystyki produktów Google od razu na pulpicie. Nie musimy więc osobno się logować do każdego narzędzia. Site Kit oferuje tym samym dobry przegląd najważniejszych danych do analizy.

Jakie dane są gromadzone przez Google Site Kit? 

Jeśli w uwadze dotyczącej cookies (zwanej także skryptem lub banerem) aktywnie zgodziliście się na narzędzia śledzące, umieszczane są produkty Google takie jak Google Analytics Cookies, a Wasze dane, na przykład o zachowaniu jako użytkowników, wysyłane do Google, tam zapisywane i przetwarzane. Gromadzone są między innymi także dane osobowe, takie jak Wasz adres IP.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących poszczególnych usług mamy w niniejszej Polityce prywatności własne fragmenty tekstów. Popatrzcie Państwo przykładowo proszę na naszą Politykę prywatności dotyczącą Google Analytics. Tam bardzo dokładnie opisujemy temat pobieranych danych. Dowiedzą się Państwo, jak długo Google Analytics gromadzi, zarządza i przetwarza dane, jakie cookies mogą być stosowane i jak zapobiegniecie gromadzeniu danych. Tak samo posiadamy także dla dalszych usług Google, takich jak przykładowo Google Tag Manager czy Google AdSense, własną Politykę prywatności z obszernymi informacjami.

Poniżej ukazujemy Państwu przykładowe cookies Google Analytics, które mogą zostać umieszczone w Waszej przeglądarce, jeśli zasadniczo zgodziliście się na przetwarzanie danych przez Google. Proszę uwzględnić, że w przypadku tych cookies chodzi jedynie niektóre z nich:

Nazwa: _ga

Wartość:2.1326744211.152311235402-2

Cel stosowania: standardowo analytics.js stosuje cookie _ga, aby zgromadzić ID użytkownika. Zasadniczo służy ono do rozróżniania odwiedzających stronę internetową.

Okres trwałości: wygasa po 2 latach

Nazwa: _gid

Wartość:2.1687193234.152311235402-7

Cel stosowania: także to cookie służy do rozróżniania odwiedzających stronę internetową.

Okres trwałości: wygasa po 24 godzinach

Nazwa: _gat_gtag_UA_<property-id>

Wartość: 1

Cel stosowania: to cookie stosowane jest do obniżania zapotrzebowania.

Okres trwałości: wygasa po 1 minucie

Jak długo i gdzie gromadzone są dane? 

Google gromadzi pobrane dane na własnych serwerach Google rozsianych po całym świecie. Większość serwerów znajduje się w Stanach Zjednoczonych i dlatego całkiem możliwe, że Wasze dane właśnie tam są gromadzone. Na https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de zobaczą Państwo dokładnie, gdzie to przedsiębiorstwo udostępnia serwery.

Dane pobierane przez Google Analytics są przechowywane standardowo przez 26 miesięcy. Następnie Wasze dane użytkowników są usuwane. Okres przechowywania obowiązuje dla wszystkich danych powiązanych z cookies, rozpoznawaniem użytkownika i reklamowymi ID.

Jak mogę usunąć swoje dane bądź zapobiec gromadzeniu danych? 

Zawsze mają Państwo prawo do otrzymania informacji o swoich danych oraz do ich usunięcia, poprawy lub ograniczenia. Dodatkowo mogą Państwo także w swojej przeglądarce w każdej chwili dezaktywować, usunąć lub zarządzać cookies. Tutaj prezentujemy Państwu odpowiednie instrukcje do najpopularniejszych przeglądarek:

Chrome: czyszczenie i włączanie plików cookie w Chrome oraz zarządzanie nimi

Safari: wymazywanie historii i plików cookie w przeglądarce Safari  

Firefox: usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox  

Internet Explorer: usuwanie plików cookie w przeglądarce Internet Explorer  

Microsoft Edge: usuwanie plików cookie w przeglądarce Microsoft Edge  

Google jest aktywnym uczestnikiem EU-U.S. Privacy Shield Framework, dzięki czemu regulowany jest poprawny i bezpieczny transfer danych osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&tid=311235402.

Aby dowiedzieć więcej o przetwarzaniu danych przez Google, polecamy Państwu obszerne wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych Google pod adresem

https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Newsletter Polityki prywatności 

Zapisując się na nasz newsletter przekażą Państwo także wyżej wymienione dane osobowe i dadzą nam prawo do kontaktowania się przez e-mail. Zapisane
w ramach zgłoszenia na newsletter dane wykorzystujemy wyłącznie do naszego newslettera i nie przekazujemy ich dalej. 

Jeśli mieliby Państwo wypisać się z newslettera – znajdą Państwo w każdym newsletterze na samym dole link do tego celu – wtedy usuniemy wszystkie dane, które zostały zgromadzone przy zapisaniu się na newsletter.

Polityka prywatności Google AdSense

Na tej stronie internetowej stosujemy Google AdSense. Jest to program ogłoszeniowy firmy Google Inc. Za wszystkie usługi Google na rynek europejski odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia). Dzięki Google AdSense możemy na tej stronie internetowej wyświetlać ogłoszenia reklamowe pasujące do naszej tematyki. W ten sposób oferujemy Państwu ogłoszenia, które w idealnym przypadku stanowią dla Państwa prawdziwą wartość dodaną. W ramach tej polityki prywatności dotyczącej Google AdSense oświadczamy Państwu, dlaczego stosujemy na naszej stronie internetowej Google AdSense, jakie dane od Państwa są przetwarzane i gromadzone oraz w jaki sposób mogą Państwo zapobiec temu gromadzeniu danych.

Czym jest Google AdSense? 

Program reklamowy Google AdSense istnieje już od 2003 roku. W przeciwieństwie do Google Ads (wcześniej Google AdWords) nie można tutaj samemu włączyć reklamy. Poprzez Google AdSense ogłoszenia reklamowe wyświetlane są na stronach internetowych, jak na przykład na naszej. Największą zaletą tej usługi reklamowej w porównaniu z innymi jest to, że Google AdSense pokazuje Wam tylko reklamy pasujące do naszych treści. Google ma własny algorytm obliczający, jakie zobaczycie ogłoszenia reklamowe. Oczywiście chcemy oferować Państwu tylko reklamę, która Was interesuje i oferuje Wam wartość dodaną. Google sprawdza na podstawie Waszych zainteresowań bądź Waszego zachowania jako użytkownika i na podstawie naszej oferty, jakie ogłoszenia reklamowe nadają się na naszą stronę internetową i dla naszych użytkowników. W tym miejscu chcemy też od razu wspomnieć, że nie jesteśmy odpowiedzialni za dobór ogłoszeń reklamowych. Nasza strona internetowa oferuje jedynie powierzchnię reklamową. Wyboru wyświetlanej reklamy dokonuje Google. Od sierpnia 2013 roku ogłoszenia są dopasowywane także do danego interfejsu użytkownika. Oznacza to, że obojętnie czy odwiedzacie naszą stronę internetową ze swojego smartfona, komputera czy laptopa, to ogłoszenia dostosowują się do Waszego urządzenia końcowego.

Dlaczego stosujemy Google AdSense na naszej stronie internetowej? 

Prowadzenie strony internetowej wysokiej jakości wymaga wiele poświęcenia i dużego zaangażowania. Właściwie praca nad naszą stroną internetową nigdy się nie kończy. Próbujemy stale odświeżać naszą stronę i sprawiać, aby była tak aktualna jak to możliwe. Oczywiście chcemy tą pracą osiągnąć także sukces ekonomiczny. Dlatego zdecydowaliśmy się na ogłoszenia reklamowe jako na źródło przychodów. Najważniejsze jest dla nas jednak to, aby nie zakłócać tymi ogłoszeniami Waszej wizyty na naszej stronie internetowej. Za pomocą Google AdSense oferowana jest Wam tylko reklama pasująca do naszej tematyki i Waszych zainteresowań.

Bot, podobnie jak przy indeksacji Google dla strony internetowej, bada odpowiednią zawartość i właściwe oferty naszej strony internetowej. Następnie ogłoszenia reklamowe są dostosowywane treściowo i prezentowane na stronie internetowej. Oprócz nakładania się treści między stroną internetową a ofertą AdSense wspiera także targeting odnoszący się do zainteresowań. Oznacza to, że Google stosuje Państwa dane także do tego, aby zaoferować Wam reklamę dostosowaną do Was. W taki sposób otrzymujecie reklamę, która w idealnym przypadku oferuje Wam prawdziwą wartość dodaną, a my mamy większą szansę, aby nieco więcej zarobić.

Jakie dane są gromadzone przez Google AdSense? 

Aby Google AdSense mogła wyświetlać skrojoną na miarę, dopasowaną do Was reklamę, stosowane są między innymi cookies. Cookies są małymi plikami tekstowymi, gromadzącymi na Waszym komputerze określone informacje.

W AdSense cookies mają umożliwić lepszą reklamę. Cookies nie zawierają danych pozwalających na identyfikowanie osób. Należy przy tym jednakże uwzględnić, że Google postrzega takie dane, jak na przykład “pseudonimowe cookie-ID” (nazwa lub inna cecha identyfikacyjna jest zastępowana pseudonimem) lub adres IP jako informacje nie pozwalające na identyfikowanie osób. W ramach RODO dane te mogą jednakże uchodzić za dane odnoszące się do osoby. Google AdSense wysyła cookie do przeglądarki po każdej impresji (dzieje się tak zawsze, kiedy widzicie ogłoszenie), każdym kliknięciu i każdej innej aktywności prowadzącej do wywołania serwera Google AdSense. Jeśli przeglądarka zaakceptuje cookie, zostanie ono tam zapisane.

Oferenci – osoby trzecie - mogą w ramach AdSense w danych okolicznościach umieścić cookies na Waszej przeglądarce i wyczytać bądź zastosować pliki web-beacon, aby gromadzić dane, które zawierają przez udostępnienie ogłoszeń na stronie internetowej. Jako pliki web-beacon określa się małe grafiki, dokonujące analizy logu i zapisanie logu. Analiza ta umożliwia analizę statystyczną dla marketingu online.

Google może poprzez te cookies zbierać określone informacje o Waszym zachowaniu użytkownika na naszej stronie internetowej. Zaliczają się to tego:

 • informacje, jak obchodzicie się z ogłoszeniem (kliknięcia, impresje, ruchy myszką)
 • informacje, czy w Waszej przeglądarce już wcześniej ukazało się ogłoszenie. Dane te pomagają przy tym, aby nie pokazywać Wam ogłoszenia częściej.

Google analizuje przy tym dane dotyczące wyświetlone reklamy, a Wasz adres IP ocenia je. Google stosuje dane w pierwszym rzędzie po to, aby zmierzyć efektywność ogłoszenia i poprawiać ofertę reklamową. Dane te nie są łączone z danymi odnoszącymi się do osoby, które Google być może posiada o Was z innych usług Google.

Poniżej przedstawiamy Państwu cookies, które stosuje Google AdSense w celach śledzenia. Odnosimy się przy tym do testowej strony internetowej, którą wyłącznie zainstalowało Google AdSense:   

Nazwa: uid

Wartość: 891269189311235402-8

Cel stosowania: cookie jest zapisane pod domeną adform.net. Udostępnia ono jednoznacznie przyznane, maszynowo wygenerowane ID-użytkownika i zbiera dane dotyczące aktywności na naszej stronie internetowej.

Okres trwałości: wygasa po 2 miesiącach

Nazwa: C

Wartość: 1

Cel stosowania: to cookie identyfikuje, czy Wasza przeglądarka akceptuje cookies. Cookie jest zapisane pod domeną track.adform.net.

Okres trwałości: wygasa po 1 miesiącu

Nazwa: cid

Wartość: 8912691894970695056,0,0,0,0

Cel stosowania: to cookie jest zapisane pod domeną track.adform.net, jest przeznaczone dla ID-Clienta i stosowane w celu poprawienia reklamy dla Was. Może przekazywać bardziej istotną reklamę gościowi i pomaga poprawić raporty dotyczące efektywności kampanii.

Okres trwałości: wygasa po 2 miesiącach

Nazwa: IDE

Wartość: zOtj4TWxwbFDjaATZ2TzNaQmxrU311235402-1

Cel stosowania: cookie jest zapisane pod domeną doubleclick.net. Służy ono do tego, aby rejestrować Wasze reakcje po wyświetleniu bądź po kliknięciu ogłoszenia. Dzięki temu można zmierzyć, jak dobrze ogłoszenie dociera do naszych gości.

Okres trwałości: wygasa po 1 miesiącu

Nazwa: test_cookie

Wartość: brak danych

Cel stosowania: za pomocą „test_cookies“ można sprawdzić, czy Wasza przeglądarka w ogóle wspiera cookies. Cookie jest zapisane pod domeną doubleclick.net.

Okres trwałości: wygasa po 1 miesiącu

Nazwa: CT592996

Wartość:733366

Cel stosowania: jest zapisane pod domeną adform.net. Cookie zostanie umieszczone, skoro tylko klikniecie na ogłoszenie reklamowe. Nie mamy dokładniejszych informacji o stosowaniu tego cookie.

Okres trwałości: wygasa po godzinie

Uwaga: Niniejsze wyliczenie nie jest kompletne, gdyż z doświadczenia wiadomo, że Google ciągle zmienia dobór swoich cookies.

Jak długo i gdzie gromadzone są dane? 

Google rejestruje Wasz adres IP i różne aktywności wykonywane przez Was na stronie internetowej. Cookies gromadzą te informacje dotyczące interakcji na naszej stronie internetowej. Według Google przedsiębiorstwo to zbiera i gromadzi podane informacje w bezpieczny sposób na firmowych serwerach Google w USA.

Jeśli nie mają Państwo konta Google bądź nie jesteście zalogowani, Google zapisze pobrane dane z jednoznacznym oznaczeniem (ID) najczęściej na Waszej przeglądarce. Zapisane w cookies jednoznaczne ID służą przykładowo do tego, aby zagwarantować spersonalizowaną reklamę. Jeśli jesteście zarejestrowani na koncie Google, to Google może pobierać także dane osobowe.

Niektóre z danych, które są gromadzone przez Google, możecie usunąć w każdej chwili (patrz kolejny rozdział). Wiele informacji zapisanych w cookies jest usuwanych po pewnym czasie. Są jednak dane gromadzone przez Google przez dłuższy czas. Dzieje się tak wtedy, gdy Google na podstawie wymogów ekonomicznych lub prawnych musi gromadzić pewne dane przez nieokreślony, dłuższy czas.

Jak mogę usunąć swoje dane bądź zapobiec gromadzeniu danych? 

Zawsze mają Państwo możliwość, aby usunąć lub dezaktywować cookies znajdujące się na Waszym komputerze. Jak to dokładnie działa, zależy od Waszej przeglądarki.

Tutaj znajdziecie instrukcję, w jaki sposób zarządzać cookies na Waszej przeglądarce:

Chrome: czyszczenie i włączanie plików cookie w Chrome oraz zarządzanie nimi 

Safari: wymazywanie historii i plików cookie w przeglądarce Safari  

Firefox: usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox  

Internet Explorer: usuwanie plików cookie w przeglądarce Internet Explorer  

Microsoft Edge: usuwanie plików cookie w przeglądarce Microsoft Edge  

Jeśli zasadniczo nie chcecie mieć cookies, możecie ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zawsze Was informowała, kiedy cookie ma zostać umieszczone. W taki sposób możecie zdecydować przy każdym poszczególnym cookie, czy zezwalacie na to cookie czy nie. Dzięki pobraniu i zainstalowaniu tych przeglądarkowych plug-inów na https://support.google.com/ads/answer/7395996 dezaktywowane są również wszystkie „cookies reklamowe“. Proszę pamiętać, że przez dezaktywację tych cookies nie zapobiegacie ogłoszeniom reklamowym, lecz tylko reklamie spersonalizowanej.

Jeśli posiadacie konto Google, na stronie internetowej

https://adssettings.google.com/authenticated  możecie dezaktywować reklamę spersonalizowaną. Także tutaj będzie nadal widzieć ogłoszenia, jednakże nie będą one już dopasowane do Waszych zainteresowań. Mimo to ogłoszenia będą wyświetlane na podstawie kilku czynników, takich jak Wasza lokalizacja, typ przeglądarki i stosowane w wyszukiwaniu słowa.

Jakie dane zasadniczo rejestruje Google i do czego używa tych danych, mogą Państwo przeczytać na https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

Polityka prywatności Google Ads (Google AdWords) Conversion Tracking 

Jako środki marketingu online stosujemy Google Ads (wcześniej Google AdWords), aby reklamować nasze produkty i usługi. W ten sposób chcemy w Internecie zwrócić uwagę większej liczby osób na wysoką jakość naszych ofert. W ramach naszych działań reklamowych przez Google Ads stosujemy na naszej stronie internetowej conversion tracking firmy Google Inc. W Europie za wszystkie usługi Google odpowiada wprawdzie przedsiębiorstwo Google Ireland Limited (Gordon House, Street Dublin 4, Irlandia). Za pomocą tego bezpłatnego narzędzia do śledzenia możemy naszą ofertę reklamową lepiej dopasować do Waszych zainteresowań
i potrzeb. W poniższym artykule chcemy dokładniej opisać, dlaczego używamy conversion tracking, jakie dane są przy tym gromadzone i jak możecie zapobiec temu gromadzeniu danych.

Czym jest Google Ads conversion tracking? 

Google Ads (wcześniej Google AdWords) jest własnym firmowym systemem reklamowym online firmy Google Inc. Jesteśmy przekonani o jakości naszej oferty
i chcemy, aby tak wiele osób jak to możliwe poznało naszą stronę internetową.
W zakresie online Google Ads oferuje do tego najlepszą platformę. Oczywiście chcemy uzyskać także dokładne rozeznanie o czynniku kosztów i korzyści naszych akcji reklamowych. Dlatego stosujemy narzędzie do conversion tracking od Google Ads.

Czym właściwie jest conversion? Konwersja powstaje wtedy, gdy z jedynie zainteresowanego gościa na stronie internetowej stajecie się gościem podejmującym działania. Dzieje się to zawsze wtedy, gdy klikacie na nasze ogłoszenie, a następnie przeprowadzacie inne działanie, jak na przykład odwiedzacie naszą stronę internetową. Narzędziem do conversion tracking rejestrujemy, co się dzieje po jednym kliknięciu użytkownika w nasze ogłoszenie Google Ads. Na przykład możemy dzięki temu widzieć, czy są kupowane produkty, używane usługi lub czy do naszego newstlettera zgłosili się użytkownicy.

Dlaczego stosujemy Google Ads conversion tracking na naszej stronie internetowej? 

Stosujemy Google Ads, aby zwrócić uwagę na naszą ofertę także na innych stronach internetowych. Celem jest to, aby nasze kampanie reklamowe naprawdę docierały tylko do tych osób, które interesują się naszymi ofertami. Dzięki narzędziu do conversion tracking widzimy, jakie słowa kluczowe, ogłoszenia, grupy ogłoszeń
i kampanie prowadzą do pożądanych działań klientów. Widzimy ilu klientów wchodzi w interakcje z naszymi ogłoszeniami na urządzeniu, a potem przeprowadza konwersję. Dzięki tym danym możemy obliczyć nasz współczynnik kosztów do korzyści, zmierzyć sukces poszczególnych działań reklamowych, a następnie zoptymalizować nasze działania marketingowe online. Możemy również za pomocą uzyskanych danych sprawić, aby nasza strona internetowa była dla Was bardziej interesująca i dopasować naszą ofertę reklamową w sposób jeszcze bardziej zindywidualizowany do Waszych potrzeb.

Jakie dane gromadzone są w Google Ads Conversion Tracking? 

Na naszej stronie internetowej wbudowaliśmy tag do Conversion Tracking lub Code Snippet, aby móc lepiej analizować pewne działania użytkowników. Jeśli klikniecie teraz na jedno z naszych ogłoszeń Google Ads, na Waszym komputerze (najczęściej w przeglądarce) lub na urządzeniu mobilnym zostanie zapisane cookie „Conversion“ z domeny Google. Cookies są małymi plikami tekstowymi gromadzącymi informacje na Waszym komputerze.

Tutaj dane najważniejszych cookies do conversion tracking od Google:

Nazwa: Conversion

Wartość: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ311235402-3

Cel stosowania: To cookie zapisuje każdą konwersję, jakiej dokonujecie na naszej stronie po przejściu do nas poprzez Google Ad.

Okres trwałości: wygasa po 3 miesiącach

Nazwa: _gac

Wartość: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE

Cel stosowania: jest to klasyczne cookie Google Analytics i służy do rejestrowania różnych działań na naszej stronie internetowej.

Okres trwałości: wygasa po 3 miesiącach

Anmerkung: cookie _gac ujawnia się tylko w połączeniu z Google Analytics. Wyżej wymienione wyliczenie nie jest kompletne, gdyż Google do oceny analitycznej stale stosuje inne cookies.

Skoro tylko zakończycie akcję na naszej stronie internetowej, Google rozpoznaje cookie i zapisuje Wasze działanie jako tak zwaną konwersję. Dopóki surfujcie po naszej stronie internetowej i cookie jeszcze nie wygasło, my i Google rozpoznajemy, że znaleźliście nas poprzez nasze ogłoszenie Google Ads. Cookie jest wyczytywane i odsyłane z danymi konwersyjnymi do Google Ads. Możliwe jest także, że do mierzenia konwersji stosowane są jeszcze inne cookies. Śledzenie konwersji przez Google Ads może być jeszcze udoskonalone i poprawione za pomocą Google Analytics. W przypadku ogłoszeń, jakie pokazuje Google w różnych miejscach w sieci, możliwe jest, że pod naszą domeną umieszczone zostaną cookies o nazwie “__gads” lub “_gac”. Od września 2017 różne informacje z kampanii analytics.js gromadzone są przez cookie _gac. Cookie to gromadzi te dane, skoro tylko wywołacie jedną z naszych stron, do automatycznego oznaczania tagów przez Google Ads. W przeciwieństwie do cookies, umieszczanych dla domen Google, Google może czytać te cookies konwersyjne tylko wtedy, gdy znajdujecie się na naszej stronie internetowej. Nie pobieramy i nie otrzymujemy żadnych danych osobowych. Od Google otrzymujemy raport ze analizami statystycznymi. W taki sposób dowiadujemy się przykładowo o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli nasze ogłoszenie i widzimy, jakie działania reklamowe spotkały się z dobrym przyjęciem.

Jak długo i gdzie gromadzone są dane? 

W tym miejscu chcemy wskazać na fakt, że nie mamy wpływu na to, jak Google postępuje dalej z pobranymi danymi. Według Google dane są szyfrowane
i gromadzone na bezpiecznych serwerach. W większości przypadków cookies konwersyjne wygasają po 30 dniach i nie przekazują żadnych danych osobowych. Cookies z nazwami „Conversion“ i „_gac“ (które jest stosowane w połączeniu
z Google Analytics) mają okres trwałości 3 miesięcy.

Jak mogę usunąć swoje dane bądź zapobiec gromadzeniu danych?

Mają Państwo możliwość, aby nie brać udziału w śledzeniu konwersji Google Ads. Jeśli dezaktywujecie cookie Google Conversion-Tracking poprzez swoją przeglądarkę, zablokują Państwo śledzenie konwersji. W tym przypadku nie zostaniecie uwzględnieni w statystyce narzędzia śledzącego. W każdej chwili możecie zmienić ustawienia dotyczące cookie w swojej przeglądarce. W każdej przeglądarce działa to nieco inaczej. Tutaj znajdziecie instrukcję, jak zarządzać cookies w swojej przeglądarce:

Chrome: czyszczenie i włączanie plików cookie w Chrome oraz zarządzanie nimi  

Safari: wymazywanie historii i plików cookie w przeglądarce Safari  

Firefox: usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox  

Internet Explorer: usuwanie plików cookie w przeglądarce Internet Explorer  

Microsoft Edge: usuwanie plików cookie w przeglądarce Microsoft Edge  

Jeśli zasadniczo nie chcecie mieć cookies, możecie ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby zawsze Was informowała, jeśli ma być umieszczone jakieś cookie. W taki sposób możecie zdecydować przy każdym oddzielnym cookie, czy zezwalacie na to cookie czy nie. Poprzez ściągnięcie i zainstalowanie tej wtyczki do przeglądarki na https://support.google.com/ads/answer/7395996 dezaktywowane są również wszystkie „cookies reklamowe“. Proszę uwzględnić, że przez dezaktywację tych cookies nie zapobiegniecie ogłoszeniom reklamowym, lecz tylko spersonalizowanej reklamie.

Dzięki certyfikacji do amerykańsko-europejskiego porozumienia o ochronie danych “Privacy Shield”, amerykański koncern Google LLC musi przestrzegać obowiązujących w UE ustaw o ochronie danych. Jeśli chcieliby Państwo się dowiedzieć więcej o ochronie danych u Google, polecamy ogólną Politykę prywatności od Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Polityka prywatności - wprowadzone elementy mediów społecznościowych 

Na naszej stronie internetowej wprowadzamy elementy usług z mediów społecznościowych, aby wyświetlać obrazy, filmy wideo i teksty.

Przez odwiedzanie stron, które przedstawiają te elementy, dane z Waszej przeglądarki przenoszone są do danej usługi mediów społecznościowych i tam gromadzone. Nie mamy żadnego dostępu do tych danych.

Poniższe linki prowadzą Was do stron usług poszczególnych mediów społecznościowych, gdzie zostanie określone, jak obchodzą się one z Waszymi danymi:

Polityka prywatności Facebooka

Na naszej stronie internetowej stosujemy wybrane narzędzia Facebooka. Facebook jest siecią mediów społecznościowych przedsiębiorstwa Facebook Ireland Ltd.,
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia. Za pomocą tych narzędzi możemy zaproponować Państwu i osobom, interesującym się naszymi produktami i usługami, najlepszą możliwą ofertę. Poniżej przegląd różnych narzędzi Facebooka, jakie dane są wysyłane do Facebooka i jak możecie usunąć te dane.

Czym są narzędzia Facebooka? 

Oprócz wielu innych produktów Facebook oferuje także tak zwane “Facebook Business Tools”. Jest to oficjalna nazwa Facebooka. Ponieważ jednak to pojęcie jest mało znane, zdecydowaliśmy się nazwać je jedynie narzędziami Facebooka. Znajdują się tam między innymi:

 • Facebook-Pixel
 • wtyczki społecznościowe (jak np. przycisk „lubię to“ lub „udostępnij“)
 • login do Facebooka
 • Account Kit
 • APIs (interfejs programisty)
 • SDKs (zbiór narzędzi programistycznych)
 • integracje platformowe
 • wtyczki
 • kody
 • specyfikacje
 • dokumentacje
 • technologie i usługi

Dzięki tym narzędziom Facebook rozszerza usługi i ma możliwość otrzymywania informacji o działaniach użytkownika poza Facebookiem.

Dlaczego stosujemy narzędzia Facebooka na naszej stronie internetowej? 

Chcemy pokazywać nasze usługi i produkty tylko osobom, które się naprawdę nimi interesują. Za pomocą ogłoszeń reklamowych (Facebook-Ads) możemy dotrzeć dokładnie do tych osób. Aby móc pokazać użytkownikom pasującą reklamę, Facebook potrzebuje jednakże informacji o życzeniach i potrzebach ludzi. W taki sposób przedsiębiorstwu udostępnia się informacje o zachowaniu użytkowników
(i o danych kontaktowych) na naszej stronie internetowej. Dzięki temu Facebook zbiera lepsze dane użytkownika i może zainteresowanym osobom wyświetlać dopasowaną reklamę o naszym produkcie bądź usługach. Tym samym narzędzia umożliwiają skrojone na miarę kampanie reklamowe na Facebooku.

Dane o Waszym zachowaniu na naszej stronie internetowej Facebook nazywa „danymi eventowymi“. Są one także stosowane do pomiarów i analiz. W ten sposób Facebook może w nasze zlecenie tworzyć „raporty z kampanii“ o oddziaływaniu naszych kampanii reklamowych. Ponadto przez analizy dostajemy lepszy wgląd w to, jak używacie naszych usług, strony internetowej lub produktów. Dzięki temu optymalizujemy niektórymi z tych narzędzi Wasze doświadczenie użytkownika na naszej stronie internetowej. Przykładowo dzięki wtyczkom społecznościowym możecie udostępniać bezpośrednio na Facebooku treści z naszej strony.

Jakie dane gromadzone są przez narzędzia Facebooka? 

Dzięki korzystaniu z poszczególnych narzędzi Facebooka mogą być wysyłane do Facebooka dane osobowe (dane klienta). W zależności od używanych narzędzi mogą być wysyłane dane klienta takie jak nazwisko, adres, numer telefonu i adres IP.

Facebook korzysta z tych informacji, aby porównywać te dane z danymi, które sam ma od Was (o ile jesteście członkiem Facebooka). Zanim dane klienta zostaną przekazane do Facebooka, następuje tak zwany „hashing“. Oznacza to, że dowolnie duży zbiór danych jest przekształcany w ciąg znaków. Służy to także szyfrowaniu danych.

Oprócz danych kontaktowych przekazywane są także „dane eventowe“. Pod nazwą „dane eventowe“ kryją się takie informacje, jakie otrzymujemy poprzez Was na naszej stronie internetowej. Na przykład, jakie podstrony odwiedzacie lub jakie produkty u nas kupujecie. Facebook nie dzieli się otrzymanymi informacjami
z oferentami trzecimi (na przykład z reklamodawcami), chyba że przedsiębiorstwo to ma wyraźne zezwolenie lub jest do tego zobowiązane prawnie. „Dane eventowe“ mogą zostać także połączone z danymi kontaktowymi. Dzięki temu Facebook może oferować lepszą spersonalizowaną reklamę. Po wspomnianym już procesie porównawczym Facebook usuwa dane kontaktowe.

W celu optymalnego dostarczania ogłoszeń reklamowych Facebook stosuje dane eventowe tylko wtedy, gdy zostały one połączone z innymi danymi (które zostały zarejestrowane przez Facebooka w inny sposób). Te dane eventowe Facebook wykorzystuje także do celów związanych z bezpieczeństwem, ochroną, rozwojem
i celów badawczych. Wiele z tych danych przekazywanych jest poprzez cookies do Facebooka. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które stosuje się do gromadzenia danych bądź informacji w przeglądarkach. W zależności od stosowanych narzędzi i zależnie od tego, czy jesteście członkiem Facebooka, na Waszej przeglądarce zakładanych jest odpowiednio wiele cookies. W opisach poszczególnych narzędzi Facebooka zajmujemy się dokładniej poszczególnymi cookies od Facebooka. Ogólne informacje o stosowaniu cookies Facebooka znajdziecie na https://www.facebook.com/policies/cookies.

Jak długo i gdzie gromadzone są dane? 

Zasadniczo Facebook gromadzi dane tak długo, aż nie są one już potrzebne dla służb własnych i produktów Facebooka. Facebook ma rozsiane po całym świecie serwery, gdzie gromadzone są Wasze dane. Dane klientów usuwane są jednakże po ich porównaniu z własnymi danymi użytkownika, w ciągu 48 godzin.

Jak mogę usunąć swoje dane bądź zapobiec gromadzeniu danych? 

Odpowiednio do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych mają Państwo prawo do informacji, poprawiania, przenoszenia i usuwania swoich danych.

Kompletne usunięcie danych następuje tylko wtedy, gdy całkowicie usuniecie swoje konto na Facebooku. A tak usuwa się Państwa konto na Facebooku:

 1. Kliknąć na Facebooku po prawej stronie na ustawienia.
 2. Następnie kliknąć w lewej kolumnie na „Twoje informacje na Facebooku“.
 3. Teraz kliknąć “dezaktywacja i usunięcie”.
 4. Wybrać teraz „usuń konto“ i kliknąć następnie na „dalej i usuń konto“
 5. Wprowadzić teraz swoje hasło, kliknąć na „dalej“ a następnie na „usuń konto“

Gromadzenie danych, które Facebook otrzymuje przez naszą stronę, dokonywane jest między innymi poprzez cookies (np. w przypadku wtyczek społecznościowych). W Waszej przeglądarce możecie dezaktywować, usunąć lub zarządzać poszczególnymi lub wszystkimi cookies. W zależności od tego, jaką przeglądarkę stosujecie, działa to w różny sposób. Następujące instrukcje pokazują, jak zarządzać cookies w Waszej przeglądarce:

Chrome: Czyszczenie i włączanie plików cookie w Chrome oraz zarządzanie nimi  

Safari: wymazywanie historii i plików cookie w przeglądarce Safari  

Firefox: Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox  

Internet Explorer: usuwanie plików cookie w przeglądarce Internet Explorer  

Microsoft Edge: usuwanie plików cookie w przeglądarce Microsoft Edge  

Jeśli zasadniczo nie chcecie mieć cookies, możecie ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby Was zawsze informowała, jeśli ma być umieszczone jakieś cookie. W taki sposób możecie zdecydować przy każdym oddzielnym cookie, czy zezwalacie na to cookie czy nie.

Facebook jest aktywnym uczestnikiem EU-U.S. Privacy Shield Framework, dzięki czemu regulowany jest poprawny i bezpieczny transfer danych osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu najważniejsze informacje o korzystaniu i przetwarzaniu danych przez narzędzia Facebooka. Jeśli chcą się Państwo o tym dowiedzieć więcej, jak Facebook używa Waszych danych, polecamy Państwu wytyczne dotyczące danych na https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Polityka prywatności dotycząca wtyczek społecznościowych Facebooka 

Na naszej stronie internetowej są wbudowane tak zwane wtyczki społecznościowe przedsiębiorstwa Facebook Inc. Te przyciski rozpoznacie dzięki klasycznemu logo Facebooka, takiemu jak „Lubię to!“ (dłoń z podniesionym kciukiem) lub po jednoznacznym oznaczeniu „Facebook Plug-in“. Wtyczka społecznościowa jest małą częścią Facebooka, zintegrowaną z naszą stroną. Każda wtyczka ma własną funkcję. Najczęściej stosowanymi funkcjami są znane przyciski “Lubię to!”
i “Udostępnij”.

Facebook oferuje następujące wtyczki społecznościowe:

 • przycisk “Zapisz”
 • przycisk “Lubię to!”, udostępnij, wyślij i cytat
 • wtyczki do stron
 • komentarze
 • wtyczka do Messengera
 • umieszczone wpisy i filmy wideo
 • wtyczki grupowe

Na https://developers.facebook.com/docs/plugins uzyskacie bliższe informacje, jak stosowane są poszczególne wtyczki. Z jednej strony wykorzystujemy wtyczki społecznościowe, aby zaoferować Wam lepsze wrażenia na naszej stronie, z drugiej strony zaś Facebook może dzięki temu zoptymalizować nasze ogłoszenia reklamowe.

Jeśli mają już Państwo konto na Facebooku lub odwiedzili kiedyś facebook.com , to Facebook umieścił już przynajmniej jedno cookie na Waszej przeglądarce. W tym przypadku Wasza przeglądarka poprzez to cookie wysyła informacje do Facebooka, skoro tylko wchodzicie na naszą stronę bądź wchodzicie w interakcje z wtyczkami społecznościowymi (np. przyciskiem „Lubię to!“).

Otrzymane informacje są usuwane w ciągu 90 dni bądź są poddawane anonimizacji. Według Facebooka do tych danych należą Wasz adres IP, jaką stronę internetową odwiedziliście, data, godzina i dalsze informacje dotyczące Waszej przeglądarki.

Aby zapobiec zbieraniu przez Facebook podczas Waszej wizyty na naszej stronie internetowej wielu danych i łączeniu ich z danymi Facebooka, trzeba się wylogować podczas wizyty na stronie internetowej Facebooka.

W przypadku, gdy nie jesteście zalogowani na Facebooku lub nie posiadacie konta na Facebooku, Wasza przeglądarka wysyła mniej informacji do Facebooka, gdyż macie mniej cookies od Facebooka. Mimo to takie dane, jak przykładowo Wasz adres IP lub jaką stronę internetową odwiedzacie, może zostać przeniesione do Facebooka. Chcielibyśmy jeszcze wyraźnie wskazać na to, że nie wiemy nic pewnego na temat dokładnych treści danych. Próbujemy jednak według naszego aktualnego stanu wiedzy informować Was tak dobrze jak to możliwe o przetwarzaniu danych. Jak Facebook wykorzystuje dane, możecie przeczytać także w wytycznej przedsiębiorstwa o danych https://www.facebook.com/about/privacy/update .

Na Waszej przeglądarce umieszczane są przynajmniej następujące cookies, jeśli wchodzicie na stronę internetową z wtyczkami społecznościowymi Facebooka:

Nazwa: dpr

Wartość: brak danych

Cel stosowania: to cookie jest stosowane, aby wtyczki społecznościowe działały na naszej stronie internetowej.

Okres trwałości: po zakończeniu sesji

Nazwa: fr

Wartość: 0jieyh4311235402c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j

Cel stosowania: także to cookie jest potrzebne, aby wtyczki działały bezproblemowo.

Okres trwałości: wygasa po 3 miesiącach

Uwaga: te cookies zostały umieszczone po teście, nawet jeśli nie jesteście członkiem Facebooka.

Jeśli jesteście zalogowani na Facebooku, możecie zmienić sami swoje ustawienia dla ogłoszeń reklamowych pod https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . Jeśli nie jesteście użytkownikiem Facebooka, możecie zasadniczo zarządzać swoją reklamą online bazującą na użytkowaniu http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Tam macie możliwość dezaktywowania bądź aktywowania oferentów.

Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o ochronie danych w Facebooku, polecamy Państwu własne wytyczne dotyczące danych przedsiębiorstwa na https://www.facebook.com/policy.php.

Polityka prywatności Facebook Login

Na naszej stronie zintegrowaliśmy praktyczny Facebook Login. W taki sposób możecie się u nas całkiem prosto zalogować na swoje konto na Facebooku bez konieczności zakładania kolejnego konta użytkownika. Jeśli zdecydujecie się dokonać swojej rejestracji poprzez Facebook Login, zostaniecie przekierowani na media społecznościowe sieci Facebook. Tam nastąpi zalogowanie poprzez Wasze dane użytkownika Facebooka. Dzięki temu procesowi logowania dane o Was bądź Wasze zachowanie użytkownika zostanie zapisane i przekazane do Facebooka.

Aby zgromadzić dane, Facebook wykorzystuje różne cookies. Poniżej pokazujemy Państwu najważniejsze cookies zakładane na Waszej przeglądarce bądź już istniejące, jeśli zalogujecie się poprzez Facebook Login na naszej stronie:

Nazwa: fr

Wartość: 0jieyh4c2GnlufEJ9..Bde09j…1.0.Bde09j

Cel stosowania: to cookie jest stosowane, aby wtyczka społecznościowa działała możliwie jak najlepiej na naszej stronie internetowej.

Okres trwałości: wygasa po 3 miesiącach

Nazwa: datr

Wartość: 4Jh7XUA2311235402SEmPsSfzCOO4JFFl

Cel stosowania: Facebook umieszcza cookie “datr”, jeśli przeglądarka sieciowa uzyskuje dostęp na facebook.com, a cookie pomaga zidentyfikować działalności związane z logowaniem i chronić użytkowników.

Okres trwałości: wygasa po 2 latach

Nazwa: _js_datr

Wartość: deleted

Cel stosowania: Facebook używa to cookie sesyjne do celów śledzenia, także wtedy, gdy nie macie konta na Facebooku lub jesteście wylogowani.

Okres trwałości: po zakończeniu sesji

Uwaga: Wymienione cookies są jedynie małym wyborem cookies, jakie są do dyspozycji Facebooka. Dalszymi cookies są przykładowo _ fbp, sb lub wd. Kompletne wyliczenie nie jest możliwe, gdyż Facebook dysponuje dużą liczbą cookies i stosuje je zamiennie.

Facebook Login oferuje Państwu z jednej strony szybki i prosty proces rejestracji,
z drugiej strony mamy w ten sposób możliwość dzielenia się danymi z Facebookiem. Dzięki temu możemy naszą ofertę i akcje reklamowe lepiej dopasować do Waszych zainteresowań i potrzeb. Dane otrzymywane w ten sposób od Facebooka są danymi publicznymi, jak

 • Wasze nazwa na Facebooku
 • Wasze zdjęcie profilowe
 • pozostawiony adres mailowy
 • listy przyjaciół
 • dane przycisków (np. przycisk „lubię to!“)
 • data urodzin
 • język
 • miejsce zamieszkania

W zamian udostępniamy Facebookowi informacje o Waszych aktywnościach na naszej stronie internetowej. Są to przede wszystkim informacje o stosowanym przez Was urządzeniu końcowym, jakie podstrony odwiedzacie u nas lub jakie produkty
u nas nabyliście.

Dzięki stosowaniu Facebook Login zgadzacie się na przetwarzanie danych. To porozumienie możecie odwołać w każdej chwili. Jeśli chcecie uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Facebook, polecamy Wam Politykę prywatności Facebooka pod adresem https://dede.facebook.com/policy.php.

Jeśli jesteście zalogowani na Facebooku, możecie sami zmienić swoje ustawienia dla ogłoszeń reklamowych pod adresem https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Polityka prywatności instagrama

Na naszej stronie internetowej wbudowaliśmy funkcje Instagrama. Instagram jest platformą mediów społecznościowych przedsiębiorstwa Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. Instagram jest od 2012 spółką córką Facebook Inc. i należy do produktów Facebooka. Wprowadzenie treści Instagrama na naszej stronie internetowej nazywa się embedding. Dzięki temu możemy Państwu pokazywać bezpośrednio na naszej stronie internetowej treści takie jak przyciski, zdjęcia lub video z Instagrama. Kiedy wyświetlacie nasze strony internetowe, które mają zintegrowaną funkcję Instagrama, dane przekazywane są do Instagrama, gromadzone i przetwarzane. Instagram stosuje te same systemy i technologie jak Facebook. Wasze dane są tym samym przetwarzane przez wszystkie firmy Facebooka.

Poniżej chcemy Państwu dać dokładniejszy wgląd w to, dlaczego Instagram zbiera dane, o jakie dane chodzi i jak możecie w dużej mierze kontrolować przetwarzanie danych. Ponieważ Instagram należy do Facebook Inc., pobieramy nasze informacje z jednej strony z wytycznych Instagrama, z drugiej strony jednakże również z samych wytycznych dotyczących Facebooka.

Czym jest Instagram? 

Instagram jest jednym z najbardziej znanych mediów społecznościowych na całym świecie. Instagram łączy zalety bloga z zaletami audiowizualnymi platform takich jak YouTube czy Vimeo. Na „Insta“ (jak wielu użytkowników potocznie nazywa platformę) można wrzucać zdjęcia i krótkie filmy wideo, przetwarzać je różnymi filtrami, a także rozpowszechniać w innych sieciach społecznościowych. A jeśli sami nie chcecie być aktywni, możecie tylko obserwować innych interesujących użytkowników.

Dlaczego używamy Instagrama na naszej stronie internetowej? 

Instagram jest jedną z tych platform mediów społecznościowych, która w ostatnich latach mocno się wybiła. A my rzecz jasna zareagowaliśmy na ten boom. Chcemy, abyście czuli się na naszej stronie internetowej tak dobrze jak to możliwe. Dlatego zrozumiałe jest samo przez się, że nasze treści przygotowywane są w bardzo zróżnicowany sposób. Dzięki wprowadzonym funkcjom Instagrama możemy wzbogacać nasze treści pomocnymi, wesołymi lub ciekawymi treściami ze świata Instagrama. Ponieważ Instagram jest spółką córką Facebooka, pobrane dane mogą być przydatne także dla spersonalizowanej reklamy na Facebooku. W taki sposób nasze ogłoszenia reklamowe docierają tylko do osób, które naprawdę interesują się naszymi produktami czy usługami.

Instagram wykorzystuje zebrane dane także do celów pomiarowych i analitycznych. Otrzymujemy skondensowane statystyki, a przez to więcej wglądu na temat Waszych życzeń i zainteresowań. Ważne jest aby wspomnieć, że te raporty nie identyfikują Was osobiście.

Jakie dane są gromadzone przez Instagrama? 

Jeśli natkniecie się na jedną z naszych stron, które mają wbudowane funkcje Instagrama (jak zdjęcia Instagram czy wtyczki), Wasza przeglądarka połączy się automatycznie z serwerami Instagrama. Przy tym dane są wysyłane do Instagrama, zapisywane i przetwarzane. I to niezależnie od tego, czy macie konto Instagrama czy nie. Do tego zaliczają się informacje o naszej stronie internetowej, o Waszym komputerze, o dokonanych zakupach, ogłoszeniach reklamowych, które widzicie i jak korzystacie z naszej oferty. Ponadto gromadzone są także data i godzina Waszej interakcji z Instagramem. Jeśli macie konto na Instagramie bądź jesteście zalogowani, Instagram gromadzi o Was wyraźnie więcej danych.

Facebook rozróżnia między danymi klientów a danymi eventowymi. Zakładamy, że dokładnie tak samo jest w Instagramie. Danymi klientów są na przykład nazwisko, adres, numer telefonu i adres IP. Ważne jest, aby wspomnieć, że te dane klientów przekazywane są do Instagrama dopiero wtedy, gdy zostaniecie wcześniej „zhashowani“. Hashing oznacza, że zbiór danych zostaje zamieniony w łańcuch znaków. Dzięki temu można zaszyfrować dane kontaktowe. Dodatkowo przekazywane są także wyżej wymienione „dane eventowe“. Pod pojęciem dane „eventowe“ Facebook – a wobec tego Instagram – rozumie dane o Waszym zachowaniu użytkownika. Może się więc zdarzyć, że dane kontaktowe zostaną połączone z danymi eventowymi. Pobrane dane kontaktowe są porównywane z danymi, które Instagram już od Was ma.

Poprzez małe pliki tekstowe (cookies), które najczęściej są umieszczane na Waszej przeglądarce, zebrane dane są przekazywane do Facebooka. W zależności od stosowanych funkcji Instagrama i od tego, czy sami macie konto na Instagramie, gromadzonych jest wiele różnych danych.

Zakładamy, ze na Instagramie przetwarzanie danych działa tak samo jak w Facebooku. Oznacza to, że jeśli macie konto na Instagramie lub wchodziliście na www.instagram.com, Instagram umieścił przynajmniej jedno cookie. Jeśli tak istotnie jest, Wasza przeglądarka poprzez cookie wysyła informacje do Instagrama, skoro tylko stykacie się z funkcją Instagrama. Najpóźniej po 90 dniach (po porównaniu) dane te są usuwane bądź poddawane anonimizacji. Chociaż zajmowaliśmy się intensywnie przetwarzaniem danych Instagrama, nie możemy dokładnie powiedzieć, jakie dane dokładnie Instagram zbiera i gromadzi.

Poniżej ukazujemy Wam cookies, które przynajmniej są umieszczane na Waszej przeglądarce, kiedy klikacie na funkcję Instagrama (jak np. przycisk lub zdjęcie na Instagramie). Podczas naszego testu zakładamy, że nie macie konta na Instagramie. Jeśli jesteście zalogowani na Instagramie, w Waszej przeglądarce jest oczywiście umieszczanych o wiele więcej cookies.

Podczas naszego testu zastosowano takie cookies:

Nazwa: csrftoken

Wartość: “”

Cel stosowania: to cookie jest z dużym prawdopodobieństwem umieszczane ze względów bezpieczeństwa, aby zapobiec fałszerstwom przy zapytaniach. Nie mogliśmy jednak ustalić bardziej dokładnych informacji.

Okres trwałości: wygasa po jednym roku

Nazwa: mid

Wartość: “”

Cel stosowania: Instagram umieszcza to cookie, aby optymalizować własne usługi
i oferty na i poza Instagramem. Cookie ustala jednoznaczne ID użytkownika.

Okres trwałości: wygasa po zakończeniu sesji

Nazwa: fbsr_311235402124024

Wartość: brak danych

Cel stosowania: to cookie gromadzi zapytanie loginowe dla użytkowników aplikacji Instagram.  

Okres trwałości: wygasa po zakończeniu sesji

Nazwa: rur

Wartość: ATN

Cel stosowania: w tym przypadku chodzi o cookie Instagrama gwarantujące funkcjonalność na Instagramie.

Okres trwałości: wygasa po zakończeniu sesji

Nazwa: urlgen

Wartość: “{\”194.96.75.33\”: 1901}:1iEtYv:Y833k2_UjKvXgYe311235402”

Cel stosowania: to cookie służy do celów marketingowych Instagrama.

Okres trwałości: wygasa po zakończeniu sesji

Uwaga: Nie możemy stwierdzić, że jest to kompletny katalog. To, jakie cookies umieszczane są w indywidualnym przypadku, zależy od wprowadzonych funkcji i ich stosowania przez Instagram.

Jak długo i gdzie gromadzone są dane? 

Instagram rozdziela otrzymane informacje między przedsiębiorstwami Facebooka z partnerami zewnętrznymi i z osobami, z którymi łączycie się na całym świecie. Przetwarzanie danych następuje z zachowaniem własnej wytycznej dotyczącej danych. Wasze dane są, między innymi z powodów bezpieczeństwa, rozproszone na serwerach Facebooka po całym świecie. Większość z tych serwerów znajduje się w USA.

Jak mogę usunąć swoje dane bądź zapobiec gromadzeniu danych?

Dzięki Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych mają Państwo prawo do informacji, przenoszenia, poprawiania i usuwania swoich danych. W ustawieniach Instagrama możecie zarządzać swoimi danymi. Jeśli chcecie całkowicie usunąć swoje dane na Instagramie, musicie trwale usunąć swoje konto na Instagramie.

Tak działa usuwanie konta na Instagramie:

Najpierw należy otworzyć aplikację Instagrama. Na Waszej stronie profilowej należy przejść w dół i kliknąć na „strefę pomocy“. Teraz wchodzicie na stronę internetową przedsiębiorstwa. Należy kliknąć na stronie internetowej na „zarządzanie kontem“, a następnie na „usuń swoje konto“.

Jeśli całkowicie usuniecie swoje konto, Instagram usunie posty, takie jak przykładowo Wasze zdjęcia i update statusu. Informacje, które inne osoby dzieliły
o Was, nie należą do Waszego konta, a zatem nie są usuwane.

Jak już wspomniano powyżej, Instagram gromadzi Wasze dane w pierwszym rzędzie poprzez cookies. Tymi cookies możecie zarządzać w Waszej przeglądarce, dezaktywować je lub usuwać. Zależnie od Waszej przeglądarki zarządzanie działa zawsze nieco inaczej. Tutaj ukazujemy Państwu instrukcje najważniejszych przeglądarek.

Chrome: Czyszczenie i włączanie plików cookie w Chrome oraz zarządzanie nimi  

Safari: wymazywanie historii i plików cookie w przeglądarce Safari  

Firefox: Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox  

Internet Explorer: usuwanie plików cookie w przeglądarce Internet Explorer  

Microsoft Edge: usuwanie plików cookie w przeglądarce Microsoft Edge  

Zasadniczo możecie ustawić swoją przeglądarkę tak, abyście zawsze byli informowani, kiedy ma być umieszczone cookie. Wtedy zawsze możecie zdecydować indywidualnie, czy chcecie dopuścić to cookie czy nie.

Instagram jest spółką córką Facebook Inc., a Facebook aktywnym uczestnikiem EU-U.S. Privacy Shield Framework. Porozumienie to zapewnia poprawne przekazywanie danych między USA a Unią Europejską.

Pod adresem https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC dowiecie się więcej na ten temat. Próbowaliśmy Państwu przybliżyć najważniejsze informacje o przetwarzaniu danych przez Instagram. Na https://help.instagram.com/519522125107875  możecie się jeszcze dokładniej zapoznać z wytycznymi dotyczącymi danych Instagrama.

Polityka prywatności twittera

Na naszej stronie internetowej wbudowaliśmy funkcje Twittera. Chodzi przy tym na przykład o umieszczone tweety, timeliny, przyciski lub hashtagi. Twitter jest usługą krótkich wiadomości i platformą mediów społecznościowych firmy Twitter Inc., One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlandia.

Według naszej wiedzy w Europejskim Obszarze Gospodarczym i w Szwajcarii przez samo tylko włączenie się w działanie Twittera nie są przenoszone do Twittera dane osobowe lub dane dotyczące Waszej aktywności w sieci. Dopiero gdy wchodzicie w interakcję z funkcjami Twittera, jak na przykład kliknięcie na przycisk, dane mogą być wysłane do Twittera, tam być gromadzone i przetwarzane. Nie mamy wpływu na to przetwarzanie danych i nie ponosimy za to odpowiedzialności. W ramach niniejszej Polityki prywatności chcielibyśmy dać Państwu rozeznanie, jakie dane Twitter gromadzi, co Twitter z tymi danymi robi i jak możecie się w dużej mierze chronić przed przenoszeniem danych.

Czym jest Twitter? 

Dla jednych Twitter jest serwisem informacyjnym, dla innych platformą mediów społecznościowych, a jeszcze inni mówią o serwisie mikroblogowym. Wszystkie te określenia mają swoje uzasadnienie i oznaczają mniej więcej to samo.

Twittera używają zarówno osoby prywatne jak i przedsiębiorstwa, aby zainteresowanym osobom komunikować krótkie wiadomości. Twitter udostępnia tylko 280 znaków na wiadomość. Wiadomości te nazywane są „tweetami“. Inaczej niż przykładowo u Facebooka serwis skupia się nie na budowie sieci dla “przyjaciół”, lecz chce być postrzegany jako działająca na całym świecie i otwarta platforma informacyjna. Na Twitterze można prowadzić także anonimowe konto, a tweety mogą być z jednej strony usuwane przez przedsiębiorstwo, z drugiej przez samych użytkowników.

Dlaczego używamy Twittera na naszej stronie internetowej? 

Tak jak wiele innych stron internetowych i przedsiębiorstw próbujemy oferować nasz serwis i usługi poprzez różne kanały i komunikować się z naszymi klientami. Zwłaszcza Twitter jako użyteczny „mały“ serwis informacyjny przypadł nam do gustu. Coraz częściej tweetujemy lub retweetujemy ciekawe, śmieszne lub interesujące treści. Jest dla nas jasne, że nie mogą Państwo śledzić każdego kanału z osobna, w końcu macie na pewno coś innego do roboty. Dlatego na naszej stronie internetowej włączyliśmy także funkcje Twittera. Możecie doświadczać naszej aktywności na Twitterze „na miejscu“ lub przez bezpośredni link wchodzić na naszą stronę Twittera. Dzięki temu włączeniu chcemy wzmacniać nasz serwis i przyjazność dla użytkowników.

Jakie dane gromadzone są przez Twittera? 

Na niektórych z naszych podstron znajdziecie wbudowane funkcje Twittera. Jeśli wchodzicie w interakcje z treściami Twittera, jak na przykład klikacie przycisk, Twitter może zarejestrować i zgromadzić dane. Dzieje się tak wtedy, gdy sami nie macie konta na Twitterze. Twitter nazywa te dane “danymi logowania”. Do tego zaliczają się dane demograficzne, cookies ID przeglądarki, ID Waszego smartfona, zhashowane adresy mailowe i informacje, jakie strony odwiedziliście na Twitterze oraz jakie działania przeprowadziliście. Twitter gromadzi oczywiście więcej danych, jeśli macie konto na Twitterze i jesteście zalogowani. Najczęściej do tego gromadzenia dochodzi przez cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, umieszczane najczęściej w Waszej przeglądarce i przekazujące różne informacje do Twittera.

Teraz pokażemy Państwu, jakie cookies są umieszczane, kiedy nie jesteście zalogowani na Twitterze, ale wchodzicie na stronę internetową z wbudowanymi funkcjami Twittera. Proszę traktować to wyliczenie jako przykład. Nie możemy zagwarantować w żadnym razie kompletności tego katalogu, gdyż wybór cookies stale się zmienia i zależy od Waszych indywidualnych działań z treściami Twittera.

Podczas naszego testu zastosowaliśmy te cookies:

Nazwa: personalization_id

Wartość: “v1_cSJIsogU51SeE311235402”

Cel stosowania: to cookie gromadzi informacje, jak korzystacie ze strony internetowej i przez ewentualnie jaką reklamę weszliście na Twittera.

Okres trwałości: wygasa po 2 latach

Nazwa: lang

Wartość: de

Cel stosowania: to cookie gromadzi Wasz wstępnie ustawiony bądź preferowany język.

Okres trwałości: wygasa po zakończeniu sesji

Nazwa: guest_id

Wartość: 311235402v1%3A157132626

Cel stosowania: to cookie jest umieszczane, aby zidentyfikować Was jako gościa.   

Okres trwałości: wygasa po 2 latach

Nazwa: fm

Wartość: 0

Cel stosowania: niestety nie mogliśmy się dowiedzieć, jaki jest cel stosowania tego cookie.

Okres trwałości: wygasa po zakończeniu sesji

Nazwa: external_referer

Wartość: 3112354022beTA0sf5lkMrlGt

Cel stosowania: to cookie zbiera anonimowe dane, na przykład jak często odwiedzacie Twittera i jak długo wchodzicie na Twittera.

Okres trwałości: wygasa po 6 dniach

Nazwa: eu_cn Wartość: 1

Cel stosowania: to cookie zapamiętuje aktywność użytkownika i służy do różnych celów reklamowych Twittera.  

Okres trwałości: wygasa po jednym roku

Nazwa: ct0

Wartość: c1179f07163a365d2ed7aad84c99d966

Cel stosowania: niestety nie znaleźliśmy żadnych informacji na temat tego cookie. Okres trwałości: wygasa po 6 godzinach

Nazwa: _twitter_sess

Wartość: 53D%253D–dd0248311235402-

Cel stosowania: dzięki temu cookie możecie korzystać z funkcji w obrębie strony internetowej Twittera. Okres trwałości: wygasa po zakończeniu sesji

Uwaga: Twitter współpracuje także z oferentami trzecimi. Dlatego podczas naszego testu rozpoznaliśmy także trzy cookies z Google Analytics _ga, _gat, _gid.

Twitter stosuje pobrane dane z jednej strony, aby lepiej zrozumieć zachowanie użytkownika, a tym samym poprawiać swoje własne usługi i oferty reklamowe,
z drugiej strony dane te służą także jako wewnętrzne środki bezpieczeństwa.

Jak długo i gdzie gromadzone są dane? 

Kiedy Twitter pobiera dane z innej strony internetowej, są one usuwane po maksymalnie 30 dniach, komasowane lub ukrywane w inny sposób. Serwery Twittera znajdują się w różnych centrach serwerowych w Stanach Zjednoczonych. Należy więc zakładać, że pobrane dane są zbierane i gromadzone w Ameryce. Nasze poszukiwania nie dały jednoznacznej odpowiedzi, czy Twitter ma także własne serwery w Europie. Zasadniczo Twitter może gromadzić pobrane dane, dopóki nie są już potrzebne przedsiębiorstwu, Państwo usuwają dane lub istnieje ustawowy termin na ich usunięcie.

Jak mogę usunąć swoje dane bądź zapobiec gromadzeniu danych?

Twitter ciągle podkreśla w swoich wytycznych dotyczących ochrony danych, że nie gromadzi żadnych danych z wizyt na obcych stronach internetowych, jeśli Państwo bądź Państwa przeglądarka znajdują się w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Szwajcarii. W przypadku jednak, gdy bezpośrednio wchodzicie w interakcje
z Twitterem, oczywiste jest, że Twitter gromadzi także Wasze dane.

Jeśli posiadacie konto na Twitterze, możecie zarządzać swoimi danymi klikając pod przyciskiem „Profil“ na „Więcej“. Następnie kliknijcie na „Ustawienia i ochrona danych“. Tutaj możecie indywidualnie zarządzać przetwarzaniem danych.

Jeśli nie posiadacie konta na Twitterze, możecie wejść na twitter.com , a następnie kliknąć na „indywidualizację“. W punkcie „indywidualizacja i dane“ możecie zarządzać swoimi pobranymi danymi.

Większość danych jest, jak już wspomniano powyżej, gromadzonych przez cookies
i możecie zarządzać nimi w swojej przeglądarce, dezaktywować lub usuwać je. Proszę uwzględnić, że „obrabiają“ Państwo cookies tylko w wybranej przez siebie przeglądarce. To oznacza: jeśli w przyszłości użyjecie innej przeglądarki, musicie tam zarządzać swoimi cookies ponownie według własnych życzeń. Tutaj jest instrukcja do zarządzania cookies najbardziej znanych przeglądarek.

Chrome: Czyszczenie i włączanie plików cookie w Chrome oraz zarządzanie nimi  

Safari: wymazywanie historii i plików cookie w przeglądarce Safari  

Firefox: Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox  

Internet Explorer: usuwanie plików cookie w przeglądarce Internet Explorer  

Microsoft Edge: usuwanie plików cookie w przeglądarce Microsoft Edge  

Swoją przeglądarką możecie zarządzać także w ten sposób, że będziecie informowani przy każdym pojedynczym cookie. Wtedy zawsze możecie zdecydować indywidualnie, czy dopuszczacie takie cookie czy nie.

Twitter stosuje dane także do reklamy spersonalizowanej na Twitterze i poza nim.
W ustawieniach pod „indywidualizacja i dane“ możecie wyłączyć reklamę spersonalizowaną. Korzystając z Twittera na przeglądarce, możecie dezaktywować reklamę spersonalizowaną pod http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN .

Twitter jest aktywnym uczestnikiem EU-U.S. Privacy Shield Framework. Porozumienie to zapewnia poprawne przekazywanie danych między USA a Unią Europejską. Więcej na ten temat dowiedzą się Państwo na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO .

Mamy nadzieję, że daliśmy Wam zasadniczy ogląd sytuacji na temat przetwarzania danych przez Twittera. Nie otrzymujemy żadnych danych z Twittera i nie ponosimy także odpowiedzialności za to, co Twitter robi z Waszymi danymi. Jeśli mają Państwo dalsze pytania na ten temat, polecamy Politykę prywatności Twittera pod https://twitter.com/de/privacy.

Polityka prywatności LinkedIn

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek społecznościowych sieci mediów społecznościowych LinkedIn, firmy LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. W przypadku wtyczek społecznościowych może chodzić o zasilanie, udostępnianie treści lub o linkowanie na naszej stronie LinkedIn. Wtyczki społecznościowe są oznaczone jednoznacznie znanym logo LinkedIn i przykładowo pozwalają na dzielenie interesujących treści bezpośrednio poprzez naszą stronę internetową. Dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii za przetwarzanie danych odpowiedzialna jest firma LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place w Dublinie.

Dzięki umieszczeniu takich wtyczek dane mogą być wysyłane, gromadzone i przetwarzane przez LinkedIn. W niniejszej Polityce prywatności chcemy Państwa poinformować, o jakie dane chodzi, jak sieć stosuje te dane i jak Państwo mogą zarządzać bądź przerwać to gromadzenie danych.

Czym jest LinkedIn? 

LinkedIn jest największą siecią społecznościową do kontaktów gospodarczych. Inaczej niż przykładowo w Facebooku przedsiębiorstwo koncentruje się wyłącznie na budowaniu kontaktów gospodarczych. Przedsiębiorstwa mogą na platformie przedstawiać usługi i produkty oraz nawiązywać relacje gospodarcze. Wielu ludzi używa LinkedIn także w celu poszukiwania pracy lub znalezienia odpowiednich pracowników i pracownic do własnej firmy. Tylko w Niemczech sieć liczy ponad 11 milionów członków. W Austrii jest to około 1,3 miliona.

Dlaczego używamy LinkedIn na naszej stronie internetowej?

Wiemy, jak bardzo jesteście zajęci. W takiej sytuacji nie można śledzić każdego
z kanałów mediów społecznościowych. Nawet jeśli – tak jak w naszym przypadku - byłoby to opłacalne, ponieważ stale umieszczamy interesujące wiadomości lub raporty, które warto rozpowszechniać. Dlatego na naszej stronie internetowej stworzyliśmy możliwość, aby dzielić interesujące treści bezpośrednio na LinkedIn bądź bezpośrednio kierować na naszą stronę LinkedIn. Wbudowane wtyczki społecznościowe postrzegamy jako rozszerzony serwis na naszej stronie internetowej. Dane zbierane przez LinkedIn pomagają nam dodatkowo pokazywać możliwe środki reklamowe tylko osobom interesującym się naszą ofertą.

Jakie dane gromadzone są przez LinkedIn? 

Przez samo tylko włączenie wtyczek społecznościowych LinkedIn nie gromadzi danych osobowych. LinkedIn nazywa te dane generowane przez wtyczki impresjami pasywnymi. Klikając jednak na wtyczkę społecznościową, aby przykładowo udostępnić nasze treści, platforma gromadzi dane osobowe jako tak zwane „aktywne impresje“. I to niezależnie od tego, czy macie konto LinkedIn czy nie. Jeśli jesteście zalogowani, pobrane dane zostaną przyporządkowane do Waszego konta.

Wasza przeglądarka nie ustanawia bezpośredniego połączenia do serwerów z LinkedIn, jeśli wchodzicie w interakcję z naszymi wtyczkami. W taki sposób przedsiębiorstwo protokołuje różne dane użytkowe. Oprócz Waszego adresu IP mogą to być przykładowo dane logowania, informacje o urządzeniu lub informacje
o Waszym dostawcy Internetu bądź telefonii komórkowej. Jeśli wywołujecie usługi LinkedIn poprzez swój smartfon, można także ustalić Waszą lokalizację (po udzieleniu przez Was zezwolenia). LinkedIn może te dane przekazywać w formie „zhashowanej“ także podmiotom trzecim zajmującym się reklamą. Hashing oznacza, że zbiór danych przetwarzany jest w łańcuch znaków. Dzięki temu dane można tak zaszyfrować, że nie można zidentyfikować osób.

Większość danych dotyczących Waszego zachowania użytkownika jest gromadzonych w cookies. Są to małe pliki tekstowe, które najczęściej umieszczane są na Waszej przeglądarce. Ponadto LinkedIn może stosować także Web Beacons, Pixel-Tags, tagi ogłoszeniowe i inne rozpoznawanie urządzeń.

Różne testy ukazują też, jakie cookies są umieszczane, kiedy użytkownik wchodzi w interakcję z wtyczką społecznościową. Znalezione dane nie są katalogiem zamkniętym i służą jedynie za przykład. Następujące cookies zostały umieszczone bez zalogowania się do LinkedIn:

Nazwa: bcookie

Wartość: =2&34aab2aa-2ae1-4d2a-8baf-c2e2d7235c16311235402-

Cel stosowania: to cookie jest tak zwanym „cookie do ID przeglądarki“, a zatem gromadzi Wasz numer identyfikacyjny (ID).

Okres trwałości: wygasa po 2 latach

Nazwa: lang

Wartość: v=2&lang=de-de

Cel stosowania: to cookie gromadzi Wasz wstępnie ustawiony lub preferowany język.

Okres trwałości: wygasa po zakończeniu sesji

Nazwa: lidc

Wartość: 1818367:t=1571904767:s=AQF6KNnJ0G311235402…

Cel stosowania: to cookie jest stosowane do routingu. Routing rejestruje drogi,
w jaki sposób weszliście na LinkedIn i jak tam nawigujecie przez stronę internetową.

Okres trwałości: wygasa po 24 godzinach

Nazwa: rtc

Wartość: kt0lrv3NF3x3t6xvDgGrZGDKkX

Cel stosowania: na temat tego cookie nie zebrano bliższych informacji.

Okres trwałości: wygasa po 2 minutach

Nazwa: JSESSIONID

Wartość: ajax:3112354022900777718326218137

Cel stosowania: chodzi tutaj o cookie sesyjne stosowane przez LinkedIn, aby utrzymywać anonimowe sesje użytkowników przez serwer.

Okres trwałości: wygasa po zakończeniu sesji

Nazwa: bscookie

Wartość: “v=1&201910230812…

Cel stosowania: w przypadku tego cookie chodzi o cookie bezpieczeństwa. LinkedIn opisuje je jako cookie secure browser ID.

Okres trwałości: wygasa po 2 latach

Nazwa: fid

Wartość: AQHj7Ii23ZBcqAAAA…

Cel stosowania: na temat tego cookie nie znaleźliśmy bliższych informacji.

Okres trwałości: wygasa po 7 dniach

Uwaga: LinkedIn współpracuje także z oferentami trzecimi. Dlatego podczas naszego testu rozpoznaliśmy też oba cookies z Google Analytics _ga i _gat.

Jak długo i gdzie gromadzone są dane? 

Zasadniczo LinkedIn zachowuje Wasze dane osobowe tak długo, jak długo przedsiębiorstwo uważa za konieczne, aby oferować własne usługi. LinkedIn usuwa jednak Wasze dane osobowe, kiedy kasujecie swoje konto. W niektórych wyjątkowych przypadkach LinkedIn zachowuje sam po Waszym usunięciu konta niektóre dane w formie skondensowanej i zanonimizowanej. Skoro tylko usuniecie swoje konto, inne osoby nie będą już mogły widzieć Waszych danych w ciągu jednego dnia. LinkedIn usuwa dane zasadniczo w ciągu 30 dni. Jednakże LinkedIn zachowuje dane, jeśli jest to konieczne ze względu na obowiązek prawny. Dane, których nie można już przyporządkować do żadnych osób, pozostają zgromadzone także po zamknięciu konta. Dane gromadzone są na różnych serwerach w Ameryce
i prawdopodobnie także w Europie.

Jak mogę usunąć swoje dane bądź zapobiec gromadzeniu danych?

Mają Państwo prawo w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, a także usunąć je. Na Waszym koncie LinkedIn możecie administrować, zmieniać
i usuwać swoje dane. Dodatkowo możecie od LinkedIn zażądać kopii swoich danych osobowych.

Tak uzyskacie dostęp do danych swojego konta na swoim profilu LinkedIn:

Należy kliknąć w LinkedIn na Wasz symbol profilowy i wybrać rubrykę „Ustawienia i ochrona danych“. Kliknąć teraz na „Dane osobowe“, a następnie w rozdziale „Tak LinkedIn używa Waszych danych” na „zmień“. Po chwili możecie ściągnąć wybrane dane dotyczące Waszej aktywności w sieci i Waszej historii konta.

W Waszej przeglądarce macie też możliwość do przerwania przetwarzania danych przez LinkedIn. Jak wspomniano powyżej, LinkedIn gromadzi większość danych poprzez cookies umieszczane w Waszej przeglądarce. Możecie zarządzać tymi cookies, dezaktywować je lub usunąć. W zależności, jaką przeglądarkę macie, zarządzanie działa nieco inaczej. Instrukcje najpopularniejszych przeglądarek znajdziecie tutaj:

Chrome: Czyszczenie i włączanie plików cookie w Chrome oraz zarządzanie nimi  

Safari: wymazywanie historii i plików cookie w przeglądarce Safari 

Firefox: Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox  

Internet Explorer: usuwanie plików cookie w przeglądarce Internet Explorer  

Microsoft Edge: usuwanie plików cookie w przeglądarce Microsoft Edge  

Swoją przeglądarkę możecie też ustawić w taki sposób, abyście zawsze byli informowani, kiedy ma być umieszczone cookie. Zawsze możecie wtedy indywidualnie zdecydować, czy chcecie dopuścić cookie czy nie.

LinkedIn jest aktywnym uczestnikiem EU-U.S. Privacy Shield Frameworks. Porozumienie to zapewnia poprawne przekazywanie danych między USA a Unią Europejską.

Pod adresem https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0 e dowiecie się więcej na ten temat. Próbowaliśmy przybliżyć Państwu najważniejsze informacje o przetwarzaniu danych przez LinkedIn. Na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy dowiecie się jeszcze więcej
o przetwarzaniu danych sieci społecznościowej LinkedIn.

Polityka prywatności XING

Na naszej stronie internetowej używamy wtyczek społecznościowych sieci społecznościowej Xing, należącej do firmy Xing SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy. Dzięki tym funkcjom możecie przykładowo bezpośrednio poprzez naszą stronę internetową dzielić treści na Xing, logować się poprzez Xing lub śledzić interesujące treści. Rozpoznacie wtyczki po nazwie przedsiębiorstwa lub po logo Xing. Jeśli otworzycie stronę internetową stosującą wtyczkę Xinga, dane mogą być przekazane, zgromadzone i analizowane na “Xing-Server”. W niniejszej Polityce prywatności chcemy Was poinformować o tym, o jakie dane przy tym chodzi i jak możecie zarządzać lub zapobiegać temu gromadzeniu danych.

Czym jest Xing? 

Xing jest siecią społecznościową z siedzibą główną w Hamburgu. Przedsiębiorstwo wyspecjalizowało się w zarządzaniu kontaktami zawodowymi. Oznacza to, że inaczej niż w innych sieciach, w Xingu chodzi w pierwszym rzędzie o nawiązywanie kontaktów zawodowych. Platforma jest często wykorzystywana do poszukiwania pracy lub znajdowania pracowników do własnego przedsiębiorstwa. Ponadto Xing oferuje interesujące treści dotyczące różnych tematów zawodowych. Globalnym odpowiednikiem jest amerykańskie przedsiębiorstwo LinkedIn.

Dlaczego używamy Xing na naszej stronie internetowej? 

Obecnie jest zalew kanałów mediów społecznościowych i jesteśmy jak najbardziej świadomi, że Wasz czas jest bardzo kosztowny. Nie każdy kanał mediów społecznościowych przedsiębiorstwa można wziąć dokładnie pod lupę. Z tego powodu chcemy ułatwić Wam życie tak jak to tylko możliwe, abyście mogli dzielić lub śledzić interesujące treści bezpośrednio poprzez naszą stronę internetową na Xing. Takimi „wtyczkami społecznościowymi“ rozszerzamy nasz serwis na naszej stronie internetowej. Ponadto zebrane przez Xing dane pomagają nam prowadzić na platformie celowane działania reklamowe. Oznacza to, że nasz serwis pokazywany jest tylko ludziom, którzy się tym naprawdę interesują.

Jakie dane są gromadzone przez Xing? 

Xing oferuje przycisk „Teilen“ („udostępnij“), „Folgen“ („śledź“) i przycisk Log-in jako wtyczkę do stron internetowych. Skoro tylko otworzycie stronę, gdzie jest wbudowana wtyczka społecznościowa od Xing, Wasza przeglądarka łączy się
z serwerami w użytkowanym przez Xing centrum obliczeniowym. W przypadku przycisku „udostępnij“ – według Xing – dane mogące wskazywać na bezpośrednie odniesienie do osoby nie są gromadzone. W szczególności zaś Xing nie zapisuje Waszego adresu IP. Poza tym w związku z przyciskiem „udostępnij” nie są też umieszczane dane. Tym samym nie następuje też analiza Waszego zachowania jako użytkownika. Bliższe informacje na ten temat uzyskacie na https://www.xing.com/app/share%3Fop%3Ddata_protection.  

W przypadku innych wtyczek Xing na Waszej przeglądarce najpierw umieszczane są cookies, jeśli wchodzicie w interakcję z wtyczką bądź na nią klikniecie. Tutaj mogą być zgromadzone dane osobowe jak przykładowo Wasz adres IP, dane przeglądarki, data i moment wywołania przez Was strony w Xing. W przypadku, gdy macie konto na XING i jesteście zalogowani, pobrane dane zostaną przyporządkowane do Waszego osobistego konta i zgromadzonych na nim danych.

Następujące cookies są umieszczane na Waszej przeglądarce, kiedy klikniecie na przycisk „śledź” bądź „log-in”, a jeszcze nie jesteście zalogowani na Xing. Proszę uwzględnić, że chodzi tutaj o przykładową listę i nie jest to katalog zamknięty:

Nazwa: AMCVS_0894FF2554F733210A4C98C6%40AdobeOrg

Wartość: 1

Cel stosowania: to cookie jest stosowane, aby tworzyć i gromadzić identyfikacje gości strony internetowej.

Okres trwałości: wygasa po zakończeniu sesji

Nazwa: c_

Wartość: 157c609dc9fe7d7ff56064c6de87b019311235402-8

Cel stosowania: na temat tego cookie nie mogliśmy zasięgnąć bliższych informacji.

Okres trwałości: wygasa po jednym dniu

Nazwa: prevPage

Wartość: wbm%2FWelcome%2Flogin

Cel stosowania: to cookie gromadzi URL z poprzedniej strony internetowej, którą odwiedziliście.

Okres trwałości: wygasa po 30 minutach

Nazwa: s_cc

Wartość: true

Cel stosowania: to cookie Adobe Site Catalyst ustala, czy cookies w przeglądarce są zasadniczo aktywowane.

Okres trwałości: wygasa po zakończeniu sesji

Nazwa: s_fid

Wartość: 6897CDCD1013221C-39DDACC982217CD1311235402-2

Cel stosowania: niniejsze cookie jest stosowane, aby zidentyfikować jednoznacznego gościa.

Okres trwałości: wygasa po 5 latach

Nazwa: visitor_id

Wartość: fe59fbe5-e9c6-4fca-8776-30d0c1a89c32

Cel stosowania: cookie gościa zawiera jednoznaczne ID gościa i jednoznaczne oznaczenie Waszego konta.

Okres trwałości: wygasa po 2 latach

Nazwa:_session_id

Wartość: 533a0a6641df82b46383da06ea0e84e7311235402-2

Cel stosowania: to cookie tworzy tymczasowe ID sesyjne, stosowane jako ID użytkownika podczas sesji. Cookie jest absolutnie konieczne, aby udostępniać funkcje Xing.

Okres trwałości: wygasa po zakończeniu sesji

Skoro tylko zostaniecie zalogowani do Xing bądź jesteście jego członkiem, pobierane są z całą pewnością dalsze dane osobowe, przetwarzane i gromadzone. Xing przekazuje także dane osobowe osobom trzecim, jeśli jest to konieczne w celu wypełnienia własnych celów ekonomicznych, Państwo udzielili zezwolenia lub istnieje zobowiązanie prawne.

Jak długo i gdzie gromadzone są dane? 

Xing gromadzi dane na różnych serwerach w różnych centrach obliczeniowych. Przedsiębiorstwo gromadzi te dane, aż usuniecie dane bądź zlikwidujecie konto użytkownika. Dotyczy to oczywiście tylko użytkowników, którzy są już członkami Xing.

Jak mogę usunąć swoje dane bądź zapobiec gromadzeniu danych?

Mają Państwo w każdej chwili prawo do dostępu do swoich danych osobowych,
a także aby je usunąć. Także gdy nie jesteście członkiem Xing, możecie poprzez swoją przeglądarkę zapobiec potencjalnemu przetwarzaniu danych lub według swojego życzenia zarządzać nimi. Większość danych gromadzonych jest poprzez cookies. W zależności, jaką przeglądarkę macie, zarządzanie działa nieco inaczej. Instrukcje najpopularniejszych przeglądarek znajdziecie tutaj:

Chrome: Czyszczenie i włączanie plików cookie w Chrome oraz zarządzanie nimi  

Safari: wymazywanie historii i plików cookie w przeglądarce Safari  

Firefox: Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox  

Internet Explorer: usuwanie plików cookie w przeglądarce Internet Explorer  

Microsoft Edge: usuwanie plików cookie w przeglądarce Microsoft Edge  

Możecie też zasadniczo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że będziecie zawsze informowani, kiedy ma być umieszczone cookie. Wtedy zawsze możecie zdecydować indywidualnie, czy chcecie dopuścić to cookie czy nie.

Próbowaliśmy przybliżyć Państwu najważniejsze informacje o przetwarzaniu danych przez Xing. Pod adresem https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung dowiecie się jeszcze więcej o przetwarzaniu danych sieci społecznościowej Xing.

Polityka prywatności YouTube

Na naszej stronie internetowej wprowadziliśmy filmy wideo na YouTube. W taki sposób możemy zaprezentować Państwu interesujące filmy wideo bezpośrednio na naszej stronie. YouTube jest portalem wideo będącym od 2006 roku firmą córką Google. Ten portal wideo prowadzony jest przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ładując na naszej stronie internetowej stronę, która wprowadziła wideo na YouTube, Wasza przeglądarka łączy się automatycznie
z serwerami YouTube bądź Google. Przenoszone są przy tym (w zależności od ustawień) różne dane. Za całe przetwarzanie danych na rynku europejskim odpowiedzialna jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia).

Poniżej chcemy Państwu dokładniej wyjaśnić, jakie dane są przetwarzane, dlaczego wprowadziliśmy filmy wideo na YouTube i jak możecie zarządzać lub usunąć swoje dane.

Czym jest YouTube? 

Na YouTube użytkownicy mogą bezpłatnie oglądać, oceniać, komentować i sami umieszczać filmy wideo. Przez ostatnie lata YouTube stało się jednym
z najważniejszych kanałów mediów społecznościowych na całym świecie. Abyśmy mogli pokazywać filmy wideo na naszej stronie internetowej, YouTube oddaje do dyspozycji wycinek kodu, który wbudowaliśmy na naszej stronie.

Dlaczego używamy filmów wideo z YouTube na naszej stronie internetowej? 

YouTube jest platformą filmów wideo z największą liczbą odwiedzających
i najlepszymi treściami. Staramy się zaoferować Wam możliwie najlepsze doświadczenia jako użytkownikom naszej strony internetowej. I oczywiście nie może tam braknąć ciekawych filmów wideo. Za pomocą naszych umieszczonych filmów wideo udostępniamy Wam oprócz naszych tekstów i obrazów dalsze pomocne treści. Dodatkowo nasza strona internetowa jest dzięki wprowadzonym filmom wideo łatwiej znajdowana przez wyszukiwarkę Google. Także wtedy, gdy poprzez Google Ads włączamy ogłoszenia reklamowe, Google może – dzięki zebranym danym – pokazywać te ogłoszenia tylko osobom, które interesują się naszymi ofertami.

Jakie dane są gromadzone przez YouTube? 

Skoro tylko odwiedzicie jedną z naszych stron, która zainstalowała film wideo na YouTube, wtedy YouTube umieszcza przynajmniej jedno cookie gromadzące Wasz adres IP i nasz URL. Jeśli jesteście zalogowani na swoim koncie na YouTube, to YouTube najczęściej za pomocą cookies może przyporządkować Wasze interakcje na naszej stronie internetowej do Waszego profilu. Do tego zaliczają się dane takie jak czas trwania sesji, stopa procentowa wyjść, przybliżona lokalizacja, informacje techniczne takie jak typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu czy Wasz dostawca Internetu. Dalszymi danymi mogą być dane kontaktowe, ewentualne oceny, udostępnianie treści przez media społecznościowe lub dodawanie do Waszych ulubionych na YouTube.

Jeśli nie jesteście zalogowani na koncie Google lub koncie YouTube, Google gromadzi dane z jednoznacznym oznaczeniem, które jest połączone z Waszym urządzeniem, przeglądarką lub aplikacją. W ten sposób zachowane zostaje przykładowo Wasze preferowane ustawienie języka. Ale wiele danych interakcyjnych nie może zostać zgromadzonych, gdyż umieszcza się mniej cookies.

Na następującej liście ukazujemy cookies, które zostały umieszczone podczas testu na przeglądarce. Z jednej strony ukazujemy cookies, które są umieszczane bez zalogowanego konta YouTube. Z drugiej strony ukazujemy cookies, umieszczane
z zalogowanym kontem. Lista nie jest kompletnym, zamkniętym katalogiem, gdyż dane użytkownika zależą zawsze od interakcji na YouTube.

Nazwa: YSC

Wartość: b9-CV6ojI5Y311235402-1

Cel stosowania: To cookie rejestruje jednoznaczne ID, aby gromadzić statystyki obejrzanych filmów wideo.

Okres trwałości: wygasa po zakończeniu sesji

Nazwa: PREF

Wartość: f1=50000000

Cel stosowania: to cookie rejestruje również Wasze jednoznaczne ID. Google otrzymuje statystyki poprzez PREF, jak korzystacie z filmów wideo z YouTube na naszej stronie internetowej.

Okres trwałości: wygasa po 8 miesiącach

Nazwa: GPS

Wartość: 1

Cel stosowania: to cookie rejestruje Wasze jednoznaczne ID na urządzeniach mobilnych, aby śledzić lokalizację GPS.

Okres trwałości: wygasa po 30 minutach

Nazwa: VISITOR_INFO1_LIVE

Wartość: 95Chz8bagyU

Cel stosowania: to cookie próbuje oszacować spektrum użytkownika na naszej stronie internetowej (z wbudowanym filmem wideo na YouTube).

Okres trwałości: wygasa po 8 miesiącach

Dalsze cookies, umieszczane, kiedy jesteście zalogowani na swoim kontem YouTube:

Nazwa: APISID

Wartość: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7311235402-

Cel stosowania: to cookie jest stosowane, aby stworzyć profil o Waszych zainteresowaniach. Dane będą wykorzystywane do spersonalizowanych ogłoszeń reklamowych.

Okres trwałości: wygasa po 2 latach

Nazwa: CONSENT

Wartość: YES+AT.de+20150628-20-0

Cel stosowania: to cookie zapamiętuje status zgody użytkownika w celu korzystania z różnych serwisów Google. CONSENT służy także do zabezpieczania, aby weryfikować użytkownika i chronić dane użytkownika przed nieuprawnionymi atakami.

Okres trwałości: wygasa po 19 latach

Nazwa: HSID

Wartość: AcRwpgUik9Dveht0I

Cel stosowania: to cookie jest stosowane, aby sporządzić profil Waszych zainteresowań. Te dane pomagają wyświetlać spersonalizowaną reklamę.

Okres trwałości: wygasa po 2 latach

Nazwa: LOGIN_INFO

Wartość: AFmmF2swRQIhALl6aL…

Cel stosowania: w tym cookie gromadzone są informacje o Waszych danych logowania.

Okres trwałości: wygasa po 2 latach

Nazwa: SAPISID

Wartość: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM

Cel stosowania: to cookie działa identyfikując jednoznacznie Waszą przeglądarkę
i urządzenie. Jest stosowane, aby sporządzać profil o Waszych zainteresowaniach.

Okres trwałości: wygasa po 2 latach

Nazwa: SID

Wartość: oQfNKjAsI311235402-

Cel stosowania: to cookie zapamiętuje Wasze ID konta Google i Wasze ostatnie logowanie w podpisywanej cyfrowo i zaszyfrowanej formie.

Okres trwałości: wygasa po 2 latach

Nazwa: SIDCC

Wartość: AN0-TYuqub2JOcDTyL

Cel stosowania: to cookie gromadzi informacje, jak używacie stronę internetową i jaką ewentualnie reklamę widzieliście przed wizytą na naszej stronie.

Okres trwałości: wygasa po 3 miesiącach

Jak długo i gdzie gromadzone są dane? 

Dane, które od Was otrzymuje YouTube i które są przetwarzane, gromadzone są na serwerach Google. Większość tych serwerów znajduje się w Ameryce. Pod adresem

https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de  widzicie dokładnie, gdzie znajdują się centra obliczeniowe Google. Wasze dane są rozdzielone na serwerach. W ten sposób dane mogą być szybciej pobierane i lepiej chronione przed manipulacją.

Pobrane dane gromadzi Google przez różne okresy. Niektóre dane możecie usunąć w każdej chwili, inne są automatycznie usuwane po pewnym ograniczonym czasie,
a jeszcze inne gromadzone są przez Google przez dłuższy czas. Niektóre dane (jak elementy z „Moja aktywność“, zdjęcia lub dokumenty, produkty), zgromadzone na Waszym koncie Google pozostają zapisane tak długo, aż je usuniecie. Także wtedy, gdy nie jesteście zalogowani na koncie Google, możecie usunąć niektóre dane połączone z Waszym urządzeniem, przeglądarką lub aplikacją.

Jak mogę usunąć swoje dane bądź zapobiec gromadzeniu danych?

Zasadniczo dane na koncie Google można usunąć ręcznie. W 2019 roku wprowadzono automatyczną funkcję usuwania danych o lokalizacji i aktywności. Informacje zależnie od Waszej decyzji są gromadzone albo 3, albo 18 miesięcy, a potem usuwane.

Niezależnie od tego, czy macie konto Google czy nie, możecie konfigurować swoją przeglądarkę tak, aby cookies Google były usuwane bądź dezaktywowane.
W zależności od tego, jakiej przeglądarki używacie, działa to w różny sposób. Następujące instrukcje ukazują, jak możecie zarządzać cookies w swojej przeglądarce:

Chrome: Czyszczenie i włączanie plików cookie w Chrome oraz zarządzanie nimi  

Safari: wymazywanie historii i plików cookie w przeglądarce Safari  

Firefox: Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox  

Internet Explorer: usuwanie plików cookie w przeglądarce Internet Explorer  

Microsoft Edge: usuwanie plików cookie w przeglądarce Microsoft Edge  

Jeśli zasadniczo nie chcecie mieć cookies, możecie ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zawsze Was informowała, jeśli ma być umieszczone cookie. W taki sposób przy każdym poszczególnym cookie możecie zdecydować, czy na nie zezwalacie, czy nie. Ponieważ YouTube jest firmą córką Google, jest jedna wspólna polityka prywatności. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o obchodzeniu się z Waszymi danymi, polecamy Wam politykę prywatności pod https://policies.google.com/privacy?hl=de.  

Abonowanie YouTube - Przycisk Polityka prywatności 

Na naszej stronie internetowej wbudowaliśmy przycisk YouTube Abonnieren (ang. „Subscribe-Button“). Rozpoznacie przycisk najłatwiej przez klasyczne logo YouTube. Logo ukazuje na czerwonym tle biały napis ze słowami „Abonnieren“ [„subskrybuj”] lub „YouTube“, a na lewo od tego biały symbol „Play“. Przycisk może być jednak zaprojektowany inaczej.

Nasz kanał YouTube oferuje Państwu ciągle śmieszne, interesujące lub ciekawe filmy wideo. Wbudowanym przyciskiem „Abonnieren“ możecie bezpośrednio z naszej strony internetowej subskrybować nasz kanał i nie musicie specjalnie otwierać strony internetowej YouTube. Tym samym chcemy Wam udostępnić nasze obszerne treści tak prosto jak to możliwe. Proszę uwzględnić, że YouTube może dzięki temu gromadzić i przetwarzać Wasze dane.

Jeśli na naszej stronie widzicie wbudowany przycisk subskrypcji, YouTube umieszcza – według Google – przynajmniej jedno cookie. To cookie zapamiętuje Wasz adres IP i nasz URL. YouTube może się także dowiedzieć w ten sposób
o Waszej przeglądarce, Waszej przybliżonej lokalizacji i Waszym ustawionym domyślnie języku. Podczas naszego testu umieszczono następujące cztery cookies, bez zalogowania na YouTube:

Nazwa: YSC

Wartość: b9-CV6ojI5311235402Y

Cel stosowania: to cookie rejestruje jednoznaczne ID, aby zgromadzić statystyki oglądanego wideo.

Okres trwałości: wygasa po zakończeniu sesji

Nazwa: PREF

Wartość: f1=50000000

Cel stosowania: to cookie rejestruje również Wasze jednoznaczne ID. Google dostaje poprzez PREF statystyki, jak używacie filmy wideo z YouTube na naszej stronie internetowej.

Okres trwałości: wygasa po 8 miesiącach

Nazwa: GPS

Wartość: 1

Cel stosowania: to cookie rejestruje Wasze jednoznaczne ID na urządzeniach mobilnych, aby śledzić lokalizację GPS.

Okres trwałości: wygasa po 30 minutach

Nazwa: VISITOR_INFO1_LIVE

Wartość: 31123540295Chz8bagyU

Cel stosowania: to cookie próbuje oszacować spektrum użytkownika na naszej stronie internetowej (z wbudowanym wideo YouTube).

Okres trwałości: wygasa po 8 miesiącach

Uwaga: te cookies zostały umieszczone po teście i nie jest to katalog zamknięty.

Jeśli jesteście zalogowani na swoim koncie YouTube, to YouTube może zachować wiele Waszych działań/interakcji na naszej stronie internetowej za pomocą cookies
i przyporządkować do Waszego konta YouTube. YouTube otrzymuje przez to na przykład informacje, jak długo surfujecie na naszej stronie, jaki typ przeglądarki używacie, jaką rozdzielczość ekranu preferujecie lub jakie wykonujecie działania.

YouTube stosuje te dane po pierwsze, aby poprawiać własne usługi i oferty, po drugie, aby udostępniać analizy i statystyki wyświetlającym reklamy (tym, którzy stosują Google Ads).

Polityka prywatności zdefiniowane przez użytkownika wyszukiwanie w Google

Na naszej stronie internetowej włączyliśmy wtyczkę Google do wyszukiwania zdefiniowanego przez użytkownika. Google jest największą i najbardziej znaną wyszukiwarką na całym świecie prowadzoną przez amerykańskie przedsiębiorstwo Google Inc. Za rynek europejski odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia). Dzięki wyszukiwaniu zdefiniowanemu przez użytkownika Google dane mogą być przenoszone z Państwa na Google. W niniejszej polityce prywatności informujemy Państwa, dlaczego stosujemy tę wtyczkę, jakie dane są przetwarzane i jak możecie zarządzać tym przenoszeniem danych lub zatrzymać je.

Czym jest wyszukiwanie w Google zdefiniowane przez użytkownika? 

Wtyczka do wyszukiwania w Google zdefiniowanego przez użytkownika jest paskiem wyszukiwania Google bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Wyszukiwanie odbywa się na www.google.com, tylko że wyniki wyszukiwania skupiają się na naszych treściach i produktach bądź na ograniczonym kręgu wyszukiwania.

Dlaczego stosujemy wyszukiwanie zdefiniowane w Google przez użytkownika na naszej stronie internetowej? 

Strona internetowa o wielu interesujących treściach jest często tak duża, że niekiedy można się pogubić. Z upływem czasu także u nas zebrało się dużo wartościowego materiału, a my chcemy - jako część naszej usługi - dać możliwość tak szybkiego
i prostego znalezienia naszych treści jak to możliwe. Dzięki wyszukiwaniu w Google zdefiniowanemu przez użytkownika znalezienie interesujących treści staje się dziecinnie proste. Wbudowana wtyczka Google poprawia całościowo jakość naszej strony internetowej i sprawia, że wyszukiwanie jest dla Was prostsze.

Jakie dane gromadzone są przez wyszukiwanie w Google zdefiniowane przez użytkownika? 

Dzięki wyszukiwaniu w Google zdefiniowanemu przez użytkownika Wasze dane przekazywane są do Google tylko wtedy, gdy aktywnie stosujecie wbudowaną na naszej stronie internetowej wyszukiwarkę Google. Oznacza to, że dopiero gdy wprowadzicie do paska wyszukiwania dany termin i go zatwierdzicie (np. klikając na „Enter“), oprócz szukanej frazy wysłany będzie do Google także Wasz adres, zapisany i tam przetwarzany. Na podstawie umieszczonych cookies (jak np. 1P_JAR) należy zakładać, że Google otrzyma także dane dotyczące korzystania ze strony internetowej. Jeśli podczas Waszej wizyty na naszej stronie internetowej, wyszukujecie treści poprzez wbudowaną funkcję wyszukiwania Google, a jednocześnie jesteście zalogowani na swoim koncie Google, to Google może przyporządkować pobrane dane także do Waszego konta Google. Jako operator strony internetowej nie mamy wpływu na to, co Google robi z pobranymi danymi bądź jak Google przetwarza dane.

Następujące cookie są umieszczane w Waszej przeglądarce, jeśli stosujecie wyszukiwanie w Google zdefiniowane przez użytkownika, a nie jesteście zalogowani na koncie Google:

Nazwa: 1P_JAR

Wartość: 2020-01-27-13311235402-5

Cel stosowania: to cookie zbiera statystyki dotyczące korzystania ze strony internetowej i mierzy konwersje. Konwersja powstaje na przykład wtedy, gdy użytkownik staje się kupującym. Cookie jest także stosowane, aby wyświetlać użytkownikom istotne ogłoszenia reklamowe.
Okres trwałości: wygasa po jednym miesiącu

Nazwa: CONSENT

Wartość: WP.282f52311235402-9

Cel stosowania: cookie gromadzi status zgody użytkownika w celu korzystania
z różnych serwisów Google. CONSENT służy także do celów bezpieczeństwa, aby zweryfikować użytkownika i chronić dane użytkownika przed nieuprawnionymi atakami.

Okres trwałości: wygasa po 18 latach

Nazwa: NID

Wartość: 196=pwIo3B5fHr-8

Cel stosowania: NID jest stosowane przez Google, aby dostosować ogłoszenia reklamowe do Waszego wyszukiwania w Google. Za pomocą cookies Google „przypomina“ sobie o wprowadzonych przez Was zapytaniach lub o Waszej wcześniejszej interakcji z ogłoszeniami. W taki sposób otrzymujecie zawsze skrojone na miarę ogłoszenia reklamowe.

Okres trwałości: wygasa po 6 miesiącach

Uwaga: Niniejszy katalog nie jest kompletny, gdyż Google ciągle zmienia dobór swoich cookies.

Jak długo i gdzie gromadzone są dane? 

Serwery Google są rozmieszczone na całym świecie. Ponieważ w przypadku Google chodzi o przedsiębiorstwo amerykańskie, większość danych jest zgromadzonych na serwerach amerykańskich.

Pod www.google.com/about/datacenters/inside/locations/  zobaczycie dokładnie, gdzie mieszczą się serwery Google.

Wasze dane są umieszczane na różnych fizycznych nośnikach danych. Dzięki temu dane można pobrać wcześniej i są lepiej chronione przed potencjalnymi manipulacjami. Google ma także odpowiednie programy awaryjne dla Waszych danych. Jeśli przykładowo w Google są wewnętrzne problemy techniczne, a przez to serwery nie działają, to ryzyko przerwania usługi i utraty danych i tak pozostaje niewielkie.

W zależności o jakie dane chodzi, Google gromadzi je przez różne okresy. Niektóre dane możecie usunąć sami, inne usuwane są przez Google automatycznie lub anonimizowane. Są jednak także dane, które Google gromadzi dłużej, jeśli jest to konieczne z powodów prawnych lub biznesowych.

Jak mogę usunąć moje dane bądź zapobiec gromadzeniu danych? 

Według prawa o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej macie prawo do otrzymywania informacji o swoich danych, ich aktualizowania, usuwania lub ograniczania. Są takie dane, które możecie usunąć w każdej chwili. Posiadając konto Google możecie na nim usunąć dane dotyczące Waszej aktywności w sieci bądź ustalić, że mają być usunięte po pewnym ustalonym okresie.

W Waszej przeglądarce macie dodatkowo możliwość dezaktywowania cookies, usunięcia ich lub zarządzania nimi według Waszych życzeń i preferencji. Tutaj znajdziecie instrukcje do najważniejszych przeglądarek:

Chrome: Czyszczenie i włączanie plików cookie w Chrome oraz zarządzanie nimi  

Safari: wymazywanie historii i plików cookie w przeglądarce Safari  

Firefox: Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox  

Internet Explorer: usuwanie plików cookie w przeglądarce Internet Explorer  

Microsoft Edge: usuwanie plików cookie w przeglądarce Microsoft Edge  

Google jest aktywnym uczestnikiem w EU-U.S. Privacy Shield Framework, dzięki czemu regulowany jest poprawny i pewny transfer danych osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. Mamy nadzieję, że mogliśmy Państwu przybliżyć najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google. Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć więcej na ten temat, polecamy zapoznanie się z obszerną Polityką prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Źródło: wykonano Generatorem ochrony danych osobowych  AdSimple we współpracy z justmed.de  

Twój sukces jest naszą pasją

Od 75 lat pasja oznacza dla nas dokładne przyjrzenie się Państwa firmie i jej wyzwaniom biznesowym, współpracę z Państwem w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy oraz opracowanie praktycznych rozwiązań dostosowanych do Państwa działalności.

Do górnej części strony