Skontaktuj się z nami: +48 75 75 102 23

Skrojone na miarę rozwiązania dla intralogistyki

Indywidualna intralogistyka

BOOST.Tower

Usługi

Sytuacja wyjściowa

Intralogistyka jest decydującym czynnikiem sukcesu potrzebnym do tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Podlega ona wymogowi stabilnego funkcjonowania i szybkiego zaopatrywania działów operacyjnych w obrębie przedsiębiorstwa w materiał i towary zgodnie z zapotrzebowaniem. Często dla tak postawionych zadań obowiązuje zalecenie, aby zaopatrzenie realizować możliwie małym nakładem personelu. W  najgorszym przypadku personel specjalistyczny jest związany czynnościami logistycznymi i tym samym nie ma go do właściwie przewidzianego celu pracy. Przykładowo inżynier, którego zadaniem jest nadzorowanie pracy maszyny, musi przejść 500 m, aby załatwić potrzebne materiały.

Lingemann pomoże Wam zoptymalizować intralogistykę i podnieść moce przetwórcze w produkcji.

Analiza wykonana przez Lingemanna

Od początku 2017 roku współpracujemy z naszym klientem, działającym na całym świecie kooperantem w branży samochodowej, który poświęca się udostępnianiu nowych rozwiązań z zakresu mobilności i technologii. W lokalizacji produkcyjnej na południowym zachodzie Niemiec nasz klient produkuje części do pojazdów, takie jak np. listwy boczne. Są one lakierowane jako gotowe i dostarczane do różnych producentów pojazdów w rytmie just in sequence. Dokonuje się tego częściowo jako już skompletowanych, wraz ze wszystkimi częściami do montażu. W ponad 24 punktach montażu komponenty muszą być stale do dyspozycji, aby np. zaopatrywać maszyny produkcyjne w klipsy i sprężyny. Kiedy tylko kończył się zapas na stanowiskach produkcyjnych, monter musiał opuszczać swoje miejsce pracy i troszczyć się o uzupełnienie w centralnym magazynie wysokiego składowania. W zależności od sytuacji i obłożenia pracą techniki magazynowej mogło to oznaczać znaczne opóźnienie wynoszące nawet 20 minut.

Dzięki szeroko zakrojonej rozbudowie działu produkcji wiele procesów pracy zrestrukturyzowano, a specjalnie dla tego projektu stworzono zupełnie nową koncepcję.

Realizacja

Lingemannowi już kilka lat temu jako dostawcy systemu do centralnego zaopatrzenia lokalizacji produkcyjnej zlecono zaopatrzenie w materiały pomocnicze i eksploatacyjne. Aby sprostać wymogom nowego projektu, konieczne było utworzenie osobnej spółki córki. Finansowanie poprzednich ofert serwisowych (m.in. wybudowanie na miejscu specyficznego dla klienta magazynu, codzienna obsługa dostaw do różnych miejsc powstawania kosztów, dostawa i regularne napełnianie automatów wydawczych itp.) było dokonywane nie poprzez opłatę za serwis, a na podstawie przeważającego korzystania z bazy dostawców Lingemanna. Dzięki temu byliśmy w stanie zrealizować już istniejące marże handlowe na podstawie pierwotnej działalności handlowej.

Możliwość ta nie istniała w przypadku nowego projektu, gdyż wszystkich dostawców wyznaczano w specjalnych procesach wyboru względnie nawet po części byli oni wyznaczeni przez producentów pojazdów. Tym samym nie jest celem przedsiębiorstwa działanie w branży handlowej, lecz wykonywanie usług logistycznych na zlecenie klienta.

Po udzieleniu zlecenia zatrudniono kilka pracownic i pracowników, którzy we wspólnym procesie z klientem zostali wykwalifikowani do ich przyszłych czynności.

Eksploatacja i bieżąca optymalizacja

Dzisiaj monter nie musi już opuszczać swojego miejsca pracy. Konieczne komponenty są dostarczane codziennie przez koleżanki i kolegów z Lingemann Service GmbH bezpośrednio do miejsc montażu. Stany możemy nadzorować poprzez nasz zautomatyzowany system BOOSTRACK. Zapas odpowiadający zapotrzebowaniu w punktach montażu nie oznacza przy tym wielości artykułów na miejscu. Decydujące jest to, że zapotrzebowania nie ustala się przewidywalnie na podstawie prognoz, lecz na podstawie faktycznego zużycia.

Wymierny sukces

Poprzez włączenie rutynowych zebrań dotyczących przygotowania pracy u naszych klientów oprócz tygodniowego planowania produkcji otrzymujemy stale wiadomości o powstających odchyleniach i zawsze możemy reagować.

Powierzchnia magazynu wynosi ok. 3.500 m², zatrudniono kolejnych pracowników na pełny etat. Oprócz różnych usług magazynowych i logistycznych następuje dyspozycja oraz przynależne księgowania już nie wyłącznie w naszej gospodarce towarowej, lecz także we własnym systemie SAP klienta.

Stosując różne rozwiązania techniczne, na przykład w postaci czujników, klawiszy i skanerów, nasi pracownicy są wspierani przy ich pracy operacyjnej. W oddzielnie urządzonym magazynie Lingemann  przechowuje zapasy wszystkich artykułów według specyficznych wytycznych klienta i dostarcza je codziennie stosując zasadę FiFo („pierwsze weszło, pierwsze wyszło”) i udokumentowanego zarządzania partiami do miejsc powstawania kosztów w zakładzie produkcyjnym.

Studium przypadku (PDF)

Pobierz Studium przypadku (dokument PDF)

WASZA OSOBA KONTAKTOWA W SPRAWIE INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ

Anna Fiedorowicz

Telefon +48 75 75 102 23

Kolejne projekty

Twój sukces jest naszą pasją

Od 75 lat pasja oznacza dla nas dokładne przyjrzenie się Państwa firmie i jej wyzwaniom biznesowym, współpracę z Państwem w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy oraz opracowanie praktycznych rozwiązań dostosowanych do Państwa działalności.

Do górnej części strony