Skontaktuj się z nami: +48 75 75 102 23

Inteligentne automaty wydawcze jako część rozwiązania

Automat wydawczy

BOOST.Tower

Logistyka

Sytuacja wyjściowa

Zaopatrywanie miejsc zużycia w materiały pomocnicze i eksploatacyjne w obrębie terenu zakładu oznacza dla przedsiębiorstwa duże nakłady. Często zapasy większości artykułów magazynowych regulowane są poprzez magazyn centralny. Wadą tego rozwiązania jest to, że wielu zgłaszających zapotrzebowanie musi przebyć całkiem długie drogi, aby zaopatrzyć się w nowe materiały.

Dzieje się tak zazwyczaj przez stan zapasów zgromadzony w dziale lub bezpośrednio przy miejscu pracy. Na przykład pobierany jest pakiet 144 par rękawic i wyksięgowany w magazynie. Trudno stwierdzić, który pracownik zużył te produkty i jaki stan faktycznie leży w działach.

Brak przejrzystości sprawia, że procesy następcze, takie jak dysponowanie, nie są wykonywane poprawnie.

Lingemann pomaga Wam zautomatyzować magazyn zapasów.

Analiza wykonana przez Lingemanna

Wyzwaniem, przed którym stoją wszyscy nasi klienci, jest to, aby właśnie szybko rotujące części C zawsze były do dyspozycji na właściwym miejscu i w odpowiedniej ilości. Wraz z integracją BOOST.Tower Lingemanna nasi klienci posiadają inteligentny system magazynowy małych części, który steruje dostępem do towarów i zarządza procesami dyspozycji.

BOOST.Tower umożliwia pojedyncze udokumentowanie artykułów rzadko używanych, aby dostępne miejsce mogło być wykorzystywane optymalnie. Dodatkowo istnieje zintegrowane zarządzanie wypożyczanymi narzędziami, gdyż możliwe jest nie tylko pobranie, lecz także ponowne magazynowanie. Lingemann rozwinął na dodatek szybkie napełnianie, które wyraźnie skraca proces uzupełniania.

Realizacja

Po autentyfikacji RFID następuje wydanie towaru poprzez intuicyjne prowadzenie menu. Bęben systemu karuzelowego pozycjonuje się w ciągu najkrótszego czasu, a klapa frontowa umożliwia dostęp do jedynej półki magazynowej. Możliwość śledzenia jest zagwarantowana, a baza danych dla dyspozycji niezawodna.

Skoro tylko zostanie przekroczony minimalny stan, BOOST.Tower wysyła zamówienie do poszczególnych dostawców w sposób zautomatyzowany i przesyła je poprzez LTE wewnętrzną siecią przedsiębiorstwa zgodnie z życzeniem.

Aby móc zmagazynować możliwie wiele produktów w BOOST.Tower, wielkości półek do 20x20 cm są zestawiane indywidualnie. Dodatkowo do dyspozycji jest nawet 5 szuflad na artykuły do wypożyczania. Jeśli jakiś produkt jest zbyt duży dla automatu, można utworzyć klucz do odpowiednich miejsc magazynowych, takich jak szafy czy kontenery. Przez to zapewnia się protokołowanie pobrań produktów, które nie mieszczą się w wieży.

Oczywiście oferujemy naszym klientom full service od instalacji poprzez wdrożenie pracowników i analizę pobrań aż do ponownego napełnienia.

Eksploatacja i bieżąca optymalizacja

Lingemann eksploatuje w całej Europie ok. 30 instalacji, obejmujących nawet osiem automatów na jednym terenie zakładu. Jeden automat potrafi dokonać ponad 2500 księgowań pobrań na miesiąc.

Automatyczny serwis napełniający przeprowadzany jest w zależności od potrzeb raz – dwa razy w tygodniu przez specjalnie przeszkolony personel Lingemanna. Serwis napełniający odgrywa z naszego punktu widzenia decydującą rolę: ponieważ, skoro tylko automat nie jest regularnie i poprawnie napełniany, użytkownik nie będzie mógł pobierać swojego zapotrzebowania, przez co znacznie cierpi akceptacja dla tego rozwiązania.

Wymierny sukces

Nasze projekty automatowe aż do dzisiaj odnoszą sukcesy. Po fazie pilotażowej najczęściej dostawiano kolejne wieże BOOST.Tower. Wielu klientów zdecydowało się na to, aby zaimplementować dalsze instalacje w swoich zakładach. Dzięki poprawionej przejrzystości liczb dotyczących zużycia można było wzmóc kontrolę kosztów, a zredukować zużycie. Częściowo w procentach, których wielu zainteresowanych by się nie spodziewało. Ogólne zarządzanie produktami w automacie działa bardziej niezawodnie, dyspozycyjność artykułów krytycznych jest zapewniona, a koleżanki i koledzy oszczędzają sobie chodzenia do magazynu.

Studium przypadku (PDF)

Pobierz Studium przypadku (dokument PDF)

WASZA OSOBOWA KONTAKTOWA W SPRAWIE INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ

Maciej Królik

Telefon +48 75 75 102 23

Kolejne projekty

Twój sukces jest naszą pasją

Od 75 lat pasja oznacza dla nas dokładne przyjrzenie się Państwa firmie i jej wyzwaniom biznesowym, współpracę z Państwem w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy oraz opracowanie praktycznych rozwiązań dostosowanych do Państwa działalności.

Do górnej części strony