Skontaktuj się z nami: +48 75 75 102 23

Aplikacje Internetu rzeczy w produkcji i logistyce

zarządzanie materiałami bazujące na Internecie rzeczy

BOOST.Tower

Logistyka

Sytuacja wyjściowa

Codzienność w pozyskiwaniu części C i następującej po nim operacji logistycznej jest wyzwaniem. Coraz bardziej dynamiczne procesy produkcyjne wymagają elastycznych rozwiązań w celu udostępnienia potrzebnych materiałów we właściwym czasie we właściwym miejscu.

Praca nad przyszłościowymi koncepcjami w trakcie codziennej rutyny, obok brakujących części zamiennych, grożących zakłóceń produkcji, wielu wymagań ad hoc jest trudna. Trzeba znaleźć drogę do zdobycia czasu i mocy produkcyjnych.

Pojęcie przemysł 4.0 jest na ustach wszystkich, a postawienie zadań, identyfikacja cyklicznych procesów i wymiana na rozwiązania cyfrowe, jest wszechobecna. Kwestia, jaki system jest właściwy i gdzie należy zacząć, jest tu absolutnie uprawniona. Nie wolno przy tym pomijać czynnika kosztów inwestycyjnych.

Lingemann rozwija systemy sieciowe, aby Was przy tym wspierać.

Analiza wykonana przez Lingemanna

Na pierwszym miejscu jest analiza istniejących procesów. Gdzie są założenia, aby wprowadzić rozwiązania zautomatyzowane? Procesy zamówień są najczęściej rozwiązane cyfrowo i w ERP lub przeniesione w przód systemy e-procurement. Sama produkcja jest już częściowo wysoce nowoczesna, a produkty suną na liniach produkcyjnych od maszyny do maszyny, roboty przejmują etapy produkcyjne.

Inny obraz powstaje w działach magazyn i logistyka. Droga zapotrzebowania materiałowego od zgłaszającego zapotrzebowanie lub zmiany stanu w magazynie do procesów pozyskiwania przez system ERP często jest jeszcze rozwiązywana manualnie.

Na rynku jest wiele rozwiązań, na czele stoi stosowanie automatów wydawczych, które cieszy się coraz większą popularnością. Dużą wadą jest to, że rozwiązania te nie mogą pokryć wszystkich sytuacji w magazynie. Dla mniejszej części zakładu lub dla jednego działu automat jest po prostu zbyt duży i zbyt drogi, a spore produkty nie mogą być przez nie obsługiwane.

Realizacja

Poszukując odpowiedniego rozwiązania Lingemann nie znalazł go na rynku i dlatego zdecydował się sam rozwinąć własną koncepcję.

W projekcie z kooperantem branży samochodowej regały przetaczane nadzorowane są czujnikiem odstępu. Poszczególne rzędy regału obejmują w zależności od wielkości pakietu 5 do 10 jednostek. Czujnik BOOST.Sensor jest przykładowo umieszczony nad trzecim pakietem rzędu i odmierza odstęp do dołu. Skoro tylko zostanie przekroczony założony odstęp 20 cm, system tworzy zlecenie dla logistyki na brakujące stany.

Kolejnym przykładem zastosowania produktów jest zarządzanie środkami pomiarowymi poprzez BOOST.Box. Wypożyczane urządzenia są pobierane za pomocą czipu RFID z zamkniętego BOOSTI.Box
i po użyciu ponownie księgowane. Możliwość śledzenia jest zagwarantowana, a nadzorowanie interwałów konserwacji lub kalibrowania mocno uproszczona.

Przyciskiem BOOST.Button optymalizujemy oprócz wymogów zamówienia także procesy informacyjne. W obrębie sterowania logistycznego jednym kliknięciem powiadomienie push sygnalizuje na smartfonie, że wyrób musi zostać przetransportowany z A do B oraz że potrzebny jest nowy pojemnik transportowy. W tym samym systemie rejestrowane są dodatkowo pobrania z apteczki i przekazywane do usługodawcy w celu skontrolowania.

Eksploatacja i bieżąca optymalizacja

Naszymi produktami BOOSTRACK GmbH możemy prowadzić wzdłuż łańcucha tworzenia wartości dodanej dynamiczne porównywanie danych, a więc ciągłe i automatyczne aktualizowanie danych w odniesieniu do aktualnego stanu danych. Zastosowane oprogramowanie obejmuje funkcje przeglądu dostaw i produkcji oraz obserwacji niedoborów i optymalizacji stanów.

Od pierwszej rozmowy o implementacji aż do towarzyszenia na miejscu w działach specjalistycznych wspiera Was zawsze indywidualnie przyznana osoba kontaktowa. Wspólnie z Lingemannem sprawicie, że digitalizacja w Waszym przedsiębiorstwie stanie się widoczna.

Wymierny sukces

W pierwszym rzędzie nasi klienci oszczędzają czas i podwyższają bezpieczeństwo procesów i stanów. Nasza koncepcja przejmuje często manualne etapy fizycznych zmian stanów lub sytuacji w logistyce do procesów programowania systemów ERP.

Autentyfikacja systemów pobrań podwyższa możliwość śledzenia. Poprzez wcześniej zdefiniowane stany minimalne oprogramowanie BOOST oblicza aktualne zapotrzebowania i inicjuje kolejne procesy, takie jak zgłoszenia zapotrzebowania w sposób zautomatyzowany. Unikamy przez to niedoborów materiałowych i procesów pozyskiwania prowadzonych ad hoc.

Kolejnym ważnym aspektem jest założenie mobilności i zdecentralizowania, aby sprawić, że dalekie wyprawy w celu zaopatrzenia w materiały do produkcji i materiały zużywalne staną się zbędne. Od kiedy komunikacja następuje poprzez WLAN, nie jest już potrzebne drogie okablowanie. W przyszłych wersjach produktów zastosowanie znajduje Narrowband/sieć LTE.

Od automatu wydawczego BOOST.Tower aż do czujnika BOOST.Sensor wszystkie komponenty BOOST zarządzane są w obrębie powierzchni oprogramowania, aby dla różnych przypadków zastosowań nie tworzyć rozwiązań wyspowych.

Studium przypadku (PDF)

Pobierz Studium przypadku (dokument PDF)

WASZA OSOBA KONTAKTOWA W SPRAWIE INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ

Anna Fiedorowicz

Telefon +48 75 75 102 23

Kolejne projekty

Twój sukces jest naszą pasją

Od 75 lat pasja oznacza dla nas dokładne przyjrzenie się Państwa firmie i jej wyzwaniom biznesowym, współpracę z Państwem w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy oraz opracowanie praktycznych rozwiązań dostosowanych do Państwa działalności.

Do górnej części strony