Skontaktuj się z nami: +48 75 75 102 23

Więcej efektywności i automatyzacji dzięki RFID

Mehr Effizienz und Automatisierung dank RFID

Administracja magazynowa

BOOST.Tower

Logistyka

Sytuacja wyjściowa

Digitalizacja wkracza do wielu przedsiębiorstw, a fundamentalną podstawą funkcjonalności przemysłu 4.0 są dane zbierane w obrębie procesów magazynowych i zaopatrzeniowych w jednym przedsiębiorstwie, a w najgorszym przypadku rejestrowane ręcznie. Wiele procesów i kroków produkcyjnych w obrębie właściwej produkcji jest obecnie w wysokim stopniu zautomatyzowanych. W administracji magazynów materiałowych spotykamy się często z procesami zautomatyzowanymi jeszcze w małym stopniu. W celu pobrania z magazynu wypełniane są jeszcze o wiele za często ręcznie wypełniane dokumenty pobrań, ewentualnie podpisywane jeszcze przez przełożonego
i archiwizowane w magazynie jako dokument. Niekiedy dowód ten musi później być jeszcze wprowadzony do systemu gospodarki towarowej lub do innego systemu administracyjnego.

Stres pojawia się zawsze wtedy, kiedy proces ten nie jest właściwie prowadzony, dokumenty pobrań giną lub są nieczytelne. Nie są inicjowane procesy dysponowania bazujące na dokumentach pobrań, a minimalne stany krytycznych materiałów - przekraczane.

Lingemann pomoże Wam przy zarządzaniu magazynem uczynić je przejrzystym za pomocą administracji RFID.

Analiza wykonana przez Lingemanna

Nasz długoletni klient, znany oferent artykułów higienicznych i produktów codziennego użytku złożył zapytanie o skrojoną na miarę koncepcję zaopatrzenia. W zakładzie tym pracuje ponad 1000 pracownic i pracowników na ponad 16 liniach w kilku halach. Naszym głównym zadaniem jest realizacja zagospodarowania magazynu i przeprowadzenie wydawania materiałów zużywalnych takich jak artykuły biurowe czy środki BHP.

Realizacja

Oprócz opieki nad magazynem Lingemann zarządza bezpośrednio na liniach produkcyjnych miejscami magazynowymi, w których ustawione są nasze automaty wydawcze BOOST.Tower. Wieża wraz z serwisem napełniającym wspiera pracowników miarodajnie w pracy operacyjnej. W celu dalszego wsparcia technicznego na początku 2019 roku wprowadziliśmy nasz system BOOST.Warehouse. Są tutaj wprowadzone wszystkie artykuły, użytkownicy i miejsca powstawania kosztów, aby kształtować proces kupowania i zarządzania tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Pracownicy przy ladzie wydawczej w magazynie meldują się swoim osobistym dokumentem zakładowym przez czytnik RFID. Potrzebne produkty wkładane są do kosza, a personel Lingemanna komisjonuje towar, przekazuje danemu pracownikowi i potwierdza księgowanie. Jest ono przekazywane w czasie rzeczywistym do platformy zamówień Onventis, wiązane z procesami z BOOST.Tower i zamówieniami online oraz przenoszone do ERP. Tym samym jest zapewnione poprawne księgowanie pobrań. Ponadto pracownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem zamówienia, które służy zapewnieniu, że żadna obca osoba nie dokonała zamówienia na kartę zakładową.

Zebrane księgowania pobrań otrzymuje dana osoba odpowiedzialna za miejsce powstawania kosztów bądź kierownik działu w raporcie miesięcznym. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu na bazie miejsc powstawania kosztów tworzymy skumulowaną fakturę zbiorczą, która jest księgowana na zamówienie w SAP.

Eksploatacja i bieżąca optymalizacja

Pobrania z magazynu oraz z automatów, napełnianie linii jak również normalne zamówienia ze sklepu internetowego przekazywane są od zaraz do tylko jednego systemu, w którym następuje też centralne nadzorowanie budżetów miejsc powstawania kosztów. Dodatkowo wysyłane są co tydzień zgłoszenia do odpowiedzialnego za miejsce powstawania kosztów informujące o miesięcznym i łącznym wykorzystaniu budżetu.

Wraz z założeniem naszej spółki córki Boostrack GmbH możliwe jest dla nas od zaraz oferowanie rozwiązań cyfrowych, które rozwinęliśmy na podstawie naszych doświadczeń w zagospodarowaniu i zaopatrzeniu. Na rozwój wpłynęło także stwierdzenie, że jedynie niewiele sytuacji wyjściowych jest do siebie podobnych i każdy klient ma indywidualne wymagania.

Na rok 2020 planujemy dalszą rozbudowę zaopatrzenia zdecentralizowanego, aby móc zredukować drogi pobierania materiałów. Przez zastosowanie opatentowanych BOOST.Boxen, instalowanych bezpośrednio przy liniach produkcyjnych, pozostaje zachowana możliwość śledzenia. Często potrzebne towary powinny być dodatkowo w sposób zautomatyzowany nadzorowane przez BOOST.Sensor albo po prostu przekazywane naciśnięciem guzika BOOST.Button.

Wymierny sukces

Realizacja tego projektu dla klienta trwała około trzech miesiący. Tym samym możemy zagwarantować optymalny, zautomatyzowany przebieg procesów zamówienia, przez co nasz klient mógł zredukować koszty swoich procesów.

Studium przypadku (PDF)

Pobierz Studium przypadku (dokument PDF)

WASZA OSOBOWA KONTAKTOWA W SPRAWIE INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ

Anna Fiedorowicz

Telefon +48 75 75 102 23

Kolejne projekty

Twój sukces jest naszą pasją

Od 75 lat pasja oznacza dla nas dokładne przyjrzenie się Państwa firmie i jej wyzwaniom biznesowym, współpracę z Państwem w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy oraz opracowanie praktycznych rozwiązań dostosowanych do Państwa działalności.

Do górnej części strony