Skontaktuj się z nami: +48 75 75 102 23
[Translate to Polskie:]

Więcej efektywności przez standaryzację

INDYWIDUALNE ASORTYMENTY / STANDARYZACJA

Systemy informatyczne

Sytuacja wyjściowa

W systemach zakupowych, obojętnie czy to w ERP czy na platformie e-procurement, najważniejsze jest udostępnienie danych artykułów. Przyłączenie katalogów dostawców i rynków jest spotykaną praktyką i ma na celu zredukowanie liczby zgłoszeń zapotrzebowania, a po części udostępniane są bardzo duże asortymenty.

Problematyczna jest przy tym podejściu wielość różnych produktów i źródeł pozyskiwania, które są zamawiane, a potem używane. Po pierwsze trudno jest obecnie przez skumulowane zamawiane ilości uzyskać lepsze ceny zakupu, a po drugie zachować wewnętrzne wytyczne, takie jak plan użytkowania rękawic ochronnych i wytycznych odzieżowych.

Z Lingemannem ustandaryzujecie swój indywidualny asortyment.

Analiza wykonana przez Lingemanna

W roku 2011 udzielił nam zlecenia klient projektujący i produkujący komponenty o uszlachetnionej powierzchni, przede wszystkim dla przemysłu samochodowego. Ważny element zlecenia zawierał magazynowanie i standaryzowanie części C. Produkcja naszego klienta jest podzielona między kilka hal zakładu, a towar trzeba przewozić wewnętrznie.

Wiele różnych źródeł pozyskiwania i artykułów sprawiało, że gromadzenie zapasów produktów było pracochłonne, a części stanu towarowego często pozostawały nieużywane. Podział towaru z zamówień on demand poprzez przyjęcie towaru był kosztowny i czasochłonny.

Realizacja

Standaryzacja zapotrzebowania wszystkich części C jest wyzwaniem. W projekcie z naszym klientem zdecydowaliśmy się na etapowe planowanie tego procesu. Najpierw wprowadziliśmy nasz system e-procurement Onventis i pokryliśmy dużą część zapotrzebowania z naszych katalogów asortymentowych.

Następnie sprawdziliśmy jedną grupę towarową po drugiej i we współpracy z działami specjalistycznymi opracowaliśmy standardowy asortyment dla każdego działu. Skoro tylko jedna grupa towarowa była zamknięta, integrowaliśmy dział w indywidualnym katalogu klienta i ukrywaliśmy odpowiednie kategorie w katalogach asortymentowych.

W celu zgromadzenia zapasów produktów Lingemann najął powierzchnię magazynową w bezpośredniej bliskości zakładu i wyposażył magazyn sukcesywnie w zdefiniowane produkty standardowe. Podział zamówionych towarów nastąpił przez personel Lingemanna bezpośrednio do miejsc powstawania kosztów użytkowników.

Eksploatacja i bieżąca optymalizacja

Dla naszego klienta utworzyliśmy indywidualną platformę do zamówień online. Poprzez tę platformę można teraz dokonywać wszystkich zamówień z uwzględnieniem wielostopniowego przepływu zatwierdzeń. Obejmuje to około 90% artykułów standardowych i zakupów specjalnych. Zamówienia przenoszone są do systemu klienta, aby księgowanie towarów mogło odbywać się później. Faktury wystawiane są przez EDIFACT. Ponadto nasz klient otrzymuje miesięczne sprawozdania ze szczegółowym przeglądem miejsc powstawania kosztów.

W celu dokonania obszernej identyfikacji artykułów pracownicy Lingemanna byli u klienta na miejscu przez dłuższy czas. Dzięki temu było mogliśmy utworzyć optymalne portfolio dostawców. Z działem zakupów i działami specjalistycznymi rozwinęliśmy indywidualny katalog klienta zawierający tylko uzgodnione produkty. Tym samym można zapewnić, że użytkownicy będą stosować np. produkty przewidziane w planie używania rękawic roboczych. Z piętnastu w różny sposób pozyskiwanych rodzajów ołówków do tego katalogu przyjęto trzy jako standardowe. Te trzy artykuły możemy teraz kupować taniej i składować ich zapas w magazynie.

Pracownice i pracownicy otrzymali na dodatek szkolenie i otwarto im dostęp do systemu zamówień. Tworzenie magazynu często zamawianych produktów jest stale optymalizowane.

W przyszłości wprowadzimy u naszego klienta dalsze automatyzacje przez systemy wydawcze takie jak BOOST.Tower, BOOST.Boxen, klawisze i czujniki.

Wymierny sukces

Cała realizacja zabrała około sześć miesięcy. Pierwsze działania dostawcze zarejestrowano już po kilku dniach. Dzięki tym środkom nasz klient mógł zaoszczędzić na nakładzie pracy w księgowości, w dziale zakupów, w logistyce oraz na przyjęciu towaru. Doszło do zredukowania chodzenia po zakładzie. U naszego klienta nie powstają koszty utrzymywania magazynu, a czas dostaw skrócił się dzięki szczupłym procedurom zatwierdzającym. Aby umożliwić przejrzystą komunikację, otrzymuje on comiesięczne zestawienie kosztów dla działu zakupów i controllingu.

Łącznie Lingemann przeprowadził redukcję około 430 dostawców w zakresie części C.

Studium przypadku (PDF)

Pobierz Studium przypadku (dokument PDF)

WASZA OSOBOWA KONTAKTOWA W SPRAWIE INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ

Anna Fiedorowicz

Telefon +48 75 75 102 23

Kolejne projekty

Twój sukces jest naszą pasją

Od 75 lat pasja oznacza dla nas dokładne przyjrzenie się Państwa firmie i jej wyzwaniom biznesowym, współpracę z Państwem w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy oraz opracowanie praktycznych rozwiązań dostosowanych do Państwa działalności.

Do górnej części strony