Skontaktuj się z nami: +48 75 75 102 23
[Translate to Polskie:]

Efektywny mapping w celu sprawnej komunikacji EDI

Podłączenie EDI

Systemy informatyczne

Sytuacja wyjściowa

Zadania są jasno zdefiniowane – procesy biznesowe mają być zautomatyzowane. W dziale zakupów i w administracji magazynu mierzy się, ile procesów i dowodów wykonano przez interfejsy, a ile opracowano na drodze konwencjonalnej. Zrozumiałe jest postawienie celu, jakim jest podwyższenie udziału procesów zautomatyzowanych. Oznacza to jednakże ogromne nakłady w działach specjalistycznych, a także nie można zapomnieć o kosztach.

Wymagającym, awanturniczym wręcz wyzwaniem jest widoczne podniesienie tego procenta dla bazy liczącej 500 dostawców. Przede wszystkim dla wielu źródeł zaopatrzenia o nikłym wolumenie projekt EDI jest rzadko opłacalny. Skoro tylko we własnym ERP dopasowania stają się konieczne, koszty szybko przewyższają faktyczne korzyści.

Wiele przedsiębiorstw pracuje poprzez usługodawców, którzy wyjaśniają szczegóły podłączenia z zaangażowanymi i wykonują przyłączenie. Warunkiem jest utworzenie specyfikacji warunków wykonania, wyjaśnienie parametrów przekazania i dostosowanie danych wyjściowych. Często oznacza to długą fazę projektu i dużo komunikacji. Czy nie można tego zrobić prościej?

Lingemann pomaga Wam zintegrować setki źródeł zaopatrzenia w Waszych istniejących interfejsach.

Analiza wykonana przez Lingemanna

Wszyscy mówią o digitalizacji i we wszystkich działach przedsiębiorstwa koledzy są zobowiązani realizować ten temat. W obrębie procesów zakupowych oznacza to zasadniczo postawienie dwóch zadań: wprowadzane bądź dostosowane dane stałe i zautomatyzowane przekazywanie dokumentów. Do tego należą zamówienia, potwierdzenia zleceń, awizacje dostaw i faktury.

Wiele systemów ERP wspiera już popularne formaty, takie jak np. EDIFACT, wymagają jednakże pewnych zawartości pól. Opłaca się utworzyć takie interfejsy z mocno reprezentowanymi dostawcami surowców, zaś dla wielu dostawców małych części C definitywnie nie.

Lingemann gromadzi zapotrzebowania w zakresie części C i wyspecjalizował się dodatkowo w tematach zindywidualizowanych danych stałych i podłączeń EDI. Możemy zarządzać danymi artykułów, takimi jak jednostki ilości lub numery materiałów w odniesieniu do klientów i obsługiwać istniejące interfejsy EDI – z ambicją pokrycia całego zapotrzebowania na części C, niezależnie od grup towarowych lub źródeł pobierania.

Realizacja

Pięć lat temu zaimplementowaliśmy kompletnie nowy system serwerów, w którym mapping struktur danych i zautomatyzowane zarządzanie procesami odgrywa centralną rolę. Oprócz prowadzonych danych stałych z naszego punktu widzenia transformacja danych jest centrum automatyzacji
w procesach zakupowych.

Mówimy mianowicie o naszym serwerze ESM (Enterprise Service Manager) mogącym przetwarzać dowolne łańcuchy procesów. Na przykład nadzorowanie serwera FTP, ściąganie nowych plików, zabezpieczenie w systemie archiwizacyjnym, transformacja danych, tworzenie PDFów, wysyłka e-maili i importowanie do ERP, zachowywane jako proces i wywoływane hasłem „plik zapisany na serwerze SFTP“.

Za krokiem procesowym „transformacja danych“ kryje się instrukcja mappingowa, którą umieszczamy jako kod JAVA na serwerze. Tworzymy ją w Mapforce i możemy przez to odczytywać i tworzyć wszystkie popularne formaty danych. Obejmuje to wszystkie wersje EDIFACT (np. D96A), struktury XML jak również Idoc, formaty tekstowe jak CSV i wiele innych. W obrębie mappingu można zintegrować dalsze formatowanie danych, obliczenia czy tabele z tłumaczeniami.

Eksploatacja i bieżąca optymalizacja

Zasoby w odnośnych działach są niewielkie i nie powinny być dodatkowo obciążane przewlekłym uzgadnianiem parametrów przenoszenia i treści pól. Dlatego postawiliśmy na szczupłą i bezpośrednią komunikację.

W licznych projektach EDI zebraliśmy takie doświadczenie, że konfiguracja interfejsu jest najłatwiejsza, kiedy dostawca danych jednocześnie zakłada interfejs i bezpośrednio rozmawia z odbiorcą danych. Od przejęcia danych produktów naszych poprzednich dostawców aż do załadowania potwierdzenia zlecenia troszczymy się i zarządzamy wszystkimi krokami roboczymi „inhouse“ oraz zbudowaliśmy kompetentny zespół specjalistów.

Wymierny sukces

W kilku projektach prowadzonych dla klientów nie można było uzyskać statusu, aby wszystkie dane artykułów i potwierdzenia były przeniesione automatycznie. Udostępniamy nasze katalogi w sklepie internetowym podłączonym przez OCI lub cXML, który poprzez serwisy sieciowe jest zaopatrywany w aktualne stany i okresy dostaw.

Zamówienie jest zakładane w ERP klienta i np. przenoszone do nas przez EDIFACT ORDERS. Odpowiadamy na nie potwierdzeniem zlecenia (ORDRSP), a następnie wysyłamy awizację dostawy (DESADV). Dla faktury często nie jest potrzebny żaden format danych, gdyż już zautomatyzowane przetwarzanie dokumentów PDF dobrze funkcjonuje, a płatności dokonywane są za pomocą not uznaniowych.

W tych projektach można ponadto zintegrować w procesie realizację zapotrzebowań jednorazowych, usług i świadczeń specjalnych, a tym samym oszczędzić naszym klientom wiele godzin rejestrowania danych.

Studium przypadku (PDF)

Pobierz Studium przypadku (dokument PDF)

WASZA OSOBA KONTAKTOWA W SPRAWIE INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ

Anna Fiedorowicz

Telefon +48 75 75 102 23

Kolejne projekty

Twój sukces jest naszą pasją

Od 75 lat pasja oznacza dla nas dokładne przyjrzenie się Państwa firmie i jej wyzwaniom biznesowym, współpracę z Państwem w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy oraz opracowanie praktycznych rozwiązań dostosowanych do Państwa działalności.

Do górnej części strony