Skontaktuj się z nami: +48 75 75 102 23

Potencjalne oszczędności przez dostawy do miejsc powstawania kosztów

Dostawa do miejsc powstawania kosztów

Usługi

Sytuacja wyjściowa

Blokiem kosztowym w obrębie zakupów, który trudno wyrazić w kwotach pieniężnych, jest pobieranie i wewnętrzne przekazywanie dostaw części C. Jednakże oczywiste jest, że 7 200 dostaw od 700 różnych dostawców wiąże pracowników na przyjęciu towaru i w logistyce.

Dostawcy zazwyczaj wysyłają swoje produkty na przyjęcie towaru. Ze względu na brak miejsca, brak zasobów lub brak informacji nierzadko się zdarza, że zamówiony towar dochodzi do zgłaszającego zapotrzebowanie z opóźnieniem. W danych okolicznościach prowadzi to do braków materiałowych,
a także oczywiście do niezadowolenia u zamawiających.

W pasującej koncepcji Lingemann dowozi zamówienie aż do użytkownika.

Analiza wykonana przez Lingemanna

W roku 2011 pewien klient, który projektuje i produkuje komponenty o uszlachetnionej powierzchni, przede wszystkim dla przemysłu samochodowego, udzielił nam zlecenia dla swojej siedziby w południowych Niemczech. Do tej pory ok. 1400 pracownic i pracowników zaopatrywało się samodzielnie. Wszelkie zadania logistyczne były wykonywane przez personel. W szczególności ze względu na szybki wzrost i wybudowanie nowych hal produkcyjnych zaopatrzenie stawało się jednak coraz bardziej czasochłonne. Nakład na kontrolę i księgowanie przyjęć towaru, transport dostarczonych artykułów do różnych miejsc w magazynie oraz procesy pobrań stale rosły. Analogicznie dotyczyło to wszystkich czynności administracyjnych, takich jak na przykład zakupy, dyspozycje, controlling i rachunkowość.

Realizacja

Centralną ideą nowej strategii dostaw jest zaangażowanie Lingemann jako dostawcy systemowego. Nie jesteśmy tylko od dostaw artykułów non-production w różnych grupach towarowych, lecz rozwinęliśmy we współpracy z naszym klientem całą strategię zaopatrzenia. Lingemann wybudował magazyn centralny w bezpośredniej bliskości centrali przedsiębiorstwa i zaopatrzył go przy rozpoczęciu projektu w dostateczną ilość specyficznych dla klienta, szybko rotujących artykułów. Na początku obejmowało to głównie towary z grup środków ochrony osobistej, narzędzi ręcznych i zakładowych środków higieny. Z czasem integrowano coraz więcej artykułów najprzeróżniejszych grup towarowych. Dyspozycja znajdujących się na listach artykułów była dokonywana od początku projektu poprzez Lingemann. Dzięki permanentnej optymalizacji wskaźników magazynowych wyliczenie zapotrzebowania można było szybko przenieść do procesu zautomatyzowanego.

Eksploatacja i bieżąca optymalizacja

Dzięki włączonym działaniom pracownice i pracownicy naszego klienta muszą pobierać towary z magazynu już tylko w szczególnych, wyjątkowych przypadkach. Aby to umożliwić, zainstalowano wiążący, codzienny  rytm dostaw. Wszystkie zamówienia towarów zapasowych przyjmowane przez Lingemann, są z reguły dwa razy dziennie dostarczane przez serwis Lingemanna. Poprzez elektroniczną platformę do zamówień pracownicy mogą składać zamówienia bezpośrednio z uwzględnieniem budżetowania i włączanego po tym przepływu zatwierdzeń. Następnie zamówienie jest zakładane automatycznie poprzez interfejs w ERP klienta. Dostawa wykonywana jest zawsze do miejsca powstawania kosztów i tym samym przechodzi płynnie do pracownika. W ramach dostaw dowożone są także te artykuły, które nie mają regularnego, cyklicznego charakteru, a więc także artykuły jednorazowe. Są one zamawiane na żądanie w centrali Lingemanna i wysyłane do miejscowego magazynu. Procesy, takie na przykład jak przeniesiona w przód kontrola przyjęcia towaru, dokonywane są w związku z tym przez Lingemann. Kontrola końcowa w kontekście właściwego wypełnienia zlecenia dokonywana jest tym samym bezpośrednio przez otrzymującego towar klienta, przy czym wcześniej pracownice i pracownicy z przyjęcia towaru lub logistyki nie muszą się zajmować tymi procesami.

Wymierny sukces

Nasz klient oszczędza względem starego, tradycyjnego trybu pracy wiele etapów procesu, takich jak rutynowe przyjęcie towaru, dyspozycje jak również wewnątrzzakładowy ruch towaru, nie tracąc przy tym kontroli nad asortymentem, producentem lub cenami. Dział finansowy nie musi już co miesiąc zapisywać na kontach niezliczonych faktur, lecz otrzymuje odpowiednio wcześniej rozpisaną na konta fakturę zbiorczą w uzgodnionym formacie danych. Ponadto naszemu klientowi udostępniany jest miesięczny raport, który według indywidualnych dla klienta zasad daje szczegółowy przegląd zużycia, miejsc powstawania kosztów i działów.

Studium przypadku (PDF)

Pobierz Studium przypadku (dokument PDF)

WASZA OSOBA KONTAKTOWA W SPRAWIE INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ

Anna Fiedorowicz

Telefon +48 75 75 102 23

Kolejne projekty

Twój sukces jest naszą pasją

Od 75 lat pasja oznacza dla nas dokładne przyjrzenie się Państwa firmie i jej wyzwaniom biznesowym, współpracę z Państwem w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy oraz opracowanie praktycznych rozwiązań dostosowanych do Państwa działalności.

Do górnej części strony