Skontaktuj się z nami: +48 75 75 102 23

Proste i efektywne zarządzanie artykułami oraz administracja magazynem

Napełnianie automatów

Usługi

Sytuacja wyjściowa

Właśnie dobra zużywalne, takie jak artykuły BHP, narzędzia czy części zamienne o nieregularnym, nie zawsze możliwym do zaplanowania zapotrzebowaniu odgrywają w zakupach przedsiębiorstwa znaczącą rolę. Jeśli brakuje poszczególnych artykułów, takich jak na przykład ochronnej odzieży roboczej czy odpowiedniego narzędzia, kosztuje to Was i Waszych pracowników nie tylko dużo czasu i pieniędzy, lecz także kryje w sobie ryzyka wypadkowe.

Proszę sobie wyobrazić, że pilne zlecenie musi być gotowe jeszcze koniecznie podczas tej zmiany nocnej, a Wasz pracownik potrzebuje specjalnej części zamiennej, aby uruchomić zepsutą maszynę. Ze względu na niezgłoszone pobrania potrzebna część jest co prawda wykazana na stanie, ale na półce magazynowej jest pusto.

Lingemann chętnie Wam pomoże uniknąć takich problemów.

Analiza wykonana przez Lingemanna

Takiej optymalizacji poszukiwał nasz klient z Nadrenii-Palatynatu, którego główną kompetencją jako przedsiębiorstwa technologicznego jest przetwórstwo metali i tworzyw sztucznych. Właśnie części C o wysokim procencie przerobu muszą być zawsze do dyspozycji we właściwym miejscu i ilości. W postaci automatów wydawczych Lingemanna nasz klient dysponuje inteligentnym automatycznym magazynem małych części, który ma zarówno zapas potrzebnego materiału we właściwym czasie jak również dokonuje automatycznego zamówienia, jeśli stan zbliża się do końca.

Dzięki dynamicznemu systemowi magazynowemu w BOOST.Tower możemy zmagazynować dużą liczbę różnych materiałów zgodnie z zapotrzebowaniem, a także w małej ilości. Dodatkowo istnieje zintegrowana administracja narzędzi wypożyczanych, gdyż nie tylko możliwe jest jedno pobranie artykułu, lecz także ponowne zmagazynowanie czy administrowanie wypożyczaniem. Dodatkowo Lingemann rozwinął szybkie uzupełnianie, które wyraźnie skraca ten proces dla naszych klientów.

Realizacja

Nasz system wydawczy BOOST.Tower łączy znane zalety popularnych systemów automatów z postępowymi technikami i innowacyjnym oprogramowaniem. System pozwala się elastycznie rozszerzać i kombinować z naszymi urządzeniami Internetu rzeczy. Dostęp poprzez RFID może nastąpić z wielowarstwowego systemu uprawnień. Wyświetlanie katalogów produktowych w oprogramowaniu następuje elastycznie i intuicyjnie. Ważnym punktem jest połączenie do istniejącego ERP. Wiele automatów wytwarza w tym przypadku tylko standardowy plik CSV i trzeba instalować interfejsy wymagające wielu nakładów. Nasz BOOST.Tower może łączyć się z najróżniejszymi formatami i z reguły obsługiwać istniejący interfejs.

Eksploatacja i bieżąca optymalizacja

W przypadku tego projektu klienta w zakładzie głównym zainstalowano 7 automatów wydawczych towaru w najróżniejszych częściach zakładu z ponad 70 000 zaksięgowanymi pobraniami rocznie. Kontynuacja względnie rozbudowa projektu automatów jest zaplanowana w zakładzie mającym 2300 zatrudnionych. Serwis napełniający dokonywany jest około dwa razy tygodniowo przez przeszkolony personel Lingemanna, aby zagwarantować nieprzerwane zaopatrzenie materiałowe w zakładzie pracującym na kilka zmian.

Zgodnie z doświadczeniem właściwe napełnianie automatów może być dokonywane tylko przez magazyn buforowy. Optymalne ilości dysponowane uzgadniamy z naszym klientem indywidualnie i nadzorujemy stale zmiany zapotrzebowania, aby uniknąć ewentualnych nadmiernych stanów lub niedoborów.

Liczenie pobranych produktów następuje w specjalnie utworzonej zbiorczej fakturze na koniec miesiąca, w której własne miejsca powstawania kosztów klienta i podmiotów ponoszących koszty są wyszczególnione po skumulowaniu.

Wymierny sukces

Od wprowadzenia elektronicznego wydawania towaru w roku 2015 nasz klient zanotował zużycie zmagazynowanych materiałów niższe o 20%. Księgowanie dokonywane jest teraz w sposób zautomatyzowany, a drogi przemierzane przez pracowników znacznie się skróciły.

Studium przypadku (PDF)

Pobierz Studium przypadku (dokument PDF)

WASZA OSOBA KONTAKTOWA W SPRAWIE INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃ

Anna Fiedorowicz

Telefon +48 75 75 102 23

Kolejne projekty

Twój sukces jest naszą pasją

Od 75 lat pasja oznacza dla nas dokładne przyjrzenie się Państwa firmie i jej wyzwaniom biznesowym, współpracę z Państwem w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy oraz opracowanie praktycznych rozwiązań dostosowanych do Państwa działalności.

Do górnej części strony